วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/กรุ/จิปาถะ/มกราคม 2553

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หนังเกาหลีเรื่องพิษรักแรงแค้น หายไปไหน

หนังเกาหลีเรื่องพิษรักแรงแค้นหายไปไหน คอยดูอยู่สองสามวันแล้ว เสียอารมณ์มากๆ ช่วยตอบให้หายข้องใจที พิมพ์ใจ ศุขเจริญ--119.31.17.32 13:40, 2 มกราคม 2553 (ICT)

--119.31.17.32 13:40, 2 มกราคม 2553 (ICT)

กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรควรเป็นของไครค่ะ

กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตร บุตรควรเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะ--124.157.203.224 14:25, 2 มกราคม 2553 (ICT)

 1. คำตอบ ๑
  1. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ของไทย) บุตรย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาผู้ให้กำเนิด มารดาย่อมสามารถใช้สิทธิ์ปกครองกับบุตรที่เป็นผู้เยาว์ได้ (ตามหลักแล้วบิดามารดาเป็นผู้ใช้สิทธิ์ปกครองร่วมกัน) กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้นบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่ง --taweethaも 15:37, 2 มกราคม 2553 (ICT)
 2. คำตอบ ๒
  1. ส่วนถามว่าบุตรเป็น "ของใคร" นั้น ไม่อาจตอบได้ เพราะอาจนำเรื่องศีลธรรมจรรยามาพิจารณาประกอบกัน แต่ละคนมีความเชื่อต่างๆกันไป ผมเชื่อว่าบุตรไม่ใช่ของใคร เขาก็เป็นตัวของเขาเอง เพียงแต่ยังเป็นผู้เยาว์ก็ต้องว่าไปตามผู้ใหญ่ --taweethaも 15:40, 2 มกราคม 2553 (ICT)
 3. คำตอบ ๓
  1. "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" (ป.พ.พ.) ไม่ต้องวงเล็บว่า "ของไทย" ก็ได้ เพราะมีประเทศเดียวที่ใข้ชื่อนี้ ส่วนประเทศอื่น ๆ ใช้ "ประมวลกฎหมายแพ่ง" เท่านั้น
  2. ตามกฎหมายไทย
   1. หญิงเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ตนให้กำเนิดในทุกกรณี เว้นแต่
    1. ตาย
    2. ถูกศาลสั่งเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร อำนาจนี้อาจตกแก่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว หรืออาจตกแก่ผุ้ปกครองบุตรที่ศาลตั้ง
   2. ชายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร เมื่อ
    1. สมรสกับหญิงผู้เป็นมารดาของบุตร และทั้งคู่ให้กำเนิดบุตรนั้น
    2. มิได้สมรสกับหญิงผู้เป็นมารดาของบุตร แต่ทั้งคู่ให้กำเนิดบุตรนั้น และต่อมาจึงสมรสกันภายหลัง
    3. มิได้สมรสกับหญิงผู้เป็นมารดาของบุตร แต่ทั้งคู่ให้กำเนิดบุตรนั้น และบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรโดยความยินยอมของบุตรและมารดา (ทะเบียนรับรองบุตร จดแล้วเพิกถอนมิได้ตลอดกาล)
    4. ศาลพิพากษาให้รับเด็กเป็นบุตร เพราะ
     1. ชายบิดาข่มชืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
     2. ชายบิดาลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาว หรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
     3. มีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน
     4. ปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตร โดยมีหลักฐานว่าชายบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด หรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น
     5. ชายบิดาและหญิงมารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้
     6. ชายบิดาได้ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ ได้และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น
     7. มีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่า ชายนี้เป็นบิดาของบุตร โดยพฤติการณ์นี้จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่ เช่น บิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตน หรือโดยเหตุประการอื่น ๆ
   3. หากทั้งชายและหญิงผู้ให้กำเนิดบุตรมิอาจเป็นบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเพราะสาเหตุต่าง ๆ แล้ว (เช่น ทั้งสองตาย หรือถูกศาลเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร) ศาลจะตั้งบุคคลมาใช้อำนาจปกครองบุตรแทน เรียกว่า "ผู้ปกครอง" (guardian) ตลอดเวลาที่บุตรนั้นยังเป็นผู้เยาว์อยู่
  —— Clumsy  ● พูดคุย | ๒๕๕๓.๐๑.๐๘, ๒๑:๑๘ นาฬิกา (ICT)

