ข้ามไปเนื้อหา

คริสตาเดลเฟียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Christadelphian Hall, Bath, England

คริสตาเดลเฟียน (อังกฤษ: Christadelphians; ชื่อหมายถึง "พี่น้องในพระคริสต์") เป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์เล็ก ๆ ในอังกฤษและออสเตรเลีย

ประวัติ[แก้]

คริสตาเดลเฟียน มีการเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1848.[1]

เกี่ยวกับความเชื่อ[แก้]

 • พวกเขาเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า
 • พระเยซูซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้า
 • มารเป็นเพียงอุปมา

ชุมชน[แก้]

 • สมาชิกทุกคนเท่ากัน
 • พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ในสงคราม [2] [3][4] [5][6]

อ้างอิง[แก้]

 1. Wilson Bryan R., Sects and Society: A Sociological Study of the Elim Tabernacle, Christian Science and Christadelphians (London: Heinemann, 1961; Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1961)
 2. Hyndman, Rob. The Christadelphians (Brothers and Sisters in Christ) : Introducing a Bible-based Community[ลิงก์เสีย] Beechworth, Victoria: Bethel Publications, 1999
 3. Pearce, Fred เฟรด เพียร์ส (ผู้แต่ง) เหตุใดพิธีบัพติศมาจึงสำคัญยิ่ง เราต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้ (Why baptism really matters), CMPA, Birmingham.
 4. Ashton, Michael คริสเตียนจำเป็นต้องมีนักบวชหรือไม่ คำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับโครงสร้างของคริสตจักร (Do Christians need priests?) CMPA Birmingham
 5. Owen, Stanley แสตนลี่ โอเว่น พระอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก แผนงานของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้ ("The Kingdom of God on Earth") CMPA, Birmingham
 6. Morgan, Tecwyn พระคริสต์จะเสด็จมา ! คำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ ("Christ is coming") CMPA, Birmingham

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]