ขอเชิญท่านผู้วางใจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทำนองเพลงเริ่มต้น "ขอเชิญท่านผู้วางใจ"

ขอเชิญท่านผู้วางใจ (ละติน: Adeste Fideles อังกฤษ: O Come All Ye Faithful) เป็นเพลงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งมีผู้แต่งเนื้อร้องจากหลายท่าน รวมทั้ง จอห์น ฟรานซิส เวด ค.ศ. 1711 - 1786 โดยมีการคัดลอกสำเนาลายมือต้นฉบับของจอห์นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1645 - 1692 และพระเจ้าฌูเอาที่ 4 แห่งโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1604 - 1656

เดิมเนื้อร้องนั้นประกอบด้วยกันทั้งหมด 4 บท แต่ในภายหลังได้มีการแบ่งใหม่ให้เป็น 8 บท และได้มีการแปลในหลายภาษาในเวลาต่อมา ซึ่งในภาษาอังกฤษได้ใช้ชื่อเพลงว่า "O Come, All Ye Faithful" โดยเฟรเดอริ โอกเคเรย์ บาทหลวงชาวอังกฤษ ซึ่งได้แปลในปี ค.ศ. 1841 และเป็นที่แพร่หลายในการขับร้องในภาษาอังกฤษมากที่สุด ปัจจุบันได้มีการขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ด้วยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906

ทำนองเพลง[แก้]

นอกจากนี้ จอห์น ฟรานซิส เวด ได้แต่งทำนองเพลงและได้รับการอ้างว่าเป็นการร่วมมือโดยนักดนตรีหลายท่าน จากค่ายจอห์นเรดดิ้งและลูกชายของเขา รวมทั้งนักประพันธ์เพลงชื่อดังในโปรตุเกส เช่น พระเจ้าฌูเอาที่ 4 แห่งโปรตุเกส หรือกษัตริย์จอห์นที่ 4 ของโปรตุเกส นั่นเอง

จอห์น ฟรานซิส เวดได้ขอให้โทมัส อาร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงให้ช่วยแต่งทำนองด้วย ในเวลานั้นได้มีรูปแบบดนตรีที่คล้ายกันหลายเพลงมาก จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการร่วมมือกันในการแต่งทำนองจริงหรือไม่ในเวลาต่อมา

จอห์น ฟรานซิส เวด ได้เขียนหนังสือและเผยแพร่ผลงานในหนังสือ "Cantus Diversi" ในปี ค.ศ. 1751 และตีพิมพ์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1760 นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1782 ยังปรากฏในหนังสือ "Samuel Webbe's" ซึ่งเป็นหนังสือเพลงที่ใช้ในการขับร้องสรรเสริญพระเจ้าอีกด้วย

เนื้อเพลง[แก้]

ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ฉบับโรมันคาทอลิก
ภาษาไทย
ฉบับโปรเตสแตนต์

Adeste fideles læti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte
Regem angelorum:
Venite adoremus (3x)
Dominum.

Deum de Deo, lumen de lumine
Gestant puellæ viscera
Deum verum, genitum non factum.
Venite adoremus (3x)
Dominum.

Cantet nunc io, chorus angelorum;
Cantet nunc aula cælestium,
Gloria in excelsis Deo,
Venite adoremus (3x)
Dominum.

Ergo qui natus die hodierna.
Jesu, tibi sit gloria,
Patris aeterni Verbum caro factum.
Venite adoremus (3x)
Dominum.

O come, all ye faithful, joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him
Born the King of Angels:
O come, let us adore Him, (3x)
Christ the Lord.

God of God, light of light,
Lo, he abhors not the Virgin's womb;
Very God, begotten, not created:
O come, let us adore Him, (3x)
Christ the Lord.

Sing, choirs of angels, sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God, glory in the highest:
O come, let us adore Him, (3x)
Christ the Lord.

Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning;
Jesus, to thee be glory given!
Word of the Father, now in flesh appearing!
O come, let us adore Him, (3x)
Christ the Lord.

ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไว สู่บ้านเบธเลแฮม
มาเฝ้าพระกุมาร
องค์ราชาแห่งชาวเรา
เชิญมาสาธุการพระองค์ (3x)
พระคริสตเจ้า

โอ้แสงสว่างแห่งธรรม เป็นแสงจ้าแห่งนิรันดร์กาล
แม้เราชั่วช้าสามานย์ ท่านยังทรงเมตตา
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสทรงดำรง
เชิญมาสาธุการพระองค์ (3x)
พระคริสตเจ้า

เชิญท่านร้องเพลงอวยชัย เชิญเหล่าเทพในวิมาน
บรรเลงเพลงกังวานไป ทั่วแหล่งหล้าสากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่พระมหาไถ่
เชิญมาสาธุการพระองค์ (3x)
พระคริสตเจ้า

อาแมนขอถวายชัย องค์พระผู้ทรงช่วยไถ่
พระนามพระเยซู เป็นที่ข้าบูชา
พระวาทะพระเจ้า มาปรากฏเป็นชาวโลกา
เชิญมาสาธุการพระองค์ (3x)
พระคริสตเจ้า

ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
มาเฝ้าพระกุมาร
ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
เชิญสาธุการพระเยซู (3x)
ผู้ทรงพระคุณ

สว่างแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล
ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
เชิญสาธุการพระเยซู (3x)
ผู้ทรงพระคุณ

จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน
ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
เชิญสาธุการพระเยซู (3x)
ผู้ทรงพระคุณ

สรรเสริญข้าถวายชัย พระเยซูผู้ช่วยได้
พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี
ดำรัสพระบิดา มาปรากฏเป็นภูมี
เชิญสาธุการพระเยซู (3x)
ผู้ทรงพระคุณ

ภายหลังได้มีการแต่งบทร้องเพิ่มเติมในภาษาละติน เช่น

En grege relicto, humiles ad cunas,
Vocati pastores adproperant:
Et nos ovanti gradu festinemus,
Venite adoremus (3x)
Dominum.

Stella duce, Magi Christum adorantes,
Aurum, tus et myrrham dant munera.
Iesu infanti corda præbeamus
Venite adoremus (3x)
Dominum.

Æterni parentis splendorem æternum
Velatum sub carne videbimus
Deum infantem pannis involutum
Venite adoremus (3x)
Dominum.

Pro nobis egenum et faeo cubantem,
Piis foveamus amplexibus.
Sic nos amantem quis non redamaret?
Venite adoremus (3x)
Dominum.

และในเวอร์ชันอื่น

Cantet nunc hymnos chorus angelorum
Cantet nunc aula cælestium,
Gloria in excelsis Deo!
Venite adoremus (3x)
Dominum.