พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเทพสิทธาจารย์
(น้อย ญาณวุฑฺโท)
เกิด30 พฤษภาคม พ.ศ. 2487
อายุ77
อุปสมบท28 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
พรรษา57
วัดวัดมหาชัย (พระอารามหลวง)
จังหวัดตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
พธ.ม. (กิตติมศักดิ์), ปร.ด. (กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระเทพสิทธาจารย์ ฉายา ญาณวุฑฺโท นามเดิมน้อย อุทัยสา วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ม. (กิตติมศักดิ์), ปร.ด. (กิตติมศักดิ์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง)

ประวัติ[แก้]

พระเทพสิทธาจารย์ มีนามเดิมว่า น้อย อุทัยสา เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ที่ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอุ้ย อุทัยสา โยมมารดาชื่อนางอ่อนสา อุทัยดา อุปสมบท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ณ พัทธสีมาวัดบ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระครูนิมมานกิตติวัฒน์ (เจ้าอธิการกอง ฉายากิตฺติปญฺโญ) วัดเจริญผล บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิสังฆคุณ (เจ้าอธิการคาร ฉายา วิสุทฺโธ) วัดหนองหล่ม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการทองสุข ฉายา โชติธมฺโม วัดบ้านโคก ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบท ได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูปัญญาภิสาร
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูปัญญาภิสาร
 • พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูปัญญาภิสาร
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ พระครูปัญญาภิสาร
 • พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระบวรปริยัติกิจ
 • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชปริยัตยาทร สุนทรวรกิจจานุกิจ มหาคณสสร บรวสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสิทธาจารย์ ศาสนภารธุราทร บวรศาสกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่งหน้าที่[แก้]

 • พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชญาย์
 • พ.ศ. 2531 เจ้าคณะอำเภอแกดำ
 • พ.ศ. 2542 รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการ หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

อ้างอิง[แก้]