ข้ามไปเนื้อหา

สังคีตศาลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การแสดงโขน ณ สังคีตศาลา
ไฟล์:MKogo-headerSilpakorn.gif
ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่จัดการแสดงในสังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศิลปินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคีคศาลา เป็นเวทีการแสดงกลางแจ้ง ตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรมศิลปากร โดยจะมีการแสดงต่าง ๆ ในตอนเย็นของวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.ในช่วงที่ปลอดฝนของแต่ละปี เนื่องจากเป็นการแสดงกลางแจ้ง ศิลปินกรมศิลปากรจะจัดการแสดงในวันเปิดและวันปิดฤดูกาล และจัดการแสดงที่สังคีตศาลานี้ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ส่วนในวันอื่นๆก็จะมีการแสดงของหน่วยงานหรือโรงเรียนต่างๆมาแสดง สังคีตศาลาจัดการแสดงนี้ต่อเนื่องมายาวนานถึง ๖๕ ปีแล้ว ( ๒๕๖๔ )