เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ (อังกฤษ: O Holy Night; ฝรั่งเศส: Cantique de Noël) หรือเป็นที่รู้จักกันในฐานะเพลงสรรเสริญในวันคริสต์มาส เป็นผลงานการประพันธ์ของ Adolphe Adam ในปี ค.ศ. 1847 และเป็นบทกวีภาษาฝรั่งเศสในนามว่า "Minuit, chrétiens" โดย Placide Cappeau (ค.ศ. 1808-1877) ผู้ค้าไวน์และนักกวี บาทหลวงท้องถิ่นได้ขอให้ Placide ประพันธ์บทร้องกรองคริสต์มาส และกลายเป็นเพลงสรรเสริญสากล สำหรับแสดงเมื่อการแสดงโอเปร่าจบลง

เนื้อเพลง[แก้]

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle,
Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de Son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur.

Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Noël, Noël, voici le Rédempteur,
Noël, Noël, voici le Rédempteur!

De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'Enfant,
Comme autrefois une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche:
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,

A votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.

Le Rédempteur a brisé toute entrave:
La terre est libre, et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave,
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance,
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.

Peuple debout! Chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur!

O holy night! The stars are brightly shining,
It is the night of our dear Saviour's birth.
Long lay the world in sin and error pining,
'Til He appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope, the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.

Fall on your knees! O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born;
O night divine, O night, O night Divine.

Led by the light of Faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from the Orient land.
The King of Kings lay thus in lowly manger;
In all our trials born to be our friend.

He knows our need, to our weaknesses no stranger,
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King, Before Him lowly bend!

Truly He taught us to love one another;
His law is love and His gospel is peace.
Chains shall He break for the slave is our brother;
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.

Christ is the Lord! O praise His Name forever,
His power and glory evermore proclaim.
His power and glory evermore proclaim.

เมื่อคืนวันนั้นเป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
วิโยคโศกศัลย์ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ ให้แก่ประชา

ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง
ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้
เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย
เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ ให้แก่ประชา

บัญญัติพระเจ้าสั่งสอนให้เราจงรักกัน
และบัญญัตินั้นคือความรักสามัคคี
เชื่อพระเยซูจึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
เราจึงร้องเพลงแสดงยินดีกตัญญู
ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ ให้แก่ประชา