ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ตัวหนา'''{{อัปเดต}}
{{ความหมายอื่น||คดีในปี พ.ศ. 2549|คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549}}
'''คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551''' เป็นคดีที่[[พรรคชาติไทย]] [[พรรคมัชฌิมาธิปไตย]] [[พรรคพลังประชาชน]] (2 ใบแดง)และ[[พรรคเพื่อแผ่นดิน]] อาจถูกตัดสินยุบพรรคอันเนื่องมาจากกรณีทุจริต[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550|การเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550]] ส่วนข้อกล่าวหากรณีที่พรรคพลังประชาชนเป็นนอมินีหรือตัวแทนของ[[พรรคไทยรักไทย]]ซึ่งได้ถูกตัดสินให้[[คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549|ยุบพรรค]]ไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการเลือกตั้งสรุปว่าปรากฏหลักฐานเพียงพอที่พรรคพลังประชาชนเข้าข่ายเป็นตัวแทนของพรรคไทยรักไทย แต่ได้ยกคำร้องเพราะไม่มีกฎหมายเอาผิด
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้น โดยมีนายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการให้เจ้าหน้าที่ กกต.ประสานงานกับ พ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อเปิดโอกาสให้ไปชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิง<ref>ข่าวสด, อนุฯ กกต.เรียกชี้แจงคดีนอมินี, 1 เมษายน 2551, หน้า 10</ref> และ กกต.เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการขยายเวลาสอบสวนไปอีก 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2551<ref>มติชน, [http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0102160451&day=2008-04-16&sectionid=0101 ชุด"ไพฑูรย์"เล็งยกกม.ทาบ ส่อสรุป"พปช."นอมินี"ทรท."], 16 เมษายน 2551</ref>
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณากรณีดังกล่าวโดยแบ่งเป็นสองประเด็น คำร้องของนายประสิทธิ์นั้น กกต.มีมติ 4 ต่อ 1 ให้ยกคำร้อง เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้ ส่วนคำร้องของนายวีระ กกต.มีมติ 3:1:1 สามเสียงเห็นว่าปรากฏหลักฐานเพียงพอที่พรรคพลังประชาชนเข้าข่ายเป็นตัวแทนของพรรคไทยรักไทย แต่เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแล้วไม่เข้าข่ายมีความผิดตามมาตราใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หนึ่งเสียงเห็นว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและไม่มีพฤติการณ์เข้าองค์ประกอบความผิด ส่วนอีกหนึ่งเสียงเห็นว่าควรแจ้งนายทะเบียนพรรคดำเนินการตรวจสอบต่อ<ref>ไทยโพสต์,ตรวจ เข้าข่ายตัวแทนทรท. กกต.ยกคำร้องนอมินี, 2 พฤษภาคม 2551, หน้า 1, 12</ref>
ผลการตัดสิน
 
ในวันที่2 ธันวาคม พ.ศ.2551 ในที่สุดผลจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และ พรรคมัชฌิมาธิปไตย อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช แสดงให้เห็นว่าการได้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมานั้นไม่ใช่วิถี ทางของประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการได้มาซึ่งอำนาจด้วยการทุจริตการเลือกตั้ง
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงสั่งยุบพรรคพรรคประชาชน พรรคชาติไทย และมัชฌิมาธิปไตย
* [[http://www.concourt.or.th/download/Center_desic/51/center20_51n.pdf คำตัดสินยุบ[[พรรคพลังประชาชน]]]]
* [[http://www.concourt.or.th/download/Center_desic/51/center19_51.pdf คำตัดสินยุบ[[พรรคชาติไทย]]]]
* [[http://www.concourt.or.th/download/Center_desic/51/center18_51.pdf คำตัดสินยุบ[[พรรคมัชฌิมาธิปไตย]]]]
 
== อ้างอิง ==
<references />
{{วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2551}}
[[หมวดหมู่:การเมืองไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม