วิกิพีเดีย:วิกิพีเดียเป็นงานอาสาสมัคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิกิพีเดียเป็นงานประเภทอาสาสมัคร กล่าวคือ ทุกคนที่เข้าร่วมแก้ไขในโครงการ (เรียกชุมชนของบุคคลดังกล่าวว่า "ชาววิกิพีเดีย") เป็นอาสาสมัครที่มิได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากการเขียนวิกิพีเดีย ชาววิกิพีเดียทั้งปวงแก้ไขบทความโดยสมัครใจแบ่งปันข้อมูลในแต่ละสาขาวิชาที่ตนสนใจเมื่อใดก็ได้ จะหยุดแก้ไขเป็นเวลาชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีกำหนดว่าชาววิกิพีเดียจะต้องแบ่งปันข้อมูลมากน้อยประการใด นอกจากนี้ วิกิพีเดียเป็นงานที่กำลังดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด