ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล ภูเขา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox mountain)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

[แก้]

The following parameters can be used to create an infobox for a mountain, hill, massif, or a mountain or hill range. Please remove any parameters that are not likely to be useful.

{{{name}}}
{{{other_name}}}
[[File:{{{photo}}}|{{{photo_size}}}|alt={{{photo_alt}}}|upright=1.21|{{{photo_alt}}}]]
{{{photo_caption}}}
จุดสูงสุด
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
{{{elevation}}} {{{elevation_ref}}}
ความสูง
ส่วนยื่นจากฐาน
{{{prominence}}} {{{prominence_ref}}}
ระยะถึงภูเขา
ถัดไปที่สูงกว่า
{{{isolation}}}
to {{{isolation_parent}}} {{{isolation_ref}}}
ยอดเขาแม่{{{parent_peak}}}
รายชื่อ{{{listing}}}
พิกัด{{{coordinates}}} {{{coordinates_ref}}}
ชื่อ
ศัพทมูล{{{etymology}}}
ชื่อท้องถิ่น{{{native_name}}}
ความหมาย{{{translation}}} ({{{language}}})
การออกเสียง{{{pronunciation}}}
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
[[File:{{{map_image}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|upright=1.16|{{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
ประเทศ{{{country}}}
รัฐ{{{state}}}
ภาค{{{region}}}
เขต/อำเภอ{{{district}}}
เทือกเขา{{{range}}}
กริด OS{{{grid_ref_UK}}}
กริด OSI/OSNI{{{grid_ref_Ireland}}}
แผนที่ภูมิประเทศ{{{topo}}}
ข้อมูลทางธรณีวิทยา
อายุหิน{{{age}}}
ประเภทภูเขา{{{type}}}
แนวโค้งภูเขาไฟ{{{volcanic_arc}}}
การปะทุครั้งล่าสุด{{{last_eruption}}}
การพิชิต
พิชิตครั้งแรก{{{first_ascent}}}
เส้นทางง่ายสุด{{{easiest_route}}}
เส้นทางปกติ{{{normal_route}}}
การเข้าถึง{{{access}}}
{{{embedded}}}
เมื่อไม่กรอก photo_size
[[File:{{{photo}}}|frameless|alt={{{photo_alt}}}|upright=1.21|{{{photo_alt}}}]]
{{{photo_caption}}}
{{Infobox mountain
| name       = 
| other_name    = 
| etymology     = 
| native_name    = 
| native_name_lang =
| photo       = 
| photo_size    = 
| photo_alt     = 
| photo_caption   = 
| map        = 
| map_image     = 
| map_alt      = 
| map_caption    = 
| map_relief    = 
| map_size     = 
| location     = 
| label       = 
| label_position  = 
| elevation     = 
| elevation_m    = 
| elevation_ft   = 
| elevation_ref   = 
| prominence    = 
| prominence_m   = 
| prominence_ft   = 
| prominence_ref  = 
| isolation     = 
| isolation_km   = 
| isolation_mi   = 
| isolation_ref   = 
| parent_peak    = 
| listing      = 
| translation    = 
| language     = 
| pronunciation   = 
| range       = 
| coordinates    = 
| coordinates_ref  = 
| topo       = 
| type       = 
| age        = 
| volcanic_arc   = 
| volcanic_belt   = 
| volcanic_field  = 
| volcanic_arc/belt = 
| last_eruption   = 
| first_ascent   = 
| easiest_route   = 
| normal_route   = 
| access      = 
| child       = 
| embedded     = 
}}

พารามิเตอร์

[แก้]

Only the name and elevation fields are required. All other fields are optional and will not display if not present in the template or do not have any value.

