แม่แบบ:กษัตริย์แห่งอาณาจักรแพ็กเจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กษัตริย์เกาหลี
แพ็กเจ
 1. อนโจ 18 ปีก่อนคริสตกาล – 28
 2. ดารู 28 – 77
 3. กีรู 77 – 128
 4. แกรู 128 – 166
 5. โชโก 166 – 214
 6. กูซู 214 – 234
 7. ซาบาน 234
 8. โกอี 234 – 286
 9. แช็กกเย 286 – 298
 10. บุนซอ 298 – 304
 11. บีรยู 304 – 344
 12. กเย 344 – 346
 13. กึนโชโก 346 – 375
 14. กึนกูซู 375 – 384
 15. ชิมนยู 384 – 385
 16. จินซา 385 – 392
 17. อาซิน 392 – 405
 18. จอนจี 405 – 420
 19. กูอีซิน 420 – 427
 20. บียู 427 – 455
 21. แกโร 455 – 475
 22. มุนจู 475 – 477
 23. ซัมกึน 477 – 479
 24. ดงซอง 479 – 501
 25. มูรยอง 501 – 523
 26. ซอง 523 – 554
 27. วีด๊อก 554 – 598
 28. ฮเย 598 – 599
 29. บอบ 599 – 600
 30. มู 600 – 641
 31. อึยจา 641 – 660