ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ส่วนกลางของกระดูกเรเดียส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล กระดูก | Name = ส่วนกลางของกระดูกเรเดียส<br> (Body of radius) | Lati...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== พื้นผิว ==
'''พื้นผิวด้านฝ่ามือ''' (volar surface) หรือ '''พื้นผิวด้านหน้า''' (anterior surface) ([[ภาษาละติน|ละติน]]: ''facies volaris'') ส่วนด้านบนสามในสี่มีลักษณะเว้า เป็นจุดเกาะต้นของ[[กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส]] (flexor pollicis longus muscle) ส่วนถัดมาด้านล่างมีลักษณะกว้างและแบน ให้จุดเกาะปลายของ[[กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส]] (Pronator quadratus) สันยื่นออกมาจำกัดจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัสให้อยู่ด้านล่าง และระหว่างสันนี้และขอบล่างของกระดูกเป็นพื้นผิวรูปสามเหลี่ยมขรุขระซึ่งเป็นจุดเกาะของ[[เอ็นเรดิโอคาร์ปัลด้านฝ่ามือ]] (volar radiocarpal ligament) ที่บริเวณรอยต่อระหว่างด้านบนหนึ่งในสามและตรงกลางหนึ่งในสามของพื้นผิวด้านฝ่ามือมีช่องสารอาหาร (nutrient foramen) ซึ่งมีทิศเฉียงขึ้น
 
'''พื้นผิวด้านหลัง''' (dorsal surface หรือ posterior surface) ([[ภาษาละติน|ละติน]]: ''facies dorsalis'') ส่วนบนหนึ่งในสามมีลักษณะนูนและเรียบ คลุมด้วยกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ (Supinator) ส่วนกลางมีลักษณะกว้าง เว้าเล็กน้อย ด้านบนมีจุดเกาะต้นของ[[กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส]] (Abductor pollicis longus) และด้านล่างมีจุดเกาะปลายของ[[กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส]] (Extensor pollicis brevis muscle) และส่วนล่างหนึ่งมนสามมัลักษณะกว้าง นูน และคลุมด้วยเอ็นของกล้ามเนื้อซึ่งวิ่งลงมาตามลำดับในร่องบนปลายล่างของกระดูก
 
'''พื้นผิวด้านข้าง''' (lateral surface) หรือ '''พื้นผิวด้านนอก''' (external surface) ([[ภาษาละติน|ละติน]]: ''facies lateralis'') มีลักษณะโค้งนูนตลอดพื้นผิว ส่วนบนประมาณหนึ่งในสามของพื้นผิวกระดูกด้านนี้จะเป็นจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ ขณะที่ส่วนกลางจะมีแนวสันขรุขระที่เป็นจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส ส่วนล่างมีลักษณะแคบ และคลุมด้วยเอ็นของ[[กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส]] (abductor pollicis longus) และ[[กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส]] (extensor pollicis brevis)
 
 
18,840

การแก้ไข