ผู้ใช้:Shineyue

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Shineyue
  Shineyue
  เพศหญิง
  สรรพนามเรา/คุณ/เขา
  สถานที่อยู่ประเทศไทย
  เริ่มเขียน12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:22 นาฬิกา
  สิ่งที่สนใจศาสตร์ทุกแขนง
  ความตั้งใจถ้าเป็นไปได้ อยากให้ผู้ส่งสารและรับสารได้มีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ผิดพลาด และหากพลาดก็ได้ควรรับการแก้ไขให้ตรงตามข้อมูลจริงที่เหมาะสม

  Shineyue เป็นการรวมคำแบบส่ง ๆ ของคำว่า Shine กับ yue แต่พอหันมาดูความหมายกลับตรงกับชื่อหลักและชื่อรองในภาษาจีนซะอย่างนั้น เมื่อคิดจะเปลี่ยนเลี่ยงไปใช้ชื่ออื่นก็ค้นพบว่า เปลี่ยนไม่ได้นะคะ....

  Shine เป็นคำศัพย์ที่แปลได้ถึง: รุ่งโรจน์ เปรื่องปราด วิภาส โอภาส แจ่มใส

  yue จาก 月 อ่าน yuè ในภาษาจีน"เยฺว่" และ ในภาษาญี่ปุ่น "ยูเอะ" ซึ่งเป็นคำที่แปลได้ถึง: ดวงจันทร์ เดือน ทุกเดือน กลม