ธงชาติไนเจอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สาธารณรัฐไนเจอร์
การใช้ ธงชาติ
สัดส่วนธง 6:7
ประกาศใช้ 23 พฤศจิกายน 1959
ลักษณะ ธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็น 3 แถบตามแนวนอน แต่ละแถบนั้นกว้างเท่ากัน โดยแถบบนมีสีส้ม แถบกลางเป็นสีขาว และแถบล่างคือสีเขียว กลางแถบสีขาวเป็นดวงกลมสีส้ม

ธงชาติไนเจอร์ เป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็น 3 แถบตามแนวนอน แต่ละแถบนั้นกว้างเท่ากัน โดยแถบบนมีสีส้ม แถบกลางเป็นสีขาว และแถบล่างคือสีเขียว กลางแถบสีขาวเป็นดวงกลมสีส้ม ลักษณะของธงนี้ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชาติเจ้าอาณานิคมเดิม เช่นเดียวกับธงของหลายประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส

ก่อนหน้าที่ประเทศไนเจอร์จะประกาศเอกราชจากดินแดนแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศส ได้มีการออกแบบธงชาติไนเจอร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2501 และได้รับการรับรองจากรัฐสภาดินแดนอาณานิคมไนเจอร์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 อันเป็นเวลาก่อนการจัดตั้งสาธารณรัฐในเครือประชาคมฝรั่งเศสเพียงไม่นาน (ตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม ปีเดียวกัน) ธงนี้ยังคงใช้เป็นธงชาติไนเจอร์เมื่อได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2503 และยังคงกำหนดเป็นธงชาติตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไนเจอร์ ค.ศ. 1999 ในปี พ.ศ. 2542 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใดๆ ในรัฐบัญญัติของรัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร์ เลขที่ 59-1 ("Actes du Gouvernement de la République du Niger No, 59-1") ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารราชการสาธารณรัฐไนเจอร์ ฉบับที่ 1 (Journal Officiel de la République du Niger No. 1) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 ได้กำหนดลักษณะของธงชาติอย่างเป็นทางการไว้เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 1999 อย่างไรก็ตาม ไม่มีเอกสารราชการใดที่ระบุสัดส่วนธงและดวงกลมกลางธงชาติที่แน่นอนไว้เลย[1]

ความหมาย[แก้]

แม้ในเอกสารราชการจะไม่มีการกำหนดความหมายของธงชาติที่แน่นอนไว้ แต่ก็ปรากฏว่ามีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีการนิยามความหมายของธงนี้ บทนิยามของธงชาติที่กล่าวไว้โดยทั่วไประบุว่า แถบสีส้มหมายถึงภูมิภาคตอนเหนือของทะเลทรายซาฮารา บางครั้งแถบสีนี้หมายถึงแนวซาเฮล (เป็นแนวทุ่งหญ้าสะวันนาที่พาดผ่านกลางทะเลทรายซาฮารา จากชายฝั่งด้านตะวันออกถึงด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกา) แถบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือแม่น้ำไนเจอร์ แถบสีเขียวหมายถึงความหวังและแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคใต้ของประเทศ ดวงกลมสีส้มหมายถึงดวงอาทิตย์หรือเอกราชของชาติ[2]

สัดส่วน[แก้]

ในเอกสารของรัฐบาลไนเจอร์แหล่งต่างๆ ได้แสดงภาพธงชาติในสัดส่วนต่างๆ กันโดยไม่ทราบความหมาย และมีการใช้ปะปนกันอยู่เสมอ ตารางเบื้องล่างนี้แสดงธงชาติไนเจอร์สัดส่วนต่างๆ ที่พบ[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. ดูที่มาตรา 1 หมวด 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ ค.ศ. 1999: Constitution Du Niger Du 18 Juillet 1999 (Promulguée par décret N° 99-320 / PCRN du 09 Août 1999) เก็บถาวร 2008-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน และข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ เก็บถาวร 2007-10-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์ Flags of the World ซึ่งได้อ้างถึงข้อมูลนี้ในเว็บไซต์ต่างประเทศแห่งอื่นๆ ประกอบ
  3. ในเว็บไซต์ Flags of the World ได้มีการอภิปรายถึงเรื่องสัดส่วนธงดังกล่าว และในเว็บไซต์ของรัฐบาลไนเจอร์แห่งต่างๆ ได้แสดงภาพธงชาติในสัดส่วนต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]