พารามิเตอร์ชื่อและลำดับชั้น

[แก้]
name Name of the mountain, peak or hill. If more than one mountain by the name exists, the article is likely disambiguated but this name in the infobox should be the undisambiguated name. For example, Mount Columbia (for Mount Columbia (Canada) or Mount Columbia (Colorado)). An elevation must be supplied.
other_name Other name for the mountain if relatively well known. For example, Mount McKinley for Denali. Quotes can be used as normal to italicize or bold the text if desired.
etymology Origin of name
native_name Name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead
pronunciation Use an appropriate IPA-xx template, replacing 'xx' with the ISO code for the language. (See {{IPA-en}} for English.)
listing Name of a relevant list of mountains that the peak belongs to. See List of mountain lists for examples.
range Mountain range that the mountain/massif/range belongs to, if applicable. The specific range subgroup should be provided instead of any major mountain system unless there is no applicable subgroup. For example, use Teton Range and not Rocky Mountains or Bernese Alps not Alps.

พารามิเตอร์ภาพถ่ายและแผนที่

[แก้]
photo Photograph of the mountain. Preferably a distance shot to show most/all of the mountain rather than a view from the summit. Do not include the "File:" prefix. If uploading a new image, please put them on Commons so they can be easily used by the other language Wikipedias.
photo_size The image width in pixels. If specified, the maximum width is 280px. If not specified, the image uses frameless with upright=1.25 which displays it at approximately 125% of the user's default thumbnail size (for most users the image will display at 280px; for logged-in users who have changed the setting at Special:Preferences the displayed image could range from 150px to 500px). See also: Module:InfoboxImage, WP:AUTOSIZE, WP:EIS, WP:IMGSIZE, and MOS:IMGSIZE.
photo_alt Alt text for the photo, primarily for visually impaired readers. See Wikipedia:Alternative text for images.
photo_caption Description of the photograph which is displayed below. Include the month and year if known.
map The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinates template ({{coord}}) positions a pushpin marker and label on the map automatically. Example see: Mount Everest. For a static image, use |map_image=
map_image The file name of a static map image to be displayed. To use a location map, use |map=.
map_alt Alt text for the map, primarily for visually impaired readers. See Alt text for maps.
map_caption Fill out if a map caption is desired. If not specified, location will be used.
map_relief If a location map template is specified, this template will attempt to display a relief map if one is available. To force the default map image to display use |map_relief=0.
map_size Must be entered as only a number—no need for px. The default value and maximum is 272.

พารามิเตอร์เชิงมิติ

[แก้]
highest Name of highest peak in the range
highest_location location of highest peak, e.g., country or province
elevation_m Height of highest point in the range, in meters, as a number (e.g., 8848) or interval of plus/minus spaced (8850 +/- 10). Will automatically convert to feet. The infobox uses the same rounding method as {{convert}}: it guesses the precision from the value. If an editor wishes to specify the precision, use {{convert}} and the freeform parameter, "elevation" instead.
prominence_m The clean topographic prominence of the highest point. Uses same rounding as {{convert}}.
length_km Length and width of range, in kilometers, as a number. Will automatically convert to miles. Uses same rounding as {{convert}}
width_km
area_km2 Area of range, in square kilometers, as a number. Will automatically convert to square miles. Uses same rounding as {{convert}}
length_orientation Length orientation such as N-S for North to South
width_orientation Width orientation such as E-W for East to West
elevation_ft As above, except number is expressed in U.S. units, and will automatically convert to metric. Please use only for mountain ranges in the United States. Uses same rounding as {{convert}}.
prominence_ft
length_mi
width_mi
area_mi2
elevation Free form field for expressing dimension, no automatic unit conversion. To be used instead of parameters like elevation_m or elevation_ft
prominence
length
width
area
elevation_system The elevation reference system that defines the elevation, e.g., NAVD88 or DE-NHN
elevation_note Note field after dimensional quantity, typically used for inline citation that supports the quantity
prominence_note
length_note
width_note
area_note

พารามิเตอร์พิกัด

[แก้]

