แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
ที่ทำการ
ภาพรวม
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2}} เป็นกล่องข้อมูลสำหรับใช้ในบทความเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ

วากยสัมพันธ์[แก้]

{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน  = 
|ชื่อในภาษาแม่_1 = 
|ชื่อในภาษาแม่_2 = 
|ชื่อในภาษาแม่_ท = 
|สัญลักษณ์     = 
|สัญลักษณ์_กว้าง  = 
|สัญลักษณ์_บรรยาย = 
|ตรา     = 
|ตรา_กว้าง  = 
|ตรา_บรรยาย = 
|ภาพ   = 
|ภาพ_กว้าง = 
|ภาพ_บรรยาย = 
|วันก่อตั้ง    = 
|ผู้ก่อตั้ง   =
|สืบทอดจาก_1  = 
|สืบทอดจาก_2  = 
|สืบทอดจาก_3  = 
|สืบทอดจาก_4  = 
|สืบทอดจาก_5  = 
|สืบทอดจาก_6  = 
|วันยุบเลิก   = 
|สืบทอดโดย  = 
|เขตอำนาจ = 
|กองบัญชาการ = 
|latd= |latm= |lats= |latNS= 
|longd= |longm= |longs= |longEW= 
|รหัสภูมิภาค  = 
|บุคลากร   = 
|งบประมาณ    = 
|รัฐมนตรี1_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี2_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี3_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี4_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี5_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี6_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี7_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี8_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี9_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี10_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง  = 
|หัวหน้า1_ชื่อ   = 
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า2_ชื่อ   = 
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า3_ชื่อ   = 
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า4_ชื่อ   = 
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า5_ชื่อ   = 
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า6_ชื่อ   = 
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า7_ชื่อ   = 
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า8_ชื่อ   = 
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า9_ชื่อ   = 
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า10_ชื่อ   = 
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง = 
|ประเภทหน่วยงาน  =
|ต้นสังกัด = 
|กำกับดูแล = 
|ลูกสังกัด_1 = 
|ลูกสังกัด_2 = 
|ลูกสังกัด_3 = 
|ลูกสังกัด_4 = 
|ลูกสังกัด_5 = 
|ลูกสังกัด_6 = 
|ลูกสังกัด_7 = 
|ลูกสังกัด_8 = 
|ลูกสังกัด_9 = 
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์    =
|หมายเหตุ   = 
|แผนที่   = 
|แผนที่_กว้าง = 
|แผนที่_บรรยาย = 
}}

ตัวแปร[แก้]

