รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศแทนซาเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศแทนซาเนียทั้งสิ้น 7 แหล่ง

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก[แก้]

สถานที่ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
พื้นที่อนุรักษ์อึงโกรองโกโร ผสม:

(iv) (vii) (viii) (ix) (x)

2522 (1979)
ซากโบราณสถานกิลวากีซีวานีและซากโบราณสถานซองโกอึมนารา วัฒนธรรม:

(iii)

2524 (1981)
อุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี ธรรมชาติ:

(vii) (x)

2524 (1981)
เขตสงวนการล่าสัตว์เซลู ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2525 (1982)
อุทยานแห่งชาติคิลิมันจาโร ธรรมชาติ:

(vii)

2530 (1987)
เมืองหินแห่งแซนซิบาร์ วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (vi)

2543 (2000)
แหล่งศิลปะบนหินแห่งกอนโดอา วัฒนธรรม:

(iii) (vi)

2549 (2006)

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น[แก้]

ประเทศแทนซาเนียมีสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 6 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]