เรณู จีนเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
MKogo-headerSilpakorn.gif
ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่จัดการแสดงในสังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศิลปินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรณู จีนเจริญ (ณู - Mrs. Renu Cheencharoen) เกิดวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (82 ปี) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 สิริอายุ 75 ปี 10 เดือน เป็นศิลปินกรมศิลปากร มีผลงานการแสดงที่สำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น นางวาทิน ในละครเรื่องสามัคคีเภท นางจันทร์สุดา ในละครดึกดำบรรพ์ เรื่องหลวิชัย คาวี นางจันท์ ในละครเรื่องสังข์ทอง เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

นางเรณู จีนเจริญ เป็นบุตรของนายพิษณุ แช่มบางและนางบุญยืน แช่มบาง สมรสกับ นายจารุวัฒน์ จีนเจริญ มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 3 คน คือ นางเครือมาศ โพธิ์ทอง น.ส. บุษบรรณ จีนเจริญ และนายณัฐวุฒิ จีนเจริญ

นางเรณู จีนเจริญ จบจาก วิทยาลัยนาฏศิลปเมื่อปีพ.ศ. 2504 วิชาเอก นาฏศิลปละคร (นาง)

ประวัติการรับราชการ[แก้]

 • เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2502 ตำแหน่งศิลปินศิลปินจัตวา (วิสามัญชั่วคราว) แผนกนาฎศิลป กองการสังคีต กรมศิลปากร
 • พุทธศักราช 2520 ถึง พุทธศักราช 2523 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานเครื่องแต่งกาย
 • พุทธศักราช 2523 ถึง พุทธศักราช 2530 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานนาฏศิลป กองการสังคีต กรมศิลปากร
 • พุทธศักราช 2534 - พุทธศักราช 2538 ปฏิบัติงานหัวหน้างานนาฏศิลป กองการสังคีต กรมศิลปากร
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับคือ ทช. ทม.

ประสบการณ์ด้านการแสดง[แก้]

การฝึกหัดและการออกแสดง[แก้]

 • ได้รับการถ่ายทอดการแสดงในบทบาทตัวนางกับผู้ทรงวคุณวุฒิด้านการแสดงหลายท่าน อาทิ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์ เสนี อาจารย์จำเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ ด้านนาฏศิลปไทย คุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช เป็นต้น
 • เป็นผู้แสดงละคร และการแสดงพื้นเมือง ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชม ณ โรงละครศิลปากร โรงละครแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล และไปเผยแพร่ผลงานทางด้านการแสดงในต่างประเทศหลายครั้ง ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษด้านนาฏศิลปไทยเฉพาะด้าน เช่น นาง การอนุรักษ์ท่ารำโบราณ การละเล่นพื้นเมืองซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะ คิดค้นและประดิษฐ์ท่ารำในการแสดงโขน ละคร กำกับการแสดงและฝึกสอนศิลปินรุ่นใหม่ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำความถูกต้องในการแสดงตามลักษณะนาฏศิลปไทยให้แก่นาฏศิลปินและผู้ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดวิชานาฏศิลปไทยให้ศิลปินสมัครเล่นบ้านปลายเนินมาตั้งแต่ปี 2509

หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย[แก้]

 • อนุกรรมการ “ มูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ ”
 • อนุกรรมการ “ มูลนิธิสิรินธร ”
 • อนุกรรมการ “ มูลนิธิสังคีตสายใจไทย ”
 • วิทยากรผู้บรรยายให้ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ และทูตทางการทหารที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เรื่อง “ สังคมและวัฒนธรรมไทย ” ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 • อนุกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2535 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
 • คณะทำงานฝ่ายบรรเลงและจัดการแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี
 • ที่ปรึกษาและครูผู้ฝึกสอนนาฎศิลปไทยให้คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทย์ พยาบาล แผนกอายุรกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งผู้แสดงกิติมหศักดิ์ เนื่องในการจัดงาน “ วันมหิดล ”
 • ผู้กำกับการแสดง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี วันที่ 21 มิถุนายน 2539 ณ มหาวิทยาศิลปากร
 • ผู้ช่วยอำนวยการแสดง ในงานนิทรรศการพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง

รูปผลงานการแสดง[แก้]