There are three ways to enter the location of a mountain range, which controls the content of two different optional fields:

coordinates Coordinates for highest peak in range. Will appear under "highest point" section as a link. Use {{coord}} to specify the coordinates, ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code, scale, dim, ... See the documentation for details.
range_coordinates Overall coordinates for range, usually the center of the range. Will appear in Geography section as "Range coordinates" and link. Use {{coord}} to specify the coordinates, ISO region, scale, dim, ...
grid_ref_UK If the mountain is in Great Britain, the British grid reference. For mountains outside of Great Britain, this field is not applicable and therefore should be removed if it is present.
grid_ref_Ireland If the mountain is in Ireland (whether Northern Ireland or the Republic), the Irish grid reference. For mountains outside Ireland, this field is not applicable and therefore should be removed if it is present.

พารามิเตอร์ทางภูมิศาสตร์

[แก้]
location Free-form field describing location of range, similar to {{Infobox mountain}}
country,country1,...,country19 Countries that range spans. First use country, then country# in order. For more than four countries, infobox will automatically put into collapsed list.
country_type Alternative label for country, e.g., use Continent for ranges in Antarctica
state,state1,...,state19 States that range spans. For provinces, set state_type to "Province"
state_type Alternative label for state, e.g. Province
region,region1,...,region23 Sub-national regions that range spans.
region_type Label for sub-national regions, overriding default "State/Province"
district,district1,...,district19 Sub-regional areas that range spans, e.g., counties in the United States
district_type Label for sub-regional areas, overriding default "District"
city,city1,...,city19 Settlements within the mountain range.
city_type Label for settlements, overriding default "Settlement"
parent Parent mountain range
border,border1,...,border3 Other mountain ranges that border this one
biome Biome(s) for range
topo_maker,topo_map The publisher and name (respectively) of the topographic map that contains the range

พารามิเตอร์ทางธรณีวิทยา

[แก้]
type The type of mountain — see List of mountain types.
age Age of the rock. Geologic time scales may be useful here.
volcanic_arc
volcanic_belt
volcanic_field
volcanic_arc/belt
If the mountain is a volcano, the arc, belt or field in which it is situated. Each parameter displays an appropriate label.
last_eruption The date of the last eruption if the mountain is of volcanic origin. Only use Unknown if a verifiable source such as the Global Volcanism Program states it as such.

พารามิเตอร์เบ็ดเตล็ด

[แก้]
first_ascent Date of the first ascent, if known. Typically, this is the first recorded ascent but not necessarily the first true ascent. If it is quite probable the peak/mountain was ascended by local people before then, a footnote should be added.
easiest_route The easiest route to the summit. Some possibilities include Hike, Scramble or any of the YDS grades.
child "yes" if the mountain infobox is embedded inside another Infobox
embedded value = another Infobox to place within the mountain infobox. The other infobox will show up at the end of the mountain infobox. The other infobox needs to have its "embed" or "child" parameter set to 1 or yes, as appropriate.

ข้อมูลแม่แบบ (TemplateData)

[แก้]
TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล ภูเขา (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

This template is used to create an infobox for an article about a mountain.

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename

Name of the mountain, peak or hill. If more than one mountain by the name exists, the article is likely disambiguated but this name in the infobox should be the undisambiguated name. For example, Mount Columbia (for Mount Columbia (Canada) or Mount Columbia (Colorado). An elevation must be supplied.

สตริงจำเป็น
Photophoto

Photograph of the mountain. Preferably a distance shot to show most/all of the mountain rather than a view from the summit. Do not include the "File:" prefix. If uploading a new image, please put them on Commons so they can be easily used by the other language Wikipedias. If the only image available is less than 280px wide, you can use the photo_size parameter to indicate its size.

สตริงเลือกได้
Photo altphoto_alt

Alt text for the photo, primarily for visually impaired readers. See Wikipedia:Alternative text for images.

สตริงเลือกได้
Photo captionphoto_caption

Description of the photograph which is displayed below. Include the month and year if known.

สตริงเลือกได้
Mapmap

The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Mount Everest. For a static image, use map_image

สตริงเลือกได้
Mapmap_image

The file name of a static map image to be displayed. For a [[Template:location map|location map]], use map

สตริงเลือกได้
Map altmap_alt

Alt text for the map, primarily for visually impaired readers. See [[Wikipedia:Alternative text for images#Maps]].

สตริงเลือกได้
Map captionmap_caption

Fill out if a map caption is desired. If not specified, location will be used.

สตริงเลือกได้
Locationlocation

Province or state first, followed by country. For USA, the county is optional but if given, be provided before the state. If a pushpin map is being used, the location will be used for the map's caption unless the map_caption parameter is set.

สตริงเลือกได้
Map reliefmap_relief

If a location map template is specified, this template will attempt to display a relief map if one is available. To force the default map image to display set to 0.

สตริงเลือกได้
Labellabel

Label to be used for the mountain's location on the map. If not specified, the value of the name parameter is used.

สตริงเลือกได้
Label positionlabel_position

The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}.

ค่าปริยาย
right
บรรทัดเลือกได้
Elevationelevation

Maximum height of the mountain. If the mountain has multiple high points, use the highest. Metres should be used first for all mountains outside of the United States and feet for those within the U.S. For conversions, use elevation_m for metres to feet or elevation_ft for feet to metres. This field is required.

สตริงเลือกได้
Elevation (meters)elevation_m

Maximum height of the mountain, metres.

สตริงเลือกได้
Elevation (feet)elevation_ft

Maximum height of the mountain, feet.

สตริงเลือกได้
Elevation refelevation_ref

Reference for the elevation using the standard <ref> </ref> tags. If elevation_m/elevation_ft was used, the reference must be supplied using this parameter.

สตริงเลือกได้
Prominenceprominence

The clean topographic prominence of the summit. For conversions, use prominence_m for metres to feet or prominence_ft for feet to metres.

สตริงเลือกได้
Prominence (meters)prominence_m

The clean topographic prominence of the summit, metres.

สตริงเลือกได้
Prominence (feet)prominence_ft

The clean topographic prominence of the summit, feet.

สตริงเลือกได้
Prominence refprominence_ref

Reference for the prominence using the standard <ref> </ref> tags.

สตริงเลือกได้
Parent peakparent_peak

In computation of prominence, peaks form a hierarchy: this is the parent of the peak in the hierarchy. For more information, see Line parent.

สตริงเลือกได้
Listinglisting

Name of a relevant list of mountains that the peak belongs to. See List of mountain lists for examples.

สตริงเลือกได้
Translationtranslation

Translation of the mountain's name.

สตริงเลือกได้
Languagelanguage

Original language of mountain name.

สตริงเลือกได้
Pronunciationpronunciation

Use an appropriate IPA-xx template, replacing 'xx' with the ISO code for the language. (See {{IPA-en}} for English.)

สตริงเลือกได้
Rangerange

Mountain range if applicable. The specific range subgroup should be provided instead of any major mountain system unless there is no applicable subgroup. For example, use Teton Range and not Rocky Mountains or Bernese Alps not Alps.

สตริงเลือกได้
Coordinatescoordinates coords

The latitude and longitude of the summit using the {{coord}} template with display=inline,title. If the article uses a geolinks template in the external links section, do not use the display parameter.

สตริงเลือกได้
Topotopo

Topographic map

สตริงเลือกได้
Grid ref (UK)grid_ref_UK

Direct url to Ordnance Survey National Grid (UK) for the mountain, passed to {{gbm4ibx}}.

สตริงเลือกได้
Grid ref (Ireland)grid_ref_Ireland

Direct url to Ordnance Survey National Grid (Ireland) for the mountain, passed to {{iem4ibx}}.

สตริงเลือกได้
Coordinate typecoord_type

Type, from [[Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/type:]].

ค่าปริยาย
mountain
สตริงเลือกได้
Regionregion_code

Either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code. See [[Wikipedia:COORD REGION]].

