กุศลศรีอริยะ ศรีอารวงศา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กุศลศรีอริยะ ศรีอารวงศา
ป.ช., ป.ม.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (66 ปี)
จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย
พรรคการเมือง ไทยเป็นไท

กุศลศรีอริยะ ศรีอารวงศา นักการเมืองชาวไทย ผู้มีหลายชื่อ และหลายพรรคการเมือง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย (ส.ส.สุโขทัย) พรรคกิจสังคมและพรรคความหวังใหม่ ปัจจุบันมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และประกอบธุรกิจส่วนตัว

ประวัติ[แก้]

เดิมมีชื่อว่า กุศล หมีเทศ เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรนายชื้น-นางกุหลาบ หมีเทศ[1] อาศัยที่ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุลเป็น "กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา" และลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยเป็นไท เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การศึกษา[แก้]

กุศล หมีเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. 2522 และต่อมาในปี พ.ศ. 2529 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การทำงาน[แก้]

กุศล หมีเทศ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย สังกัดพรรคกิจสังคม ในปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายมาสังกัดพรรคมวลชน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 ได้รับเลือกเป็น ส.ส.สุโขทัยอีกครั้ง ในสังกัดพรรคความหวังใหม่

ในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ปราบสะตา หมีเทศ" และก่อตั้ง พรรคเกษตรมหาชน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และลงสมัคร ส.ส.ในปี พ.ศ. 2544 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุลเป็น "กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา" และลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยเป็นไท เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552[2]

ชื่อและการเปลี่ยนชื่อ[แก้]

  • กุศล หมีเทศ
  • ปราบสะตา หมีเทศ (2541)
  • กุศล หมีเทศทอง (2544)
  • ดารัณ หมีเทศสุโข (2548)
  • ชูชาติ ประทานธรรม (2549)
  • กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา (2552)
  • กุศลศรีอริยะ ศรีอารวงศา (2563)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]