ไทยเบฟเวอเรจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Thai Beverage Public Company Limited; ชื่อย่อ: ไทยเบฟ, ThaiBev) ในเครือกลุ่มทีซีซี

ข้อมูลองค์กร[แก้]

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") วันที่เสนอขายหลักทรัพย์ 30 พฤษภาคม 2549 ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจโดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูงด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ความร่วมมือระหว่างไทยเบฟและเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ในด้านตราสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย การประสานงานด้านการขายและการตลาด รวมถึงความช่วยเหลือสนับสนุนจากตัวแทนจำหน่ายได้ช่วยต่อยอดการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

สินค้าและบริการ[แก้]

เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์ รวมถึงอาหารและเบเกอรี่[แก้]

ปัจุบัน บริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) มีทั้งสิ้น 138 บริษัท ดัง ต่อไปนี้

• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ( มหาชน)

บริษัทในประเทศไทย 93 บริษัท แบ่งเป็น บริษัท ย่อย 92 บริษัทและบริษัทซึ่งเป็น บริษัทรวมของ บริษัท ย่อย 1 บริษัท คือบริษัทเพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัดบริษัทใน ประเทศไทย 93 บริษัท แบ่งเป็น บริษัท ย่อย 92 บริษัทและบริษัทซึ่งเป็น บริษัทรวมของ บริษัท ย่อย 1 บริษัท คือบริษัทเพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัทในต่างประเทศ 44 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทย่อย 41 บริษัท และบริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ Liquorland Limited, Fraser and Neave, Limited* และ Frasers Centrepoint Limited*

• โรงงานงานผลิตสุรา 18 แห่ง โรงงานผลิตเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อีก 12 แห่ง อีกท้งยังมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่ครอบคลุมกว่าสี่แสนจุดทั่วประเทศ

4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง

+ กลุ่มสุรา ได้แก่ รวงข้าว แสงโสม แม่โขง หงส์ทอง และเบลนด์285

+ กลุ่มเบียร์ คือ เบียร์ช้างเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักดื่มเบียร์ชาวไทย

+ กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ชาเขียวโออิชิ เครื่องดื่มอัดลมเอส 100 พลัส น้ำดื่มคริสตัล และโซดาร็อคเมาเท็น

+ กลุ่มอาหาร ประกอบไปด้วย ร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจดังนี้ Oishi Grand, Oi shi Eaterium, Oishi Buffet, Shabushi, Oishi Ramen, Nikuya, Kakas hi,

Hyde & Seek, Man Fu Yuan, MX Cake & bakery, SO asean, Food Street

• บริษัทไทยเบฟ จําหน่าย สินค้าครอบคลุม กว่า 90 ประเทศทั่วโลกและ มีโรงงาน กลั่น สุรา 5 แห่งใน ประเทศ สกอต แลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ที่มีชื่อเสียงในการ ผลิตเหล้า วิสกี้ ชั้น นํา ระดับโลกอย่าง Balblair, Old Pulteney และ Spey burn นอกจาก นี้ยังมีโรงงาน ผลิต สุรา อี ก 1 แห่งใน ประเทศจีนได้ แก่ Yulinquan

วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นกลุ่มบริษัทคนไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรในระดับโลกโดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม และความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ[แก้]

สร้างความสัมพันธ์อันดี และปฎิบัติ 6 ภาระกิจที่สำคัญ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ประกอบด้วย

1.มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ลูกค้าทุกกลุ่ม

2.ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายด้วยบริการอย่างมืออาชีพ

3.ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น จากการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง

4. เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

5.มอบความไว้วางใจ การมีส่วนร่วม และรางวัลแก่พนักงาน

6.สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

วิสัยทัศน์ 2020[แก้]

กลุ่มไทยเบฟกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในอีก 6 ปีข้างหน้า เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่น ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ที่จะนำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับพนักงาน

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดและมีผลกำไรสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์

ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

ตราสินค้าที่โดนใจ

ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการกำหนดผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงตลาดหลักและตลาดรองที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง

นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและทั่วถึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดการซัพพลายเชนที่เป็นเลิศของบริษัท และสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

ความเป็นมืออาชีพ

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและประสิทธิภาพสูงทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

* www.thaibev.com

ที่อยู่สำนักงานใหญ่[แก้]

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900