บรรทัดเลือกได้
Mountain widthdim

Width of the mountain, see [[Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/dim:]].

สตริงเลือกได้
Scalescale

Scale of the mountain, see [[Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/scale:]].

สตริงเลือกได้
Sourcesource

The source of the coordinate data. See [[Wikipedia:COORD SOURCE]].

สตริงเลือกได้
Formatformat

Format to display degrees in the coordinate listing. dms for degree, minutes, second output (the default), or dec for decimal degree output.

ค่าปริยาย
dms
บรรทัดเลือกได้
Coordinates refcoordinates_ref

For any references regarding the coordinates reported. <ref> </ref> tags must be used.

สตริงเลือกได้
Typetype

The type of mountain — see List of mountain types.

บรรทัดเลือกได้
Ageage

Age of the rock. Geologic time scales may be useful here.

บรรทัดเลือกได้
Volcanic arcvolcanic_arc

If the mountain is a volcano, arc in which it is situated.

สตริงเลือกได้
Volcanic beltvolcanic_belt

If the mountain is a volcano, belt in which it is situated.

สตริงเลือกได้
Volcanic fieldvolcanic_field

If the mountain is a volcano, field in which it is situated.

สตริงเลือกได้
Volcanic arc/beltvolcanic_arc/belt

If the mountain is a volcano, arc/belt in which it is situated.

สตริงเลือกได้
Last eruptionlast_eruption

The date of the last eruption if the mountain is of volcanic origin. Only use Unknown if a verifiable source such as the Global Volcanism Program states it as such.

สตริงเลือกได้
First ascentfirst_ascent

Date of the first ascent, if known. Typically, this is the first recorded ascent but not necessarily the first true ascent. If it is quite probable the peak/mountain was ascended by local people before then, a footnote should be added.

สตริงเลือกได้
Easiest routeeasiest_route

The easiest route to the summit. Some possibilities include Hike, Scramble or any of the YDS grades.

สตริงเลือกได้
Embeddedembedded

Another Infobox to place within the mountain infobox. The other infobox will show up at the end of the mountain infobox. The other infobox needs to have its "embed" or "child" parameter set to 1 or yes, as appropriate.

สตริงเลือกได้
Childchild

"yes" if the mountain infobox is embedded inside another Infobox

บรรทัดเลือกได้
Other nameother_name native_name

Other name for the mountain if relatively well known. For example, Denali for Mount McKinley. Quotes can be used as normal to italicize or bold the text if desired.

สตริงเลือกได้
Map widthmap_size map_width

Width of the map, in pixels. Must be entered as a number. The default value is 250.

ค่าปริยาย
250
จำนวนเลือกได้
Photo sizephoto_size

Width of the photo, if less than 280px.

จำนวนเลือกได้

ตัวอย่าง

[แก้]

กล่องข้อมูลภูเขาที่ไม่แสดงแผนที่

[แก้]
เขาชัสตา
Mount Shasta
เขาชัสตาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและมีป่าล้อมรอบด้านล่าง
ภาพเขาชัสตามองจากทางอากาศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดสูงสุด
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
14,179 ฟุต (4,322 เมตร)
พิกัด41°24′33″N 122°11′42″W / 41.40917°N 122.19500°W / 41.40917; -122.19500
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งสหรัฐ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ
เทือกเขาเทือกเขาแคสเคด
แผนที่ภูมิประเทศUSGS Mount Shasta
ข้อมูลทางธรณีวิทยา
อายุหินราว 593,000 ปี
ประเภทภูเขากรวยภูเขาไฟสลับชั้น
การปะทุครั้งล่าสุดค.ศ. 1786
การพิชิต
พิชิตครั้งแรกค.ศ. 1854 โดย E.D. Pearce และคณะ
เส้นทางง่ายสุดปีนเขา (เนินตะกอนหิน/หิมะ)
{{กล่องข้อมูล ภูเขา
| name     = เขาชัสตา
| other_name = Mount Shasta
| photo     = MtShasta aerial.JPG
| photo_alt   = เขาชัสตาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและมีป่าล้อมรอบด้านล่าง
| photo_caption = ภาพเขาชัสตามองจากทางอากาศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
| elevation_ft   = 14179
| location   = {{flagicon|USA}} [[รัฐแคลิฟอร์เนีย]] [[สหรัฐ]]
| range     = [[เทือกเขาแคสเคด]]
| prominence  = 
| coordinates  = {{coord|41|24|33|N|122|11|42|W|region:US-CA_type:mountain|display=inline<!--,title-->}}
| topo     = [[United States Geological Survey|USGS]] Mount Shasta
| type     = [[กรวยภูเขาไฟสลับชั้น]]
| age      = ราว 593,000 ปี
| last_eruption = ค.ศ. 1786
| first_ascent = ค.ศ. 1854 โดย E.D. Pearce และคณะ
| easiest_route = ปีนเขา (เนินตะกอนหิน/หิมะ)
| listing    = 
}}