จะใส่ตัวแปรไหน แล้วแต่จะเลือก ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ชื่อตัวแปร จำเป็นต้องกรอกข้อมูลไหม อธิบาย ข้อมูลที่กรอก
ชื่อหน่วยงาน จำเป็น ชื่อของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ชื่อในภาษาแม่_1 ไม่จำเป็น ชื่อของหน่วยงานนั้น ๆ ในภาษาแม่ เช่น ชื่อในภาษาไทยว่า พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ชื่อในภาษาแม่ว่า “頤和園” ข้อความ
ชื่อในภาษาแม่_2 ไม่จำเป็น ถ้ามีชื่อในภาษาแม่มากกว่า 1 ภาษา จะใส่เพิ่มก็ได้ ข้อความ
ชื่อในภาษาแม่_ท ไม่จำเป็น ถ้ามีชื่อในภาษาแม่ที่เขียนด้วยการทับศัพท์โดยอักษรใด ๆ จะใส่ด้วยก็ได้ เช่น ชื่อในภาษาไทยว่า พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ชื่อในภาษาแม่ว่า “頤和園” และเขียนทับศัพท์ด้วยอักษรโรมันตามระบบพินอินว่า “Yíhé Yuán” ข้อความ
สัญลักษณ์ ไม่จำเป็น สัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
สัญลักษณ์_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
สัญลักษณ์_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ตรา ไม่จำเป็น ตราของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
ตรา_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งตราของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
ตรา_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายตราของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ภาพ ไม่จำเป็น ภาพของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
ภาพ_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งภาพของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
ภาพ_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายภาพของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
วันก่อตั้ง ไม่จำเป็น วันก่อตั้งหน่วยงานนั้น ๆ วันที่ เช่น “1 มกราคม พ.ศ. 2553” หรือจะใส่ศักราชอื่น เช่น “ค.ศ. 2010” และให้ระบุ พ.ศ. ด้วยทำได้ เช่น “ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)”
ผู้ก่อตั้ง ไม่จำเป็น ผู้ก่อตั้งหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อของผู้ก่อตั้งหน่วยงานนั้นๆ
สืบทอดจาก_1 ไม่จำเป็น ชื่อของหน่วยงานที่สืบทอดโดยหน่วยงานนั้น ๆ สามารถระบุได้ 6 ครั้ง โดยเปลี่ยนเลขหลังตัวแปร เช่น “สืบทอดจาก_2, สืบทอดจาก_3, สืบทอดจาก_4 ฯลฯ” เป็นต้น ข้อความ
วันยุบเลิก ไม่จำเป็น วันยุบเลิกหน่วยงานนั้น ๆ วันที่ เช่น “1 มกราคม พ.ศ. 2553” หรือจะใส่ศักราชอื่น เช่น “ค.ศ. 2010” และให้ระบุ พ.ศ. ด้วยทำได้ เช่น “ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)”
สืบทอดโดย ไม่จำเป็น ชื่อของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นแทนที่หน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
เขตอำนาจ ไม่จำเป็น เขตอำนาจของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ เช่น ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอด ”จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย”
กองบัญชาการ ไม่จำเป็น ที่ตั้งที่ทำการหลักของหน่วยงานนั้น ๆ Location of the agency's headquarters. ข้อความ เช่น ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ “เลขที่ 22 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
latd ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุองศา (degree) จำนวน
latm ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุลิปดา (minute of arc) จำนวน
lats ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุพิลิปดา (second of arc) จำนวน
latNS ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุทิศแห่งละติจูดโดยรหัสดังนี้ N = เหนือ และ S = ใต้ ข้อความ
longd ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุองศา (degree) จำนวน
longm ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุลิปดา (minute of arc) จำนวน
longs ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุพิลิปดา (second of arc) จำนวน
longEW ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุทิศแห่งละติจูดโดยรหัสดังนี้ E = ตะวันออก และ W = ตะวันตก ข้อความ
รหัสภูมิภาค ไม่จำเป็น รหัสภูมิภาคของกองบัญชาการ ให้ใช้รหัสประเทศตาม ISO 3166-1 alpha-2 หรือรหัสภูมิภาคตาม ISO 3166-2 ข้อความ
บุคลากร ไม่จำเป็น จำนวนบุคลากร จำนวน
งบประมาณ ไม่จำเป็น งบประมาณประจำปี ข้อความ
รัฐมนตรี1_ชื่อ ไม่จำเป็น ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “รัฐมนตรี2_ชื่อ, รัฐมนตรี3_ชื่อ ฯลฯ” ข้อความ เช่น “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง ไม่จำเป็น ชื่อตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง, รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง ฯลฯ” ข้อความ เช่น “นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
หัวหน้า1_ชื่อ ไม่จำเป็น ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ประธาน นายก อธิบดี เสนาบดี อธิการบดี เจ้าคณะ เจ้าอาวาส ฯลฯ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “หัวหน้า2_ชื่อ, หัวหน้า3_ชื่อ ฯลฯ” ข้อความ เช่น “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
หัวหน้า1_ตำแหน่ง ไม่จำเป็น ชื่อตำแหน่งหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ผู้อำนวยการ ประธาน นายก อธิบดี เสนาบดี อธิการบดี เจ้าคณะ เจ้าอาวาส ฯลฯ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “หัวหน้า2_ตำแหน่ง, หัวหน้า3_ตำแหน่ง ฯลฯ” ข้อความ เช่น “เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประเภทหน่วยงาน ไม่จำเป็น ประเภทหน่วยงาน เช่น กรม กอง สภา คณะ ภาควิชา ศูนย์ สำนัก สถาบัน หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากรม ฯลฯ ข้อความ
ต้นสังกัด ไม่จำเป็น ต้นสังกัดของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ลูกสังกัด_1 ไม่จำเป็น หน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 6 โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “ลูกสังกัด_2, ลูกสังกัด_3” ข้อความ
เอกสารหลัก_1 ไม่จำเป็น เอกสารหลักเกี่ยวกับหน่วยงานนั้น ๆ โดยอาจเป็นตราสารจัดตั้ง กฎหมายจัดตั้ง หรือผลงานเด่นดังของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 6 โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “เอกสารหลัก_2, เอกสารหลัก_3” ข้อความ
เว็บไซต์ ไม่จำเป็น ที่อยู่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
หมายเหตุ ไม่จำเป็น หมายเหตุ ข้อความ
แผนที่ ไม่จำเป็น ภาพแผนที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
แผนที่_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งภาพแผนที่ของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
แผนที่_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายภาพแผนที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ

