มังลังกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มังลังกา
မင်း လင်္ကာ
ผู้ว่าการพะโค
ครองราชย์ค.ศ. 1348 – ป. 1353
ประสูติป. ค.ศ. 1327
เมาะตะมะ
อาณาจักรเมาะตะมะ
สวรรคตป. ค.ศ. 1353
714 ME
เมาะตะมะ
อาณาจักรเมาะตะมะ
คู่อภิเษกพระนางสิริมายาเทวี
พระราชบุตร
รายละเอียด
Thazin Saw Dala
Thazin Saw U
Nyi Kan-Kaung
พระราชบิดาพระเจ้ารามมะไตย
พระราชมารดาแม่นางตะปี
ศาสนาพุทธเถรวาท

มังลังกา (พม่า: မင်း လင်္ကာ, ออกเสียง: [mɪ́ɰ̃ lìɰ̃.gà]) เจ้าเมือง หงสาวดี ระหว่าง ค.ศ. 1348 ถึง 1353 พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าเมืองโดยพระเชษฐาต่างพระมารดา พระยาอู่ กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี แต่พระองค์มิได้มีความจงรักภักดีต่อพระเชษฐาเมื่อ อาณาจักรล้านนา กรีธาทัพมารุกรานอาณาจักรหงสาวดีในช่วง ค.ศ. 1351 ถึง 1352 พระองค์มิได้ส่งทัพมาช่วยพระเชษฐา

เมื่อสิ้นสุดสงครามพระยาอู่ได้นำตัวมังลังการวมถึงพระชายาและพระโอรส-ธิดาทั้งสามมายังเมาะตะมะและมีพระบัญชาให้สำเร็จโทษมังลังกาเมื่อ ค.ศ. 1353 พร้อมกับสถาปนาพระชายาของมังลังกาขึ้นเป็นพระมเหสีในพระอิสริยยศที่ พระนางสิริมายาเทวี และมีพระโอรสที่ต่อมาขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าราชาธิราช กษัตริย์องค์ที่ 9

พงศาวลี[แก้]