จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (อังกฤษ: Hark! The Herald Angels Sing)


เนื้อเพลง[แก้]

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ฉบับโรมันคาทอลิก
ภาษาไทย
ฉบับโปรเตสแตนต์

Hark the herald angels sing "Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild God and sinners reconciled"
Joyful, all ye nations rise Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim: "Christ is born in Bethlehem"
Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!"

Christ by highest heav'n adored Christ the everlasting Lord!
Late in time behold Him come Offspring of a Virgin's womb
Veiled in flesh the Godhead see Hail the incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell Jesus, our Emmanuel
Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!"

Hail the heav'n-born Prince of Peace! Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings Ris'n with healing in His wings
Mild He lays His glory by Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth Born to give them second birth
Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!"

จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่
ความการุณย์พระคุณแผ่ไป ให้โลกนี้มีสุขเมตตา
ทุกชาติร่วมกับทูตสวรรค์ จงพร้อมกันยินดีปรีดา
ร่วมร้องเพลงและเปล่งวาจา พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่

องค์พระคริสต์สวรรค์เทิดเด่น พระองค์เป็นพระผู้ทรงชัย
เกิดในครรภ์มารีย์ถ่อมใจ พระเป็นเจ้าเสด็จลงมา
พระคริสต์นั้นคือองค์พระเจ้า เชิญพวกเราต้อนรับราชา
ทรงยินดีที่บังเกิดมา เป็นเยซูอิมมานูเอล
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่

จงต้อนรับกษัตริย์ทรงธรรม พระผู้นำชีวิตผ่องใส
ทรงเกิดมาเพื่อนำทางให้ ปวงประชาประสบความดี
องค์พระเจ้าเป็นความชอบธรรม ทรงนำสันติความเปรมปรีดิ์
บังเกิดมาทั่วโลกยินดี มีชีวีอยู่ชั่วนิรันดร์
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรม์กษัตริย์เกิดใหม่

จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด สวัสดีแก่ชนมนุษย์
ทุกประเทศจงตื่นยินดี ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ถ่อมพระทัยลงมากำเนิด แต่มาเรียหญิงผู้ประเสริฐ
องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ลงมาทรงกายามนุษย์
จงสาธุผู้ปรากฏเป็น พระเยซูอิมมานุเอล
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

พระเยซูเป็นมิตรไมตรี ทรงพระนามผู้เลี้ยงอันดี
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
และทรงยกบาปโทษให้พลัน รอดชีวิตตลอดนิรันดร์
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบน