สมัชชานีวเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมัชชานีวเว

Niue Assembly
Niue Fono Ekepule
สมัยที่ 11
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธาน
ไฮมา ดักลาส
ตั้งแต่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2020
โครงสร้าง
สมาชิก20 ที่นั่ง
Niue Assembly 2020.svg
กลุ่มการเมือง
สมัชชา
  •   อิสระ (6)
  •   ผู้แทนหมู่บ้าน (14)
การเลือกตั้ง
แบบผสม:
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
30 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
ที่ประชุม
นีวเว อาโลฟี

สมัชชานีวเว (อังกฤษ: Niue Assembly, นีวเว: Niue Fono Ekepule) คือสภานิติบัญญัติระบบสภาเดี่ยวของนีวเวซึ่งเป็นรัฐสัมพันธ์เสรีของนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 20 คน โดย 14 คนเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ (จากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด) และอีก 6 คนมาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตหลายเบอร์ มีวาระคราวละ 3 ปี

นีวเวรับการปกครองระบบเวสต์มินสเตอร์มาใช้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเลือกโดยเสียงข้างมากในสมัชชา และมีรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสมัชชา

ประธานสภาจะต้องเป็นบุคคลภายนอกสมัชชา หากในกรณีเป็นสมาชิกสมัชชาจะต้องลาออกจากความเป็นสมาชิก[1] ประธานไม่สามารถออกเสียงลงมติได้

กระบวนการด้านนิติบัญญัติ[แก้]

อำนาจนิติบัญญัติของสมัชชาตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นคือการผ่านร่างกฎหมาย โดยสมาชิกสมัชชาสามารถเสนอร่างกฎหมายในสมัชชาได้ แต่สมัชชาไม่สามารถร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากนายกรัฐมนตรี ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาหรือสถานะส่วนบุคคล สาธารณูปโภคหรือเกี่ยวกับที่ดินในนีวเวไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ได้รับรายงานจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ประธานศาลสูงสุด เป็นต้น[2]

ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ได้เมื่อผ่านการรับรองจากสมัชชาและลงนามโดยประธานสภา[3] โดยในนีวเวไม่จำเป็นต้องได้รับพระบรมราชานุญาตอ้างอิง[แก้]

  1. Constitution of Niue, article 20 (3).
  2. Constitution of Niue, Articles 30 – 33.
  3. Constitution of Niue, Article 34.