ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินในพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยพระมหากษัตริย์ของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เนื่องจากพระมหากษัตริย์ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะก็ดี ทรงพระประชวรก็ดี ทรงไม่อาจบริหารพระราชกิจได้ก็ดี หรือไม่ทรงอยู่ในประเทศก็ดี

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ยังมีขึ้นได้ในกรณีที่ระบอบพระมหากษัตริย์สิ้นสุดลงไปแล้วแต่ประเทศยังประสงค์ให้มีผู้ปกครองเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ด้วย เช่น กรณีประเทศฟินแลนด์และประเทศฮังการีซึ่งระบอบกษัตริย์สิ้นสุดลงเพราะสงครามโลกครั้งที่สอง และกรณีประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ปฏิบัติพระราชกิจในพระนามาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่ในความเป็นจริง ประเทศไอซ์แลนด์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐตั้งแต่ พ.ศ. 2487 แล้ว

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]