พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโย)
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย).jpg
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2483
อายุ 80
อุปสมบท พ.ศ. 2505
พรรษา 58
วัด วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
รักษาการเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) (นามเดิม:อมร มลาวรรณ) เป็นพระภิกษุคณะธรรมยุติกนิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

ประวัติ[แก้]

พระธรรมธัชมุนี เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2483 ณ บ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันแยกขึ้นกับจังหวัดยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายทุย มลาวรรณ โยมมารดาชื่อ นางเมือง มลาวรรณ ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่-ทำนา เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลบ้านหนามแท่ง อ.มหาชนะชัย จ.อุบลราชธานี

การบรรพชาอุปสมบท[แก้]

ครั้นอายุ 13 ปี ได้เข้าบรรพชาที่วัดทุ่งสวนตาล ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย โดยมีเจ้าอธิการจวน เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าสมอและเจ้าคณะตำบลม่วง เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างเป็นสามเณรได้หมั่นเล่าเรียนหาความรู้ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น พ.ศ. 2498 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ต่อมา พ.ศ. 2500 ได้ลาสิกขาไปบรรพชาใหม่ ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งเมื่ออายุ 22 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. 2505 ณ พัทธสีมาวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเทพวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีอย่างจริงจัง แม้สภาพความเป็นอยู่ในขณะนั้นจะไม่มีความสะดวกสบายต่อการศึกษาดังเช่นในปัจจุบันเท่าใดนัก แต่อาศัยความมุมานะท่องหนังสืออ่านตำราอย่างขะมักเขม้น

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2514 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2515 ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย ใช้เวลา 3 ปีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา

กระทั่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย ท่านได้มาเป็นอาจารย์สอนหนังสือประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในเวลาต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น

ตำแหน่ง[แก้]

งานปกครอง

 • พ.ศ. 2521 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2532 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2533 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2542 เป็นผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2550 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2553 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2554 เป็นกรรมการบริหารคณะธรรมยุต
 • พ.ศ. 2555 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม วาระที่ 1
 • พ.ศ. 2561 เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 10 (ธ)
 • พ.ศ. 2562 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม วาระที่ 2

งานการศึกษา

 • พ.ศ. 2543 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) ถัดไป
พระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร) 2leftarrow.png Dharmacakra flag (Thailand).svg
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
(พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร) 2leftarrow.png Dharmacakra flag (Thailand).svg
พระภิกษุที่ได้รับสมณสักดิ์ที่พระธรรมธัชมุนี
(พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง