วังท้ายวัดพระเชตุพน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


วังท้ายวัดพระเชตุพน เป็นกลุ่มวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ใกล้ปากคลองตลาด ต่อมาจากวังท้ายหับเผย

วังท้ายวัดพระเชตุพน ประกอบด้วย วัง 5 วัง คือ