กล่องข้อมูลภูเขาที่แสดงแผนที่

[แก้]
เคทู
K2
ยอดเขาสีขาวซึ่งลาดชันและพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะ
ยอดเขาเคทูในฤดูร้อน
จุดสูงสุด
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
8,611 เมตร (28,251 ฟุต)
ความสูง
ส่วนยื่นจากฐาน
4,017 เมตร (13,179 ฟุต)
รายชื่อยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่ 2
พิกัด35°52′57″N 76°30′48″E / 35.88250°N 76.51333°E / 35.88250; 76.51333
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ยอดเขาเคทูตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจีนและปากีสถาน
ยอดเขาเคทูตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจีนและปากีสถาน
เคทู
ที่ตั้งยอดเขาระหว่างชายแดนจีนและปากีสถาน
ที่ตั้งจีน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน/
ปากีสถาน กิลกิต-บัลติสถาน ปากีสถาน
เทือกเขาเทือกเขาการาโกรัม
การพิชิต
พิชิตครั้งแรกกรกฎาคม ค.ศ. 1954 โดย
อากีเล กอมปาโญน
ลีโน ลาเชเดลลี
เส้นทางง่ายสุดปีนเขา (หิน/หิมะ/น้ำแข็ง)
{{กล่องข้อมูล ภูเขา
| name      = เคทู
| other_name = K2
| photo     = K2 2006b.jpg
| photo_size   = 400px <!-- หากระบุขนาดภาพเองจะกำหนดการแสดงผลไม่ให้เกิน 280px -->
| photo_alt   = ยอดเขาสีขาวซึ่งลาดชันและพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะ
| photo_caption = ยอดเขาเคทูในฤดูร้อน
| elevation_m  = 8611
| elevation_ref = 
| prominence_m  = 4017
| listing    = [[ภูเขาแปดพันเมตร|ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่ 2]]
| location    = {{flagicon|China}} [[เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์]] [[ประเทศจีน]]/<br>{{flagicon|Pakistan}} [[กิลกิต-บัลติสถาน]] [[ปากีสถาน]]
| range     = [[เทือกเขาการาโกรัม]]
| topo      = 
| first_ascent  = กรกฎาคม ค.ศ. 1954 โดย<br>อากีเล กอมปาโญน<br>ลีโน ลาเชเดลลี
| easiest_route = ปีนเขา (หิน/หิมะ/น้ำแข็ง)
| map      = Pakistan
| label_position = right
| map_alt    = ยอดเขาเคทูตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจีนและปากีสถาน
| map_caption  = ที่ตั้งยอดเขาระหว่างชายแดนจีนและปากีสถาน
| map_size    = 300
| coordinates  = {{coord|35|52|57|N|76|30|48|E|type:mountain|display=inline<!--,title-->}}
}}

ไมโครฟอร์แมท

[แก้]
button to indicate the presence of a Geo microformat
button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.


หมวดหมู่ติดตาม

[แก้]