เพลงชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Himno Nacional de la República de Colombia
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Himno Nacional de Colombia.pdf
ชื่ออื่น"โอ, กลอเรีย อินมาร์เซสิเบฺล"
(¡Oh, gloria inmarcesible!)
เนื้อร้องราฟาเอล นูเญส, ค.ศ. 1887
ทำนองโอเรสเต ซินดิซี, ค.ศ. 1887
รับไปใช้28 ตุลาคม ค.ศ. 1920 (โดยพฤตินัย)
ค.ศ. 1995 (โดยนิตินัย)
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย (บรรเลง)

เพลงชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย (สเปน: Himno Nacional de la República de Colombia) หรือที่รู้จักกันจากวรรคแรกขอเพลงว่า "โอ, กลอเรีย อินมาร์เซสิเบฺล" (¡Oh, gloria inmarcesible!) ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1887 คำร้องโดย ราฟาเอล นูเญส ทำนองโดย โอเรสเต ซินดิซี (Oreste Sindici) เพลงดังกล่าวนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติโคลอมเบียอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1920

ประวัติ[แก้]

ภูมิหลัง[แก้]

ในปี ค.ศ. 1819 ได้ถูกตีความดนตรีประกอบการเต้นรำ ซึ่งสื่อถึง 'ชัยชนะ' และ "อิสรภาพ" เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกองกำลังผู้รักชาติที่สมรภูมิโบยากา[1] หลังจากการล่มสลายตัวของสหภาพมหาโคลัมเบีย โดย สาธารณรัฐนิวกรานาดา สืบสิทธิ์ในฐานะรัฐเอกราช โดยหลายเพลงที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ซีมอง โบลีวาร์ "บิดาแห่งการปลดปล่อยลาตินอเมริกา" และ เป็นส่วนหนึ่งของเพลงชาติที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่สุด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1836 เมื่อนักดนตรีชาวสเปน ฟรานซิส วิลลาลบลา ได้เข้ามาในโคลัมเบีย พร้อมกับคณะละครกลุ่มดังกล่าว ต่อมาได้มีการเรียบเรียงทำนองเพลงปลุกใจสำหรับนิวกรานาดา โดยได้รับอิทธิพลจากเพลง "มาร์ชาเรอัล" เพลงสรรเสริญพระบารมีของสเปน.[2] ต่อมาทำนองเพลงดังกล่าวได้รับความนิยม และ ถือเป็นเพลงปลุกใจเพลงแรกของประเทศ[3] บทร้องดังกล่าวมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้ :

เนื้อร้องบรรเลงบทนำ (ปลุกใจ)
ภาษาสเปน คำแปล
Gloria eterna a la Nueva Granada,
que formando una nueva nación,
hoy levanta ya el templo sagrado
de las leyes, la paz y la unión.
เกียรติภูมิที่สูงส่งแห่งนิวกรานาดา,
ถือกำเนิดจากการสร้างชาติ,
อยู่ยืนยงบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์,
นิติธรรม สันติภาพ และ เอกภาพ.

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาสเปน สัทอักษรสากล (IPA) คำแปล
บทประสานเสียง

¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
En surcos de dolores
el bien germina ya.

[o ˈɡloɾja immaɾseˈsible]
[o ˈxubilo immoɾˈtal]
[en ˈsuɾkos de doˈloɾes]
[el ˈbjen xeɾˈmina ˈʝa]

โอ้ ความรุ่งเรืองไม่เสื่อมคลาย!
โอ้ ความสุขชั่วนิรันดร์!
ในร่องรอยของความเจ็บปวด
คุณธรรมจงงอกงาม ณ ตอนนี้

บทที่ 1
(บังคับใช้เป็นบทร้องฉบับราชการ)

Cesó la horrible noche,
la libertad sublime
derrama las auroras
de su invencible luz.

La humanidad entera,
que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz.

[seˈso la oˈrible ˈnot͡ʃe]
[la libeɾˈtad suˈblime]
[deˈrama las auˈɾoɾas]
[de su imbenˈsible ˈlus]

[la umaniˈdad enˈteɾa]
[ke ˈentɾe kaˈdenas ˈxime]
[komˈpɾende las paˈlabɾas]
[del ke muˈɾjo en la ˈkɾus]

ในค่ำคืนอันน่ากลัวได้สิ้นสุดลงแล้ว,
อิสรภาพที่น่าศรัทธา
ส่องแสงในยามรุ่งอรุณ
ด้วยแสงของเธออยู่ยงคงกระพัน.

