เปลือกโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพหน้าตัดของโลกทั้งหมด

เปลือกโลก (อังกฤษ: Crust) เป็นชั้นนอกสุดของโครงสร้างโลก มีความหนาระหว่าง 60-70 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เปลือกโลกภาคพื้นทวีป (Continental Crust) มักมีความหนามาก มีความหนาแน่นต่ำ ประกอบด้วยแร่ อะลูมินา และซิลิกา เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีชื่อเรียกว่า ชนิดไซอัล (SIAL) และเปลือกโลกภาคพื้นสมุทร (Oceanic Crust) มักจะมีความหนาน้อยกว่าเปลือกโลกภาคพื้นทวีป มีความหนาแน่นมากกว่า เนื่องจากประกอบด้วยแร่ แมกนีเซีย และซิลิกา เป็นส่วนใหญ่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชั้นไซมา (SIMA)