รัฐสภาเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐสภาเวียดนาม
Quốc Hội Việt Nam
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภท สภาเดียว
ผู้บริหาร
โครงสร้าง
สมาชิก 500
National Assembly of Vietnam.svg
22 พฤษภาคม 2554
สมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 13 ระบบ

     พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (458)

     อิสระ (42)
ที่ประชุม
บาดิน ฮอล, ฮานอย
เว็บไซต์
www.na.gov.vn

รัฐธรรมนูญแห่งเวียดนามรับรอง รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (อังกฤษ: National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; เวียดนาม: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) เป็น "องค์การใช้อำนาจรัฐสูงสุด" รัฐสภาเป็นสภาเดี่ยว มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 493 คน โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี ประชุมกันปีละสองครั้ง รัฐสภาแต่งตั้งประธานาธิบดี (ประมุขแห่งรัฐ), นายกรัฐมนตรี (ประมุขแห่งรัฐบาล), ประธานศาลสูงสุดแห่งประชาชนเวียดนาม, อัยการสูงสุดแห่งประชาชนเวียดนาม (หรือ หัวหน้า "สำนักงานกำกับดูแลและตรวจสอบสูงสุดของประชาชน") และคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 21 คน อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุด พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็มีอิทธิพลใหญ่หลวงเหนือการควบคุมการบริหารและดำเนินการผ่านคณะกรรมาธิการกลางซึ่งมีสมาชิก 150 คน ซึ่งเลือกโปลิตบูโรจำนวน 15 คน ที่การประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นทุกห้าปี สมาชิกพรรคดำรงตำแหน่งอาวุโสในรัฐบาลทั้งหมด