รายนามศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
MKogo-headerSilpakorn.gif
ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่จัดการแสดงในสังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศิลปินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายนามศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร

ศิลปินกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ[แก้]

ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร และศิลปินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงตาม ชื่อและสาขา

ปีที่ได้รับ ชื่อ สาขา อ้างอิง
พ.ศ. 2528 ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี นาฏศิลป์ [1][2][3]
พ.ศ. 2528 มนตรี ตราโมท ดนตรีไทย
พ.ศ. 2529 เปลื้อง ฉายรัศมี ดนตรีพื้นบ้าน [4][5]
พ.ศ. 2529 ท้วม ประสิทธิกุล คีตศิลป์ [6][7]
พ.ศ. 2529 นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) นาฏศิลป์ [8][9]
พ.ศ. 2529 นายเฉลิม บัวทั่ง ดนตรีไทย [10][11]
พ.ศ. 2530 นาง เฉลย ศุขะวณิช นาฏศิลป์ [12][13]
พ.ศ. 2530 คุณหญิง ชิ้น ศิลปบรรเลง ดนตรีไทย [14][15]
พ.ศ. 2531 นาย กรี วรศะริน นาฏศิลป์-โขน [16][17]
พ.ศ. 2531 นางสาว จำเรียง พุธประดับ นาฏศิลป์-ละคร [18][19]
พ.ศ. 2531 นาย ประสิทธิ์ ถาวร ดนตรีไทย [20][21]
พ.ศ. 2531 นาย เสรี หวังในธรรม ศิลปะการละคร [22][23]
พ.ศ. 2532 นาย หยัด ช้างทอง นาฏศิลป์-โขน [24][25]
พ.ศ. 2532 นาย ประเวช กุมุท ดนตรีไทย [26][27]
พ.ศ. 2533 นาง สุวรรณี ชลานุเคราะห์ นาฏศิลป์-ละครรำ [28][29]
พ.ศ. 2535 นาง ส่องชาติ ชื่นศิริ ละครรำ [30][31]
พ.ศ. 2536 นาง สุดจิตต์ อนันตกุล คีตศิลป์ [32][33]
พ.ศ. 2531 นาย แจ้ง คล้ายสีทอง คีตศิลป์
พ.ศ. 2541 นาง ศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ นาฏศิลป์ [34][35]
พ.ศ. 2541 นาย ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง นักแต่งเพลง [36][37]
พ.ศ. 2541 นาง เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ดนตรีไทย [38][39]
พ.ศ. 2542 นาง สมพันธ์ โชตนา นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา [40][41]
พ.ศ. 2545 นาย จิรัส อาจณรงค์ ดนตรีไทย [42][43]
พ.ศ. 2547 นาย ราฆพ โพธิเวส นาฏศิลป์โขน [44][45][46]
พ.ศ. 2548 ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ด้านนาฏศิลป์ [47][48][49]
พ.ศ. 2554 นางรัจนา พวงประยงค์ นาฏศิลป์ไทย-ละคร [50]

นาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร[แก้]

ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ( ใหญ่ ) นาย จตุพร รัตนวราหะ ต้อย จตุพร รัตนวราหะ [51]นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย โขนลิง นาย พงษ์พิศ จารุจินดา แตม
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ( เล็ก ) นาย ราฆพ โพธิเวส เทอด ศิลปินแห่งชาติ[52][53][54]นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ละคร-นาง นาง รัจนา พวงประยงค์ เล็ก [55]
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ละคร-นาง นาง เรณู จีนเจริญ ณู เรณู จีนเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ละคร-พระ นาง ศิริวัฒน์ ดิษยนันท์ ศิลปินแห่งชาติ[56][57]
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ( ละคร ) นาย สุดจิตต์ พันธ์สังข์ ตี๋ สุดจิตต์ พันธ์สังข์ นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ

นาฏศิลปินชาย โขนพระ[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย คมสันฐ หัวเมืองลาด โต้ง
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ฉันทวัฒน์ ชูแหวน พร [58]
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ชวลิต สุนทรานนท์ อี๊ด ผู้เชี่ยชาญเฉพาะด้านวิชาการละครดนตรี
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ธงชัย สงบจิตร์ ไก่
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ธีรเดช กลิ่นจันทร์ เปี๊ยก♡ [59]
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ กรณ์ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ประสิทธิ์ คมภักดี
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ปรัชญา ชัยเทศ ก๊อบ [60]
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย เผด็จพัฒน์ พลับกระสงค์ [61]หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการแสดง
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย พงษ์ศักดิ์ บุญล้น พี่พงษ์:) [62]นาฏศิลปินชำนาญการ
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย มนตรี แหล่งสนาม เต้ย
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ เอ้ [63]
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย วัลลภ พรพิสุทธิ์ แนน [64]
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย สมเจตน์ ภู่นา [65]
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย สมรัตน์ ทองแท้ เล็ก
นาฏศิลปินชาย โขนพระ นาย หัสดินทร์ ปานประสิทธิ์ อ้น

นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย กฤษกร สืบสายพรหม เปิ้ล
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย เกริกชัย ใหญ่ยิ่ง ชาย
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย ไกรเศรษฐ์ สังขเกตุ [ ปราโมทย์ สังขะเกตุ ]
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย เจตน์ ศรีอ่ำอ่วม นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย ธนพัชร์ ขาวรุ่งเรือง อ้อย ( สถาพร ขาวรุ่งเรือง ) นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย ธรรมนูญ แรงไม่ลด นก
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย ปกรณ์ วิชิต ต๋อง
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย ประวิทย์ เรืองมาก
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย วัชรวัน ธนะพัฒน์ หนู [66]
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย ศิริพงษ์ ทวีทรัพย์ แสง
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย ศุภชัย อินสว่าง กุ้ง [67]
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย สมชาย อยู่เกิด นิ่ม [68]
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย สมรักษ์ นาคปลื้ม อ๋อย นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย สุทธิ สุทธิรักษ์ แบงค์
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย สุรเชษฐ์ เฟื่องฟู หมึก หัวหน้ากลุ่มนาฏศิลป์ นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย เสกสม พานทอง ตั้น
นาฏศิลปินชาย โขนยักษ์ นาย เอกสิทธิ์ เนตรานนท์

นาฏศิลปินชาย โขนลิง[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
นาฏศิลปินชาย โขนลิง ดร. ไพโรจน์ ทองคำสุก โหน่ง [ ราชบัณฑิต สาขาศิลปกรรมนาฎศิลปไทย/ผู้อำนวยการสถาบันโขนแห่งชาติ]
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย กิตติ จาตุประยูร ป๊อบ
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย จุลทรัพย์ ดวงพักตรา จุล
นาฏศิลปินชาย โขนลิง ว่าที่ร.ต. ดำริ กิตติพงษ์ หน่อย
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย ประสาท ทองอร่าม มืด
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง เอ็กซ์ [69]
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย เลียว คงกำเหนิด
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย วิริทธิพล พงศ์สุภาชิยทัช ตู่ [ ยงยศ สวนให้ผล ]
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย วีระพงษ์ ดรละคร อั๋น
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย ศตวรรษ พลับประสิทธิ์ อุ๋ย
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย ศราวุธ อารมณ์ชื่น เก่ง
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย ศิริพงษ์ ฉิมพาลี หวาน
นาฏศิลปินชาย โขนลิง ว่าที่ร.ต. ศิลปิน ทองอร่าม กั๊ก
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย สุรเดช เผ่าช่างทอง
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย สุรัตน์ เอี่ยมสะอาด กะรอก
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย สุรินทร์ เขียวอ่อน
นาฏศิลปินชาย โขนลิง นาย เอกภชิต วงศ์สิปปกร ดิ๋ว

นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ น.ส. กษมา ทองอร่าม กิ๊ก [70]
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ นงลักษณ์ เทพหัสดินทร ตุ๊ก
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ นพวรรณ จันทรักษา เพี๊ยซ [71]
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ น้องนุช เพชรจรัส แมว
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ พัชรา บัวทอง แป๋ง หัวหน้ากลุ่มจัดการแสดง
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ น.ส. พิมพ์รัตน์ นะวะศิริ กล้วย
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ มณีรัตน์ บุญชู เอ๋ [72]
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ เยาวลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เปิ้ล
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ มรว รัศมีอาภา ฉัตรชัย ดวงแข
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ วนิตา กรินชัย นก
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ น.ส. วรรณพินี สุขสม ไก่
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ น.ส. วันทนีย์ ม่วงบุญ น้อย ผู้เชี้ยวชาญเฉพาะด้านโขน-ละคร
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ สุชาดา ศรีสุระ อ้อน [73]
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ น.ส. เอกนันท์ พันธุรักษ์ กาย

นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
นาฏศิลปินหญิง ละคร-พระ ครึ้มพงษ์ สายทองคำ ตุ้ม [ นาฏประเสริฐ ]
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง ช่อแก้ว ลัดดาอ่อน
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง ตวงฤดี ถาพรพาสี
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง ธนันดา มณีฉาย
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง ธานิต ศาลากิจ
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง น้ำทิพย์ ศิริมงคล อี๊ด
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง นาฏยา รัตนศึกษา แหวว
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง พรทิพย์ ทองคำ
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง พุทธิยา พลับกระสงค์ ตู่
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง แพรวดาว พรหมรักษา อ้อย [ สรรพศรี ]
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง ภวินี เดชสุภา จักจั่น
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง มะลิ ศิริหลวง
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง รจนา ทับทิมศรี โป้ง
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง วรวรรณ พลับประสิทธิ์ แหวว [ บุนนาค ]
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง วลัยพร กระทุ่มเขต ฉุย
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง สิริวรรณ อาจมังกร มิก
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง เสาวรักษ์ ยมะคุปต์ เจี๊ยบ
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง หนึ่งนุช สุวรรณนารัญ
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง อัญชลิกา หนอสิงหา แหม่ม
นาฏศิลปินหญิง ละคร-นาง อุษา แดงวิจิตร

ศิลปินกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร[แก้]

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มดุริยางค์ไทย[แก้]

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 1. จิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ 2. ดวงเนตร ดุริยพันธ์ 3. เผชิญ กองโชค 4. กัญญา โรหิตาจล 5. บุญช่วย แสงอนันต์ 6. เสรี สินธุชัยภาคเสรี ( ชื่นจิ๋ว ) 7. อุทัย ปานประยูร 8. สมบัติ สังเวียนทอง 9. สมชาย ทับพร

ดุริยางคศิลปิน กลุ่มดุริยางค์ไทย[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
ดุริยางคศิลปิน นาย ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ เบิ่ง [74] [75]

[76] [77]

ดุริยางคศิลปิน นาย เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี อั้ม [78] [79][80][81]

คีตศิลปิน กลุ่มดุริยางค์ไทย[แก้]

กดที่กล่องหัวตารางเพื่อทำการเรียงลำดับตามต้องการ

ชื่อ สกุล อ้างอิง
คีตศิลปิน นาย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ แป๊ะ [82]

ศิลปินกลุ่มดุริยางค์สากล[แก้]

The National Symphony Orchestra

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มดุริยางค์สากล[แก้]

  • นาย สถาพร นิยมทองนักวิชาการละครและดนตรี ๙ ชช. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล

ดุริยางคศิลปิน กลุ่มดุริยางค์สากล[แก้]

คีตศิลปิน กลุ่มดุริยางค์สากล[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]