พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ และเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์รูปปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนาด้านการศึกษาสงเคราะห์รูปสำคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นผู้ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ ในปี พ.ศ. 2513 (ปีที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์) และพัฒนาสำนักเรียนแห่งนี้จนสำนักเรียนวัดคลองโพธิ์กลายเป็นสำนักเรียนบาลีที่มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้คิดจากจำนวนผู้เข้าสอบและสอบได้มากที่สุด 1 ใน 5 ของประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักเรียนบาลีแห่งที่ 1 ของเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ[1] ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร และพัดยศประกอบสมณศักดิ์ ในวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร [2]


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(อำนวย จนฺทสโร)
พระเทพปริยัติวิธาน.jpg
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2476
ที่บ้านค้อ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
อายุ 86
อุปสมบท พ.ศ. 2496
พรรษา 67
วัด วัดคลองโพธิ์
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ. 4, น.ธ.เอก, คศ.ม. (กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์

ชาติภูมิ[แก้]

พระธรรมมหาวีรานุวัตร มีนามเดิมว่า อำนวย สีเสนียด เกิดเมื่อปีระกาวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2476 ที่บ้านค้อ หมู่ 9 ตำบลสนม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (ปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสนม) โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ พ่อเกตุ แม่สุข สีเสนียด

การบรรพชา-อุปสมบท[แก้]

การศึกษา[แก้]

งานการปกครอง[แก้]

 • ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ไดรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕

งานการศึกษา[แก้]

 • ผู้ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ ในปี พ.ศ. 2513

รางวัลเชิดชูเกียรติ[แก้]

สมณศักดิ์[4][แก้]

 • พ.ศ. 2516 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูปริยัติสาทร

อ้างอิง[7][8][9][แก้]

 1. พระมหาวิจารณ์ มหาปญฺโญ. (2549). อนุสรณ์งานสมโภชวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและฉลองสมณศักดิ์พระเทพปริยัติวิธาน. อุตรดิตถ์ : พงษ์วิทยาการพิมพ์.
 2. http://www.onab.go.th/attachments/7553_file2.pdf
 3. พระมหาวิจารณ์ มหาปญฺโญ. (2549). อนุสรณ์งานสมโภชวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและฉลองสมณศักดิ์พระเทพปริยัติวิธาน. อุตรดิตถ์ : พงษ์วิทยาการพิมพ์.
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เล่ม ๑๐๙,ตอน ๑๐๑ ง ฉบับพิเศษ,วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕,หน้า ๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, หน้า ๑, วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 6. http://www.onab.go.th/attachments/7553_file2.pdf
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข,หน้า ๕, วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เล่ม ๙๐,ตอน ๑๗๗ ง ฉบับพิเศษ,หน้า ๑๔ , วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม ๑๑๔, ตอน ๒๖ ข, หน้า ๗, วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