ตัวอย่าง[แก้]

ศาลอาญาระหว่างประเทศ
International Criminal Court
Cour Pénale Internationale (ฝรั่งเศส)
International Criminal Court logo.svg
ตรา
ICC member states world map.png
รัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ (ตุลาคม พ.ศ. 2550)
ที่ทำการ
เนเธอร์แลนด์
นครเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
52°04′06″N 4°21′13″E / 52.068333°N 4.353611°E / 52.068333; 4.353611
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
ผู้บริหาร ซง ซาง-ฮยูน, ประธาน
ฟาเทามาทา เดมเบเล ไดอาร์รา, รองประธาน 1
ฮันส์-พีเทอร์ โคล, รองประธาน 2
เอกสารหลัก ธรรมนูญกรุงโรมฯ
เว็บไซต์
Icc-cpi.int

สำหรับ ศาลอาญาระหว่างประเทศ ดังนี้

{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน  = ศาลอาญาระหว่างประเทศ
|ชื่อในภาษาแม่_1 = International Criminal Court
|ชื่อในภาษาแม่_2 = Cour Pénale Internationale '''{{color|grey|(ฝรั่งเศส)}}'''
|ชื่อในภาษาแม่_ท = 
|สัญลักษณ์     = 
|สัญลักษณ์ _กว้าง  = 
|สัญลักษณ์ _บรรยาย = 
|ตรา     = International Criminal Court logo.svg
|ตรา_กว้าง  = 150 px
|ตรา_บรรยาย = ตรา
|ภาพ   = ICCmemberstatesworldmap102007.png
|ภาพ_กว้าง = 300 px
|ภาพ_บรรยาย = รัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ([[ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2550]])
|กองบัญชาการ = {{flagicon|Netherlands}}<br>[[นครเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]<br>{{coord|52.068333|4.353611|region:NL_type:landmark|display=inline}}
|latd= |latm= |lats= |latNS= 
|longd= |longm= |longs= |longEW= 
|รหัสภูมิภาค  = NL
|วันก่อตั้ง    = [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2542]]
|สืบทอดจาก_1  = 
|สืบทอดจาก_2  = 
|สืบทอดจาก_3  = 
|สืบทอดจาก_4  = 
|สืบทอดจาก_5  = 
|สืบทอดจาก_6  = 
|วันยุบเลิก   = 
|สืบทอดโดย  = 
|เขตอำนาจ = 
|บุคลากร   = 
|งบประมาณ    = 
|รัฐมนตรี1_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี2_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี3_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี4_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี5_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี6_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี7_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง  = 
|หัวหน้า1_ชื่อ   = [[ซง ซาง-ฮยูน]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = '''ประธาน'''
|หัวหน้า2_ชื่อ   = [[Fatoumata Dembélé Diarra|ฟาเทามาทา เดมเบเล ไดอาร์รา]]
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = '''รองประธาน 1'''
|หัวหน้า3_ชื่อ   = [[Hans-Peter Kaul|ฮันส์-พีเทอร์ โคล]]
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = '''รองประธาน 2'''
|หัวหน้า4_ชื่อ   = 
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = 
|ประเภทหน่วยงาน  =
|ต้นสังกัด = 
|ลูกสังกัด_1 = 
|ลูกสังกัด_2 = 
|ลูกสังกัด_3 = 
|ลูกสังกัด_4 = 
|ลูกสังกัด_5 = 
|ลูกสังกัด_6 = 
|ลูกสังกัด_7 = 
|ลูกสังกัด_8 = 
|ลูกสังกัด_9 = 
|เอกสารหลัก_1= [[ธรรมนูญกรุงโรมฯ]]
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์    = [http://www.icc-cpi.int Icc-cpi.int]
|หมายเหตุ   = 
|แผนที่   = 
|แผนที่_กว้าง = 
|แผนที่_บรรยาย = 
}}

กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
United States Department of Agriculture
Seal of the United States Department of Agriculture.svg
ตรา
USDA logo.svg
ที่ทำการ
สหรัฐ
เลขที่ 1301 ถนนอินดิเพนเดินซ์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
38°53′12″N 77°01′47″W / 38.88667°N 77.02972°W / 38.88667; -77.02972
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432)
เขตอำนาจ รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา
บุคลากร 105,778 คน (พ.ศ. 2550)
งบประมาณ 9 พัน 4 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2549)
ผู้บริหาร ไมค์ โจฮันส์, ปลัดกรม
ชาลส์ เอฟ. คอนเนอร์, รองปลัดกรม
เว็บไซต์
Usda.gov

สำหรับ กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ดังนี้

{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน  = กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
|ชื่อในภาษาแม่_1 = United States Department of Agriculture
|ชื่อในภาษาแม่_2 = 
|ชื่อในภาษาแม่_ท = 
|สัญลักษณ์     = USDA logo.svg
|สัญลักษณ์ _กว้าง  = 140 px
|สัญลักษณ์ _บรรยาย = สัญลักษณ์
|ตรา     = Seal of the United States Department of Agriculture.svg
|ตรา_กว้าง  = 140 px
|ตรา_บรรยาย = ตรา
|ภาพ   = 
|ภาพ_กว้าง = 
|ภาพ_บรรยาย = 
|กองบัญชาการ = {{flagicon|United States of America}}<br>เลขที่ 1301 [[Independence Avenue (Washington D.C.)|ถนนอินดิเพนเดินซ์]] [[Washington, D.C.|กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.]]
|latd=38 |latm=53 |lats=12 |latNS=N
|longd=77 |longm=01 |longs=47 |longEW=W
|รหัสภูมิภาค  = US
|วันก่อตั้ง    = [[15 กุมภาพันธ์]] [[ค.ศ. 1889]] (พ.ศ. 2432)
|สืบทอดจาก_1  = 
|สืบทอดจาก_2  = 
|สืบทอดจาก_3  = 
|สืบทอดจาก_4  = 
|สืบทอดจาก_5  = 
|สืบทอดจาก_6  = 
|วันยุบเลิก   = 
|สืบทอดโดย  = 
|เขตอำนาจ = [[รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา]]
|บุคลากร   = 105,778 คน (พ.ศ. 2550)
|งบประมาณ    = 9 พัน 4 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2549)
|รัฐมนตรี1_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี2_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี3_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี4_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี5_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี6_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี7_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง  = 
|หัวหน้า1_ชื่อ   = [[Mike Johanns|ไมค์ โจฮันส์]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = [[United States Secretary of Agriculture|ปลัดกรม]]
|หัวหน้า2_ชื่อ   = [[Charles F. Conner|ชาลส์ เอฟ. คอนเนอร์]]
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกรม
|หัวหน้า3_ชื่อ   = 
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า4_ชื่อ   = 
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = 
|ประเภทหน่วยงาน  =
|ต้นสังกัด = 
|ลูกสังกัด_1 = 
|ลูกสังกัด_2 = 
|ลูกสังกัด_3 = 
|ลูกสังกัด_4 = 
|ลูกสังกัด_5 = 
|ลูกสังกัด_6 = 
|ลูกสังกัด_7 = 
|ลูกสังกัด_8 = 
|ลูกสังกัด_9 = 
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์    = [http://www.usda.gov/ Usda.gov]
|หมายเหตุ   = 
|แผนที่   = 
|แผนที่_กว้าง = 
|แผนที่_บรรยาย = 
}}

ดูเพิ่ม[แก้]