ผู้ใช้:ธวัชชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิกิพีเดีย เป็นสารานุกรมทั่วไป ไม่ใช่สารานุกรมเฉพาะทาง จึงไม่ได้เจาะลึกเฉพาะด้าน การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลในวิกิพีเดีย ก็เหมือนกับการคว้าหาข้อมูลจากสารานุกรมทั่วไป ที่จะให้ความหมายกว้างๆ ทั่วไป เพื่อทำความเข้าใจและรู้จักในเบื้องต้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อการค้นคว้าต่อไป

— ธวัชชัย 11:46, 18 กันยายน 2551 (ICT)

ปัญหา[แก้]

ปัญหาในการเขียนวิกิมีหลายเรื่อง พอจะประมวลได้ดังนี้

  1. ผู้เขียนยังมีแนวคิดไม่ตรงกัน ผู้ใช้ไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
  2. การทับศัพท์ยังไม่มีเกณฑ์ที่ครอบคลุม บางกรณีก็ไม่เป็นที่ยอมรับ
  3. ยังขาดการค้นคว้ามาเขียน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นการแปล และเรียบเรียงจากเว็บไซต์
  4. บางบทความมีเนื้อหาไม่เป็นสารานุกรม ใส่ความเห็นส่วนตัวของคุณ
  5. บางบทความเนื้อหาไม่เป็นกลางจริงๆ
  6. บางบทความละเมิดลิขสิทธ์จากเว็บไซต์ หรือหนังสือ (ตรวจสอบยากมากๆๆๆ)
  7. ผู้ใช้ ผู้ดูแล ไม่ค่อยได้คุยกัน

เรื่องที่ชอบเขียน[แก้]

400ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
600ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
700ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศิลปกรรม การบันเทิง
800ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณกรรม วรรณคดี
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์

บันทึก[แก้]

  • อักษรเทวนาครี ไม่ได้เขียนภาษาสันสกฤตอย่างเดียว
  • ภาษาสันสกฤต เขียนด้วยอักษรได้หลายแบบ
  • ถ่ายถอดด้วยอักษรไทย ทำให้คนไทยอ่านได้เข้าใจมากกว่าเขียนด้วยเทวนาครี