พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(อำนวย จนฺทสโร)
พระเทพปริยัติวิธาน.jpg
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2476
ที่บ้านค้อ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
อายุ 84
อุปสมบท พ.ศ. 2496
พรรษา 65
วัด วัดคลองโพธิ์
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ. 4, น.ธ.เอก, คศ.ม. (กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์

พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์รูปปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนาด้านการศึกษาสงเคราะห์รูปสำคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นผู้ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ ในปี พ.ศ. 2513 (ปีที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ และดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูปริยัติสาธร) และพัฒนาสำนักเรียนแห่งนี้จนสำนักเรียนวัดคลองโพธิ์กลายเป็นสำนักเรียนบาลีที่มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้คิดจากจำนวนผู้เข้าสอบและสอบได้มากที่สุด 1 ใน 5 ของประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักเรียนบาลีแห่งที่ 1 ของเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ[1] ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร และพัดยศประกอบสมณศักดิ์ ในวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร [2]

ชาติภูมิ[แก้]

 • พระธรรมมหาวีรานวัตร (อำนวย จนฺทสโร) นามเดิม: ชื่อ อำนวย นามสกุล สีเสนียด
 • เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2476
 • บิดาชื่อนายเกตุ นามสกุลสีเสนียด มารดาชื่อนางสุข นามสกุลสีเสนียด
 • ณ บ้านค้อ หมู่ 9 ตำบลสนม อำเภอรัตนบุรี(สมัยนั้น) ปัจจุบันได้แบ่งเขตการปกครองให้แก่ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

การบรรพชา-อุปสมบท[แก้]

การศึกษา[แก้]

งานการปกครอง[แก้]

 • ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ไดรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

งานการศึกษา[แก้]

 • ผู้ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ ในปี พ.ศ. 2513

รางวัลเชิดชูเกียรติ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระมหาวิจารณ์ มหาปญฺโญ. (2549). อนุสรณ์งานสมโภชวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและฉลองสมณศักดิ์พระเทพปริยัติวิธาน. อุตรดิตถ์ : พงษ์วิทยาการพิมพ์.
 2. http://www.onab.go.th/attachments/7553_file2.pdf
 3. พระมหาวิจารณ์ มหาปญฺโญ. (2549). อนุสรณ์งานสมโภชวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและฉลองสมณศักดิ์พระเทพปริยัติวิธาน. อุตรดิตถ์ : พงษ์วิทยาการพิมพ์.
 4. http://www.onab.go.th/attachments/7553_file2.pdf


ก่อนหน้า พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร) ถัดไป
พระราชประสิทธิคุณ (ทองคำ ปริสุทฺโธ) 2leftarrow.png เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
(พ.ศ. 2536 - 2558)
2rightarrow.png พระครูวิสุทธิปัญญาสาร
พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) 2leftarrow.png พระภิกษุผู้ดำรงราชทินนาม
"พระเทพปริยัติวิธาน"

(พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png -