สมัชชานีวเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมัชชานีวเว

Niue Assembly
Niue Fono Ekepule
สมัยที่ 11
Public Seal of Niue.svg
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธาน
ไฮมา ดักลาส
ตั้งแต่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2020
โครงสร้าง
สมาชิก20 ที่นั่ง
Niue Assembly 2020.svg
กลุ่มการเมือง
สมัชชา
  •      อิสระ (6)
  •      ผู้แทนหมู่บ้าน (14)
การเลือกตั้ง
แบบผสม:
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
30 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
ที่ประชุม
นีวเว อาโลฟี

สมัชชานีวเว (อังกฤษ: Niue Assembly, นีวเว: Niue Fono Ekepule) คือสภานิติบัญญัติระบบสภาเดี่ยวของนีวเวซึ่งเป็นรัฐสัมพันธ์เสรีของนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 20 คน โดย 14 คนเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ (จากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด) และอีก 6 คนมาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตหลายเบอร์ มีวาระคราวละ 3 ปี

นีวเวรับการปกครองระบบเวสต์มินสเตอร์มาใช้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเลือกโดยเสียงข้างมากในสมัชชา และมีรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสมัชชา

ประธานสภาจะต้องเป็นบุคคลภายนอกสมัชชา หากในกรณีเป็นสมาชิกสมัชชาจะต้องลาออกจากความเป็นสมาชิก[1] ประธานไม่สามารถออกเสียงลงมติได้

กระบวนการด้านนิติบัญญัติ[แก้]

อำนาจนิติบัญญัติของสมัชชาตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นคือการผ่านร่างกฎหมาย โดยสมาชิกสมัชชาสามารถเสนอร่างกฎหมายในสมัชชาได้ แต่สมัชชาไม่สามารถร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากนายกรัฐมนตรี ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาหรือสถานะส่วนบุคคล สาธารณูปโภคหรือเกี่ยวกับที่ดินในนีวเวไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ได้รับรายงานจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ประธานศาลสูงสุด เป็นต้น[2]

ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ได้เมื่อผ่านการรับรองจากสมัชชาและลงนามโดยประธานสภา[3] โดยในนีวเวไม่จำเป็นต้องได้รับพระบรมราชานุญาต



อ้างอิง[แก้]

  1. Constitution of Niue, article 20 (3).
  2. Constitution of Niue, Articles 30 – 33.
  3. Constitution of Niue, Article 34.