คลองหนึ่งและคลองหลวงเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะ

 1. คำตอบ ๑
  1. ตามตัวอย่างของ สวทช ใช้ Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 [1] นอกจากนี้ยังมีแหล่งอื่นๆ ที่ค้นคว้าได้อีก
  2. หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาไทยด้วยอักษรโรมัน ราชบัณฑิตยสถาน เท่าที่มีการประกาศของทางราชการ มีประกาศเพียงระดับอำเภอเท่านั้น [2] ทีเหลือคงให้คิดเองหรือให้ดูป้ายตามท้องถนนเอา
  --taweethaも 15:17, 5 มกราคม 2553 (ICT)
 2. คำตอบ ๒
  1. ไม่เขียนโดยใช้เลขกำกับอย่างของ สวทช. เพราะในภาษาไทยมิได้ใช้เลข (การเขียนของ สวทช. ถือเป็นการเขียนแบบมักง่าย หรือค่อนข้างไม่รู้เรื่อง)
  2. คลองหนึ่ง ให้ว่า Khlong Nueng, คลองสอง ให้ว่า Khlong Song, คลองสาม ให้ว่า Khlong Sam เป็นต้น (ดูในบทความ อำเภอคลองหลวง)
  3. เว้นแต่ในภาษาไทยใช้เลข เช่น ถนนสำมะเลเทเมา ๑ จึงใช้เลขได้ เป็น Thanon Sammalethemao 1 เป็นต้น
  —— Clumsy  ● พูดคุย | ๒๕๕๓.๐๑.๐๘, ๒๐:๕๕ นาฬิกา (ICT)
แหล่งอ้างอิงของกรมการปกครอง [3] คุณ Potapt กรุณาแนะนำมาให้ ใช้หลักการถ่ายเสียงของราชบัณฑิต และมีการตรวจทานแล้ว (แต่ก็อาจมีที่ผิดอยู่บ้าง) --taweethaも 14:39, 9 มกราคม 2553 (ICT)

สมาคมฟุตบอลฯ เป็นหน่วยงานราชการหรือไม่ ขึ้นกับกระทรวงใด

--58.137.207.241 15:16, 8 มกราคม 2553 (ICT)

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานรัฐบาล ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ฟุตบอลในประเทศไทย รวมถึง ฟุตบอลทีมชาติไทย --202.28.27.3 20:40, 8 มกราคม 2553 (ICT)

สมาคมจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไปได้อย่างไรกัน ? --taweethaも 14:06, 9 มกราคม 2553 (ICT)
อันนี้เอาตามบทความครับ เนื้อหาอาจจะผิดพลาดก็เป็นได้ --110.49.101.177 10:36, 11 มกราคม 2553 (ICT)

หาพระพุทธพจน์

 1. อยากทราบว่าพระไตรปิฏกเล่มใดมีคำกล่าวถึงชั้นต่างๆของนรก
  --124.122.244.158 16:38, 8 มกราคม 2553 (ICT)
 2. ดูวรรณกรรมเรื่องเดียวกัน แต่มีการแต่งหลายฉบับ แต่ละฉบับใช้ชื่อต่าง ๆ กัน ดังนี้
  • ไตรภูมิพระร่วง
  • ไตรภูมิกถา (เตภูมิกถา)
  • ไตรภูมิโลกวินิจฉัย (เตภูมิโลกวินิจฉัย)
  —— Clumsy  ● พูดคุย | ๒๕๕๓.๐๑.๐๘, ๒๐:๔๙ นาฬิกา (ICT)

ให้ดูที่ http://www.84000.org/ แล้วใส่คำค้นว่า "นรก" --ธวัชชัย 20:19, 10 มกราคม 2553 (ICT)

ประวัติของสงบ สวนศิริ

ประวัติของสงบ สวนศิริ เป็นอย่างไรครับ หาไม่เจอ--124.157.135.42 23:40, 8 มกราคม 2553 (ICT)อาทิตย์

--124.157.135.42 23:40, 8 มกราคม 2553 (ICT)

ดูที่ สงบ สวนสิริ--ธวัชชัย 20:00, 10 มกราคม 2553 (ICT)

อยากทราบว่าการสร้างเรือนพักในน้ำ ใครเป็นผู้อนุญาตหรือดูแล เช่น บริเวณเกาะยอ

อยากทราบว่าการสร้างเรือนพักในน้ำ ใครเป็นผู้อนุญาตหรือดูแล เช่น บริเวณเกาะยอ

--117.47.182.206 23:51, 8 มกราคม 2553 (ICT)