ต่อมวลมนุษยชาติ,
อันซึ่งเสียงครวญครางภายในโซ่ตรวน,
เข้าใจคำวจนะ
แด่ผู้ตายบนไม้กางเขน.

บทที่ 2

"¡Independencia!" grita
el mundo americano;
se baña en sangre de héroes
la tierra de Colón.

Pero este gran principio,
"El rey no es soberano"[4]
resuena, y los que sufren
bendicen su pasión.

"Independence!" cries
the The AmericasAmerican world;
soaked in blood of heroes
the land of Columbus.

Still, one great principle,
"The king is not sovereign",
resounds, and those who suffer
bless their passion.

บทที่ 3

Del Orinoco el cauce
se colma de despojos,
de sangre y llanto un río
se mira allí correr.

En Bárbula no saben
las almas ni los ojos,
si admiración o espanto
sentir o padecer.

Del Orinoco el cauce
se colma de despojos,
de sangre y llanto un río
se mira allí correr.

En Bárbula no saben
las almas ni los ojos,
si admiración o espanto
sentir o padecer.

บทที่ 4
(บทร้องสำนวนทหารเรือ)

A orillas del Caribe,
hambriento un pueblo lucha,
horrores prefiriendo
a pérfida salud.

¡Oh, sí!, de Cartagena
la abnegación es mucha,
y escombros de la muerte
desprecia su virtud.

On the shores of the Caribbean,
famished the people fight,
horrors preferring
to treacherous health.

O, aye! for Cartagena
the abnegation is much,
and the shambles of death
its courage despises.

บทที่ 5

De Boyacá en los campos,
el genio de la gloria,
con cada espiga un héroe
invicto coronó.

Soldados sin coraza
ganaron la victoria;
su varonil aliento<
de escudo les sirvió.

From Boyacá in the fields,
the genius of glory,
for every ear a hero
undefeated crowned.

Soldiers without breastplate
won victory;
their virile breath
as shield served.

บทที่ 6
(บทร้องสำนวนทหารม้า)

Bolívar cruza el Andes
que riegan dos océanos,
espadas cual centellas
fulguran en Junín.

Centauros indomables
descienden a los llanos,
y empieza a presentirse,
de la epopeya el fin.

Bolivar crosses the Andes
that two oceans bathe,
swords as sparks
shine in Junín.

Untameable centaurs
descend to the plains,
and a prescience begins to be felt,
of the epic the end.

บทที่ 7

La trompa victoriosa
en Ayacucho truena,
que en cada triunfo crece
su formidable son.

En su expansivo empuje
la libertad se estrena,
del cielo americano
formando un pabellón.

The victorious trumpet
in Ayacucho thunders,
that in every triumph grows
its formidable sound.

In its expansive thrust
Liberty is worn for the first time,
from the American sky
a pavilion forming.

บทที่ 8

La virgen sus cabellos
arranca en agonía
y de su amor viuda
los cuelga del ciprés.

Lamenta su esperanza
que cubre loza fría,
pero glorioso orgullo
circunda su alba tez.

The virgin her hairs
pulls out in agony<
and from her beloved widowed
hangs them on a cypress.

Regretting her hope
covered by a cold headstone,
but glorious pride
hallows her fair skin.

บทที่ 9

La patria así se forma,
termópilas brotando;
constelación de cíclopes
su noche iluminó.

La flor estremecida
mortal el viento hallando,
debajo los laureles
seguridad buscó.

Thus the motherland is formed,
Thermopylaes are breaking forth;
constellation of cyclops
its night brightened.

The trembling flower
finding the wind mortal,
underneath the laurels
safety sought.

บทที่ 10

Mas no es completa gloria
vencer en la batalla,
que el brazo que combate
lo anima la verdad.

La independencia sola
el gran clamor no acalla;
si el sol alumbra a todos,
justicia es libertad.

But it's not complete glory
to defeat in battle,
that the arm that fights
is encouraged by truth.

Independence alone
The great clamour doesn't silence;
if the sun illuminates everyone,
justice is liberty.

บทที่ 11

Del hombre los derechos
Nariño predicando,
el alma de la lucha
profético enseñó.

