พรพรหมอลเวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พรพรหมอลเวง เป็นนวนิยายเรื่องแรกในนามของกิ่งฉัตร ประพันธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2535 และเคยได้รับการสร้างเป็นละครทางช่อง 7 มาแล้วสองครั้งโดยออกอากาศใน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2546 และช่อง 3 ได้นำมาสร้างอีกครั้งใน พ.ศ. 2556

นักแสดง[แก้]

พรพรหมอลเวง ปี พ.ศ. 2535
下载 (1).jpg
ปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้ผลิต ดาราวิดีโอ บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด
บทโทรทัศน์ ลุลินารถ ศัลยา วรวรรณ ชัยสกุลสุรินทร์
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ มานพ สัมมาบัติ
สุชาติ ทับแป้น
ชุดาภา จันทเขตต์
ออกอากาศ ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 21.00 - 22.15 (แต่เนื่องจากวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2535 มีละครเทิดพระเกียรติชุด นางเสือง จึงงดออกอากาศละคร พรพรหมอลเวง 1 วัน) ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.20 - 22.20 ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 - 22.45 น.
เริ่มออกอากาศ 7 สิงหาคม 2535 - 18 ตุลาคม 2535 25 ตุลาคม 2546 - 21 พฤศจิกายน 2546 จำนวน 18 ตอน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 - อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 จำนวน 15 ตอน
เมริน (น้องเมย์) สกุลรัตน์ ใจซื่อ ณิชา ฟิชล็อก อันดา กุลฑีรา ยอดช่าง
ตันหยง พันธกิจศาสตร์ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ กุลณัฐ ปรียะวัฒน์ ราณี แคมเปน
ปฐวี ยุทธพิชัย ชาญเลขา ดนุพร ปุณณกันต์ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ประภัสสร มนฤดี ยมาภัย ชลิตา พานิชการ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
เมธี ธานินทร์ ทัพมงคล กรรชัย กำเนิดพลอย นิธิ สมุทรโคจร
ปรางค์ทิพย์ พรสุดา ต่ายเนาว์คง วีรินท์ เชยอรุณ มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
โสภาพรรณราย (ซู) - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ -
ปาน - ปิติภัทร สารสิน (ปิยวรรณ จิตณาธรรม) -
สรรค์ สมบูรณ์ สุขีนัย ปริญญ์ วิกรานต์ -
สุนันท์ จามจุรี เชิดโฉม - -
พัดชา กชกร นิมากรณ์ - อริสรา ทองบริสุทธิ์
คุณหญิงปรงทอง บรรเจิดศรี ยมาภัย ปัทมาฆะ สุคนธมาณ โฉมฉาย ฉัตรวิไล
พิราม อนุชา อึ้งวัฒนา วรพรต ชะเอม อนุชิต สพันธุ์พงษ์
นาวิน วัชระ บุระ กฤษฎางค์ สุขสวัสดิ์ สรวิชญ์ สุบุญ
บุหงา วิไลลักษณ์ ไวงาน วาสนา สิทธิเวช ปวีณา ชารีฟสกุล
น้องนนท์ วรุฬห์ อัศวศิริชัยกุล ศิลปิน อยู่หน้า (ทรัมเป็ต) ณรชต เหลืองตะการ
สายแก้ว นฤมล ศักดาฤทธิเดช - ศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์
พ่อ - ธาดา โพธิวิหค -
จ๋า - ทิศนา ดำรงศักดิ์ -
ปรงแก้ว - ศิรวงศ์ สังวริบุตร ปานรดา คเชนทร์นุกูล
ปรงขวัญ - จ๊ะจ๋า แดนดาว นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์
แคทรียา (น้องแคท) - ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี (อิน) พิชชา ชินวัตร
หมอหนึ่ง - - ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ
สุดนภา (ครูบี๋) - - สุชาร์ มานะยิ่ง
เสกสรร - - กรุณพล เทียนสุวรรณ
พินิจ - - สถาพร นาควิไลโรจน์
น้องมิงค์ - - ฟรานเซส ไอศิกา เบอร์เนต
แม้นวาด - - มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา
จริญทิพย์ - - นิลุบล อมรวิทวัส (ดีใจ ดีดีดี)
รสิกา - - ดาราธิป เพียรวัจนธรรม
ยมนา - - ณภศศิ สุรวรรณ
บุญศรี - - อุ่นเรือน ราโชติ
ฉัตรพร - - ทอปัด คำนีงการ
แม่ของฉัตรพร - - พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา
น้องชายของฉัตรพร - - เตชินท์ ปิ่นชาตรี

เพลงประกอบ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ลำดับรายการโทรทัศน์[แก้]

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันศุกร์–อาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.15
ก่อนหน้า พรพรหมอลเวง ถัดไป
- -
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันศุกร์–อาทิตย์ เวลา 20.20 - 22.20
ก่อนหน้า พรพรหมอลเวง ถัดไป
- -
ไทยทีวีสีช่อง 3: ละครวันศุกร์–อาทิตย์ เวลา 20:15–22:45
ก่อนหน้า พรพรหมอลเวง ถัดไป
- -