ตามกฎหมายไทย

๑. เกาะที่เกิดในน้ำแห่งแผ่นดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (domaine public of the state) สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน (common use of the public) โดยมีรัฐ (อธิบดีกรมที่ดิน เว้นแต่มีกำหนดไว้เป็นอื่น) เป็นผู้ดูแลแทนประชาชน มิใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาสร้างหรือทำการใด ๆ บนเกาะ

๒. เว้นแต่เกาะนั้นจะได้มีพระราชบัญญัติถอนสภาพจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อโอนให้แก่เอกชน (หมายความว่า บุคคลต่าง ๆ ที่มิใช่รัฐ เช่น ชาวบ้าน นาย ก นาย ข หรือบริษัทห้างร้าน กลุ่มคน ฯลฯ ใด ๆ ก็ดีที่มิใช่มหาชนหรือรัฐ) เอกชนจึงสามารถใช้ประโยชน์เกาะนั้นได้

๓. เกาะที่มิได้มีบุคคลครอบครอง อธิบดีกรมที่ดินอาจจัดสรรให้ราษฎรเพื่ออยู่อาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติกำหนด หรืออาจนำไปจัดหาประโยชน์อย่างอื่น (เช่น ให้เอกชนเช่าทำกิจการ) ก็ได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อธิบดีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นทำหน้าที่ในการนี้แทนก็ได้

—— Clumsy  ● พูดคุย | ๒๕๕๓.๐๑.๐๙, ๐๐:๒๐ นาฬิกา (ICT)

การใช้พื้นที่ในน้ำโดยทั่วไป ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมเจ้าท่านะครับ ส่วนเกาะยอนั้นผมไม่แน่ใจ เกาะใหญ่ๆ เช่น สมุย ภูเก็ต เป็นเกาะที่มีเอกชนถือครองที่ดินได้ --taweethaも 14:05, 9 มกราคม 2553 (ICT)

พระเจ้ามูลเมือง

ในประวัติศาสตร์ล้านนามีกษัตริย์ชื่อ"พระเจ้ามูลเมือง"ไหมหรือเป็นเรื่องแต่ง


--ดีออน 21:46, 9 มกราคม 2553 (ICT)

 • เป็นแค่เรื่องแต่งครับ เพราะในประวัติศาสตร์ไทย พม่า หรือแม้แต่ล้านนาเองไม่มีคำว่าเจ้ามูลเมืองปรากฏอยู่เลย

--Mahatee | พูดคุย (ฝากคำถาม) | อยากโวยวายเชิญทางนี้ 19:46, 10 มกราคม 2553 (ICT)

บ้านนี้มีรักถ่ายทำที่ไหน

ขอรบกวนสอบถามหน่อยครับ บ้านที่ใช้ในการถ่ายทำละครบ้านนี้มีรักถ่ายทำกันที่ไหนครับ แบบบ้านสวยดีครับอยากทราบรายละเอียดพอดีจะสร้างบ้านจึงอยากได้ตัวอย่างครับ ช่วยตอบหน่อยครับ

ขอบคุณครับ --125.27.37.194 19:38, 10 มกราคม 2553 (ICT)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ3แห่งนี้อะไรเกิดขึ้นก่อนกั

องค์กรการไฟฟ้าใดเกิดขึ้นก่อนกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค --117.47.206.215 20:03, 10 มกราคม 2553 (ICT)

ดูที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอบโดยไม่ต้องดูบทความบอกได้เลยว่า การไฟฟ้านครหลวงย่อมเกิดขึ้นก่อนตอนที่เป็นโรงไฟฟ้าวัดเลียบ เพราะไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยสมัย ร.5 ไฟฟ้าย่อมเข้ามาในพระนครก่อน จึงหามีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ และสมัยนั้นก็ยังไม่แยกระบบผลิตและระบบจำหน่ายออกจากกัน การไฟฟ้านครหลวงจึงถือกำเนิดก่อน เพียงแต่ใช้ชื่ออื่นในช่วงเริ่มต้น --taweethaも 09:24, 11 มกราคม 2553 (ICT)

ดูรูปเพิ่มที่ ไฟล์:ตึกยาว-โรงไฟฟ้าวัดเลียบ.jpg --taweethaも 09:27, 11 มกราคม 2553 (ICT)

วิธีครองจีวร นุ่งสบง

วิธีครองจีวร และ นุ่งสบง ทำอย่างไร บ้าง ครับ รบกวน ผู้รู้ตอบให้หน่อย ครับ ค้นหาใน google แล้ว ก็ไม่ตรงครับ --58.181.183.70 13:03, 12 มกราคม 2553 (ICT)

ถ้าเราขุดดินในแนวดิ่งลงไปเรื่อยๆ

ถ้าเราขุดดินในแนวดิ่งลงไปเรื่อยๆ มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะไปทะลุที่อื่นครับ สงสัยมานานแล้วครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ

--203.148.216.117 03:19, 14 มกราคม 2553 (ICT)

ถ้าดิ่งจริงๆ มันจะเป็นระยะทางยาวมากๆ จนดินจากปากบ่อถล่มลงไป หรือไม่ก็จะไปเจอชั้นหินหลอมเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก
อย่างไรก็ตามถ้าขุดถ้าไม่ดิ่งจริง... ทะลุที่อื่นได้ เหมือนนักโทษที่ขุดอุโมงค์หนีออกจากคุก --taweethaも 05:49, 14 มกราคม 2553 (ICT)

จนท.ทะเบียนราษฎร์(รับรองการเสียชีวิต)

เมื่อ 13 ม.ค.53 , 1500 จนท.ไล่ให้ไปยื่นขอหนังสือรับรองการเสียชีวิตของญาติที่อำเภออื่นอ้างว่าที่ อ.จัตุรัส ไม่สามารถจะออกให้ได้ ทั้งที่ผู้ยื่นมีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอจัตุรัส แต่กับไปยื่นขอที่ อ เมืองนครนครราชสีมาได้เรียบร้อย ถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้

--112.142.12.187 16:52, 15 มกราคม 2553 (ICT)

ไม่ทราบว่าต้องการขอมรณะบัตร หรือคัดสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ตายกันแน่ครับ ? กรุณาระบุต้นสายปลายเหตุให้ชัดเจน--taweethaも 13:20, 17 มกราคม 2553 (ICT)

สุ่มข้อความ

ผมต้องการสร้างเว็บ แล้วต้องการทำ Random Quote โดยใช้ HTML or JAVASCRIPT ผมต้องใส่โค้ดยังไงมั่งครับ

ถ้าผมต้องการตั้งให้เว็บของผมเปลี่ยนโลโก้ทุกวันตามที่ตั้งไว้ โดยใช้ HTML or JAVASCRIPT ต้องทำอย่างไรบ้าง (เว็บไม่รองรับ PHP) --โจ ชิเงรุ 20:06, 15 มกราคม 2553 (ICT)

ตลาดขายส่งเครื่องสำอางในไทย

ตลาดขายส่งเครื่องสำอางในไทยขนาดใหญ่ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด นอกจากพาหุรัด สะพานหัน มีที่อีกไหนบ้างคะ --118.173.90.136 11:55, 17 มกราคม 2553 (ICT)vanitcha

ใส่หัวข้อคำถามที่นี่

อยากทราบว่าเรียนจบ ปวส.ช่างก่อสร้างมานานแล้วคุมงานสร้างบ้านสร้างคอนโดมากว่า15 ปีอยากทราบว่าวุฒิ ระดับ ปวส.ใช้ทำอะไรได้บ้างคับ ถ้าไม่เรียนต่อ ป .ตรี(จบจากช่างก่อสร้างดุสิต)หรือวิทยาลัยเทคนิคดุสิตสถาบันหลวง --118.174.88.174 20:37, 20 มกราคม 2553 (ICT)

อยากทราบเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ของแต่ละภาคครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ

อยากทราบเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ของแต่ละภาคครับ ว่ามีการใช้เชื้อเพลิงพลิงชีวภาพอะไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ขอบคุณครับ -- 112.142.57.175 11:32, 21 มกราคม 2553

หากต้องการเรียนต่อปริญญาตรีแต่จบสายสามัญตั้งแต่ยังมีการเอนทรานส์จะต้องทำอย่างไร

หากต้องการเรียนต่อปริญญาตรีแต่จบสายสามัญตั้งแต่ยังมีการเอนทรานส์จะต้องทำอย่างไร--202.139.223.18 23:31, 26 มกราคม 2553 (ICT)ไม้หอม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถานบันอุดมศึกษาเอกชน --taweethaも 17:00, 28 มกราคม 2553 (ICT)

