ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก +เก็บกวาดด้วยสจห.)
พระองค์เจ้าปราโมช ทรงกำกับราชการ กรมพระนครบาล กรมหมอ กรมช่างเคลือบ ช่างหุงกระจก กรมญวนหก และกรมท่า [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมเป็น กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2410
 
ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสถาปนา[[วังหน้า|กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] (วังหน้า) ที่ประชุม อันมี[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์]] (่ช่วงช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน เป็นประธาน ตกลงที่จะแต่งตั้ง[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ|กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ]] พระโอรสองค์ใหญ่ของ[[พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ตามคำเสนอของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์|พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์]] แต่เรื่องนี้ไม่เป็นมติเอกฉันท์ของที่ประชุม เพราะพระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ทรงคัดค้านว่า การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้น ตามโบราณราชประเพณีเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของที่ประชุม ซึ่งทำความไม่พอใจให้แก่สมเด็จเจ้าพระยาฯ ท่านจึงได้ย้อนถามว่า ''ที่ไม่ยอมนั้น อยากจะเป็นเองหรือ'' (ทิพากรวงศ์ 2504, 266-267)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก พ.ศ. 2415 พระชนมายุได้ 57 พรรษา
130,311

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง

เพิ่มเติม