ข้ามไปเนื้อหา

การปฏิรูปคาทอลิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปฏิรูปคาทอลิก[1] (อังกฤษ: Catholic Reformation) หรือการปฏิรูปคู่เคียง[1] (อังกฤษ: Counter-Reformation)[2][3] หรือการฟื้นฟูคาทอลิก (อังกฤษ: Catholic Revival)[3] เป็นช่วงระยะเวลาฟื้นฟูคริสตจักรโรมันคาทอลิกภายใต้การนำของสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4 ระหว่างปี ค.ศ. 1560 จนถึงปี ค.ศ. 1648 ในตอนปลายสงครามสามสิบปี

การปฏิรูปศาสนาเป็นโครงการที่ครอบคลุมทุกด้านที่ประกอบด้วย:

  1. หลักการและปรัชญา
  2. โครงสร้างทางศาสนา
  3. คณะนักบวชคาทอลิก
  4. กระบวนการทางความศรัทธา
  5. ความสัมพันธ์ทางการเมือง

การปฏิรูปที่ว่ารวมทั้งการวางพื้นฐานในการก่อตั้งเซมินารี เพื่อให้มีการฝึกผู้ที่จะเป็นนักบวชอย่างเป็นระเบียบแบบแผนทั้งในด้านความศรัทธาและทางด้านเทววิทยาของคริสตจักร ส่วนการปฏิรูปทางด้านลัทธินิกายก็เป็นการพยายามหันกลับไปสู่จุดหมายดั้งเดิมของการก่อตั้ง การปฏิรูปด้านความศรัทธาเป็นการเน้นการอุทิศตนทางด้านความศรัทธาและความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลกับพระเยซู

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 147
  2. Counter Reformation, from The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05.
  3. 3.0 3.1 Counter Reformation, from Encyclopædia Britannica Online, latest edition, full-article.

ดูเพิ่ม[แก้]