อยากให้สำนักงานเขตตลิ่งชัน เปลี่ยนชื่อแขวงศาลาธรรมสพน์ เป็นอย่างอื่นได้ไหมค่ะ ชื่อไม่

อยากให้สำนักงานเขตตลิ่งชัน เปลี่ยนชื่อแขวงศาลาธรรมสพน์ นี้เป็นอย่างอื่นๆได้ไหมค่ะ --113.53.181.119 15:23, 27 มกราคม 2553 (ICT)

ตั้งแต่สมัย ร.5 ซื่อนี้อยู่คู่กับศาลายา เขาไม่เรียกศาลาทำศพ โดยตรงก็ดีแล้ว หากมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาแจ้งกับสำนักงานเขตโดยตรง --taweethaも 16:55, 28 มกราคม 2553 (ICT)

ก้อนมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ได้ไหมคะ

ก้อนมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ได้ไหมคะ--คนกรุง 22:42, 27 มกราคม 2553 (ICT)

เนื้อร้ายลุกลามได้ โดยเฉพาะถ้ามันเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง --taweethaも 16:56, 28 มกราคม 2553 (ICT)

ปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

พวกที่เก็บของโบราณที่เป็นตราสินค้าต่างๆมาเกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ

เพื่อการเก็งกำไรจะมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือไม่ครับ

เพื่อง่ายต่อคำอธิบาย ผมมีลิงค์แนบมาด้วย

ชื่อลิงก์

--125.27.115.79 02:37, 28 มกราคม 2553 (ICT)

ขายของใหม่ยังไม่ละเมิด และขายของเก่าจะละเมิดได้อย่างไร เว้นแต่ของที่คุณขายเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (ของเลียนแบบ หรือ ของปลอมนั่นเอง) ซึ่งถ้าละเมิด ไม่ว่าใหม่หรือเก่าก็ละเมิด แต่ถ้าบริษัทผู้ผลิตไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครเอาเรื่อง --taweethaも 16:58, 28 มกราคม 2553 (ICT)

มีอาการปวดจี๊ดที่ท้องน้อยข้างขวา คล้ายจะอาเจียน

มีอาการปวดจี๊ดที่ท้องน้อยด้านขวาและคล้ายจะอาเจียน ตอนแรกมันปวดที่บริเวณท้องแต่หมอบอกเป็นกระเพาะแต่ลองอ่านอาการคล้ายไส้ติ่งอักเสบ จะเป็นอะไรไหมคะ --124.120.21.223 16:25, 28 มกราคม 2553 (ICT)

กรุณารับคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงนะครับ ถ้าไส้ติ่งอักเสบจริงต้องรับการรักษาโดยด่วน (อนึ่งมีข้อสังเกตว่าถ้าเป็นไส้ติ่งตำแหน่งที่ปวดจะย้าย และ กดปล่อยแล้วเจ็บ) --taweethaも 17:03, 28 มกราคม 2553 (ICT)

รางเลื่อนลิ้นชัก 2 ตอนต่างจากตอนเดียวอย่างไร ร้านที่จำหน่ายมีร้านไรบ้าง

รางเลื่อนลิ้นชัก 2 ตอนต่างจากตอนเดียวอย่างไร ร้านที่จำหน่ายมีร้านไรบ้าง

--Krit0007 16:57, 28 มกราคม 2553 (ICT) อยากทราบว่ารางเลื่อนลิ้นชัก 2 ตอน แตกต่างกับรางเลื่อนลิ้นชักตอนเดีวอย่างไร และ อุปกรณ์ Knock Down ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์จะรู้ได้อย่างไรว่ามีมาตรฐาน เทียบเท่าเยอรมัน และมีร้านค้าที่จำหน่ารางเลื่อนลิ้นและ อุปกรณ์ Knock Down ย่ายฝั่งธนมีที่ไหนบ้างครับ

dubaimlm คือขบวนการหลอกลวงใช่หรือไม่

dubaimlm คือขบวนการหลอกลวงใช่หรือไม่ --Nui2009 20:35, 31 มกราคม 2553 (ICT)

มีีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะธุรกิจเปิดใหม่ หรือธุรกิจที่ไม่เป็นที่รู้จัก (อาจเป็นจำพวก เปิดๆปิดๆ ย้ายที่ทำการบ่อยๆ เปลี่ยนชื่อบ่อยๆ ฯลฯ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อ พร้อมๆกับพยายามหนีความผิดต่างๆ) --115.67.155.180 02:37, 22 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT)