ราตรีสงัด ราตรีสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไซเลนต์ไนต์ หรือ คืนนั้นเงียบสนิท (คาทอลิก), ยามราตรี ศรีหรรษา (โปรเตสแตนต์), หรือ ราตรีสงัด ราตรีสวัสดิ์ (เยอรมัน: Stille Nacht, heilige Nacht, อังกฤษ: Silent Night) เป็นเพลงคริสต์มาสที่มีชื่อเสียง ต้นฉบับดั้งเดิมของเพลงนี้เป็นภาษาเยอรมัน โยเซฟ โมร์ บาทหลวงชาวออสเตรีย ประพันธ์เนื้อร้องโดย ฟรันซ์ ซาเวอร์ กรูเบอร์ ประพันธ์ทำนอง รูปแบบที่นิยมแสดงกันในปัจจุบันแตกต่างไปจากแบบดั้งเดิมเล็กน้อย คือ แบบของกรูเบอร์นั้นจะเป็นอัตราจังหวะ 6/8 และจะร้องเร็วกว่าฉบับปัจจุบันที่ค่อนข้างช้า

เนื้อเพลง[แก้]

ภาษาอังกฤษ คืนนั้นเงียบสนิท
(ฉบับโรมันคาทอลิก)
ยามราตรี ศรีหรรษา
(ฉบับโปรเตสแตนต์)

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace. (2x)

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Saviour is born (2x)

Silent night, holy night!
Son of God, loves pure light.
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at thy birth. (2x)

คืนนั้นเงียบสนิท คืนนั้นศักดิ์สิทธิ์
สรรพสิ่ง ซึ่งใสสงบ
งามนักหนา พระมารดาและพระบุตร
กุมารน้อย แสนโสภาบริสุทธิ์
นิทราในสันติแห่งสวรรค์
นิทราในสันติแห่งนิรันดร์

คืนนั้นเงียบสนิท คืนนั้นศักดิ์สิทธิ์
ชุมพาบาล ตื่นใจพรั่น
จากฟากฟ้า โรจนาไหลหลั่งมา
ปวงเทวา ขับร้องอัลเลลูยา
คริสตร์กุมารบังเกิดมาแล้ว
เพื่อไถ่โลกรอดและปลอดภัย

คืนนั้นเงียบสนิท คืนนั้นศักดิ์สิทธิ์
ดาราทอง พราวแสงส่อง
เชิญเราซ้อง เพลงขานขับพร้อมเทวา
แด่มหาราชา อัลเลลูยา
คริสต์กุมารบังเกิดมาแล้ว
พระคริสต์กุมารบังเกิดมา

 ยามราตรี ศรีหรรษา
มีราชา มาประสูติ
จากสาวพรหม- จารีย์บริสุทธิ์
เป็นกุมาร น่ารักที่สุด
มาเพื่อช่วยชาวโลกา (2x)

ยามราตรี แสนดีเลิศ
พระเยซู ผู้ประเสริฐ
เป็นพระเจ้า เสด็จลงมาบังเกิด
ทูตสวรรค์ สรรเสริญชูเชิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด (2x)

ยามราตรี ศรีสำราญ
เมษบาล พากันไป
เฝ้ากุมารที่ หมู่บ้านเบธเลเฮม
เห็นพระองค์ ทรงสุขเกษม
บรรทมอยู่ในรางหญ้า (2x)

ยามราตรี ศรีสง่า
เป็นเวลา เรารอดบาป
เพราะพระเยซู ช่วยพ้นคำแช่งสาป
สมควรสรร เสริญโมทนา
เราจึงกราบไหว้บูชา (2x)