รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศซิมบับเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศซิมบับเวทั้งสิ้น 5 แหล่ง

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก[แก้]

สถานที่ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
อุทยานแห่งชาติมานาพูลส์ พื้นที่ซาฟารีซาปีและเชโวเร ธรรมชาติ:

(vii) (ix) (x)

2527 (1984)
โบราณสถานแห่งชาติเกรตซิมบับเว วัฒนธรรม:

(i) (iii) (vi)

2529 (1986)
โบราณสถานแห่งชาติซากเมืองคามี วัฒนธรรม:

(iii) (iv)

2529 (1986)
โมซี-โออา-ตุนยา / น้ำตกวิกตอเรีย

(ร่วมกับแซมเบีย)

ธรรมชาติ:

(vii) (viii)

2532 (1989)
เนินเขามาโทโบ วัฒนธรรม:

(iii) (v) (vi)

2546 (2003)

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น[แก้]

ประเทศซิมบับเวมีสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]