Ricaurte en San Mateo,
en átomos volando,
"Deber antes que vida,"
con llamas escribió.

From men the rights
Nariño's preaching,
the soul of struggle
prophetically taught.

Ricaurte in San Mateo,
in atoms flying,
"Duty before life,"
with flames he wrote.

บทร้องภาษาพื้นเมือง[แก้]

เนื้อร้องบรรเลงบทนำ[แก้]

เหตการณ์กรณีพิพาทชายแดนโคลอมเบีย-เปรู (1932-1934), ทหารในสมรภูมิที่ทำการสู้รบ ช่วงระหว่างนั้นได้เพิ่มเนื้อร้องบรรเลงบทนำ หลังจากที่ได้ทดลองบรรเลงกับแตรฟันแฟร์. ซึ่งเนื้อร้องบรรเลงบทนำ, ดังกล่าวปัจจุบันไม่มีการร้อง.[5] มีบทนำเนื้อร้องดังนี้:

เนื้อร้องบรรเลงบทนำ
ภาษาสเปน คำแปล
Hoy que la madre patria se halla herida,
Hoy que debemos todos combatir, combatir,
Demos por ella nuestra vida
Que morir por la patria no es morir, es vivir
Now when the motherland is wounded,
Now when we must all fight, fight,
Let us give our life for her,
Because to die for one's country is not to die but live.

José Antonio Amaya, ในช่วงปีค.ศ. 1930 โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ได้มีการนำเนื้อร้องบรรเลงบทนำไปใช้ในการสอน.

ซึ่งเนื้อร้องในวรรคสุดท้ายมีความคล้ายคลึงกับเพลงชาติคิวบา, ในท่อนที่ว่า "¡Qué morir por la patría es vivir!"

การใช้[แก้]

โดยกฎหมาย, สถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกช่องของโคลอมเบีย ต้องบรรเลงเพลงชาติ 2 เวลา ช่วงเช้า 6 นาฬิกา (6:00 AM) และ ช่วงเย็น 18 นาฬิกา (6:00 PM) โดยบรรเลงดังนี้[6]: ดนตรีนำ - บทประสานเสียง, เนื้อร้องบทที่ 1* และ ดนตรีนำ-บทประสานเสียง ซึ่งการบรรเลงดังกล่าว ใช้กันในพิธีที่เป็นทางการของรัฐบาล และทางสาธารณะ

ทั้งนี้ เนื้อร้องในแต่ละบท จะร้องคั่นระหว่างบทประสานเสียง, ซึ่งเนื้อร้องทั้งหมดนั้นมี 11 บท ในบางโอกาส อาจนำเนื้อร้องของบทอื่น ๆ มาใช้ขับร้องแทนบทที่ 1 ก็ได้[7]

สำหรับการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ มีการบรรเลงเพลงชาติหลายรูปแบบทั้งฉบับสังเขป และ ฉบับปกติ จะบรรเลงดังนี้:

  • ฉบับสังเขป ดนตรีนำ - บทประสานเสียง หรือ บทประสานเสียง - เนื้อร้องบทที่ 1
  • ฉบับกึ่งทางการ ดนตรีนำ - บทประสานเสียง - เนื้อร้องบทอื่น ๆ (ร้องเพียงบทเดียว) หรือ ในบางโอกาสอาจมีการบรรเลงเพลงชาติฉบับราชการด้วยก็ได้

ในงานพิธีการของทหารปืนใหญ่โคลอมเบีย ได้มีการใช้เนื้อร้อง บทที่ 11 ร้องแทนบทที่ 1[ต้องการอ้างอิง]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Símbolos patrios de Colombia". Biblioteca Luis-Ángel Arango. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-04. สืบค้นเมื่อ 2011-04-07.
  2. แม่แบบ:Cita libro
  3. "El Romanticismo musical colombiano" (PDF). Grupo de Investigación Audiovisual. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-12-24. สืบค้นเมื่อ 2011-04-07.
  4. Some versions give "El pueblo es soberano" ("The people is sovereign")
  5. http://www.archivosonoro.org/?id=75
  6. เพลงชาติโคลอมเบีย บรรเลงฉบับปกติ พ.ศ. 2470
  7. เพลงชาติโคลอมเบีย ขับร้องฉบับราชการ(บทที่ 4)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์


แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศโคลอมเบีย