ฐานันดรศักดิ์ยุโรป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก บรรดาศักดิ์ยุโรป)

บรรดาศักดิ์ยุโรป หมายถึงระบบชั้นและชั้นยศของขุนนางในทวีปยุโรป ปรากฏมากที่สุดในสหราชอาณาจักร สก็อตแลนด์ บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ แต่ก็มีปรากฏในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เช่นเดนมาร์ก หรือสวีเดน เป็นต้น

ระบบยศของขุนนางทางฝั่งภาคพื้นยุโรปนี้ ไม่สามารถที่จะคิดเทียบเคียงกับระบบขุนนางของประเทศไทยได้เลย เพราะบรรดาศักดิ์ของยุโรปนี้เป็นยศสืบตระกูล ซึ่งถ้าเป็นขุนนางในประเทศไทย (หรือสยาม) บรรดาศักดิ์นั้นจะคงอยู่เฉพาะตัวคน ๆ นั้นเท่านั้น ไม่สืบทอดต่อไป

ลำดับชั้นยศ[แก้]

ยศของขุนนางยุโรปนั้น จะมีอยู่ 5 ลำดับขั้นเรียงจากสูงสุดลงไปได้ดังนี้

  1. ดยุก (Duke)
  2. มาร์ควิส (Marquess)
  3. เอิร์ล (Earl) หรือ เคานต์ (count)
  4. ไวเคานต์ (Viscount)
  5. บารอน (Baron)

เฉพาะลำดับยศใน 5 ชั้นนี้เท่านั้นที่จะถือว่าเป็น "เปียร์" และสามารถเข้าสภาขุนนางได้ ยศอื่นๆ เช่นลอร์ด เลดี้ เซอร์ ฯลฯ นั้นไม่ใช่เปียร์ แม้มีคำหน้าชื่ออย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ขุนนาง เข้าประชุมสภาขุนนางไม่ได้

ยศและบรรดาศักดิ์[แก้]

เนื่องจากประเทศอังกฤษ (ต่อมาคือสหราชอาณาจักร) ได้แบ่งคนออกเป็น 3 ชนชั้นคือ

  1. พระเจ้าแผ่นดิน ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี[1]
  2. ขุนนาง ขุนนางคือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นดยุก มาร์ควิส เอิร์ล ไวสเคานต์หรือบารอนอย่างใดอย่างหนึ่ง [2]
  3. ประชาชน คือทุกคนที่เหลือที่ไม่เข้าประเภท 1 และ 2 แม้ว่าจะมีคำนำหน้าชื่ออย่างไรก็เป็นประชาชนธรรมดา

ในเมื่อมีการแบ่งคนออกได้เป็น 3 ประเภทเช่นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าไม่มี พระราชวงศ์


อ้างอิง[แก้]

  1. หมายถึง King และ Queen ถ้าหากกษัตริย์เป็นพระราชินีนาถ เช่นในรัชกาลปัจจุบัน พระราชสวามีที่จะถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยจะต้องได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์พระราชสวามี (King consort) เท่านั้น (มีพระองค์เดียวคือพระราชาฟิลิปในสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1) หรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเจ้าชายพระราชสวามี (มีพระองค์เดียวเช่นกันคือเจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย) ถ้าหากไม่ได้เป็น King Consort หรือ Prince Consort แล้ว ไม่เข้าประเภทนี้ ดังเช่นปัจจุบันพระเจ้าแผ่นดินแห่งสหราชอาณาจักรหมายถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระองค์เดียว แต่หากในรัชกาลที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6และสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
  2. และจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงยศนั้นด้วยตัวเอง (in their own right) คือไม่ว่าจะด้วยการสืบตระกูลมาหรือได้รับการสถาปนาเอง ถ้าหากเป็นยศที่ใช้ในฐานะลูกหลานของเจ้าของยศนั้น ไม่ใช่การดำรงยศด้วยตัวเอง เข้าประชุมสภาขุนนางไม่ได้