ซัลเบ โอปาเตรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สเปน: ¡Salve, Oh Patria!
คำแปล: เราขอคารวะแผ่นดินมาตุภูมิ
เนื้อร้องฆวน เลออง เมรา, ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408)
ทำนองอันโตเนียว เนวมาเน, ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408)
รับไปใช้ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)
ตัวอย่างเสียง
เราขอคารวะแผ่นดินมาตุภูมิ (บรรเลง)

ซัลเบ โอปาเตรีย (สเปน: ¡Salve, Oh Patria!, แปลว่า "เราขอคารวะแผ่นดินมาตุภูมิ") เป็นชื่อเพลงชาติของประเทศเอกวาดอร์ เพลงนี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1865 โดยส่วนเนื้อร้องเป็นผลงานของ ฆวน เลออง เมรา (Juan León Mera) ภายใต้คำร้องขอของวุฒิสภาแห่งเอกวาตอร์ ส่วนทำนองเป็นผลงานการประพันธ์ของอันโตเนียว เนวมาเน (Antonio Neumane) อย่างไรก็ตาม เพลงนี้ได้ใช้อย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลาหลายปี ภายหลังรัฐสภาเอกวาดอร์จึงได้รับรองให้ใช้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1948[1]

บทเพลงนี้ได้แต่งเป็นโคลงไว้ 6 บท และบทประสานเสียง 1 บท เฉพาะเนื้อร้องในบทที่ 2 และบทประสานเสียงเท่านั้นที่ใช้ขับร้องเป็นเพลงชาติในปัจจุบัน

เนื้อร้อง[แก้]

Salve, Oh Patria!
ภาษาสเปน คำแปล
บทประสานเสียง

¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria!
¡gloria a ti! Ya tu pecho rebosa,
gozo y paz, y tu frente radiosa
más que el sol contemplamos lucir.

โอ มาตุภูมิ ! เราขอคารวะท่านอย่างยิ่ง โอ มาตุภูมิเอย
จงเจริญเถิด ! ทรวงของท่านเปี่ยมล้น
ด้วยความสุขและสันติ ขอให้ข้าได้เห็นใบหน้าสุกสกาวของท่าน
เปล่งรัศมีสว่างยิ่งกว่าดวงตะวันเถิด

บทที่ 1

Indignados tus hijos del yugo
que te impuso la ibérica audacia,
de la injusta y horrenda desgracia
que pesaba fatal sobre ti,
santa voz a los cielos alzaron,
voz de noble y sin par juramento,
de vengarte del monstruo sangriento,
de romper ese yugo servil.

บทที่ 2
(เพลงชาติเอกวาดอร์)

Los primeros los hijos del suelo
que, soberbio, el Pichincha decora
te aclamaron por siempre señora
y vertieron su sangre por ti.
Dios miró y aceptó el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo
de otros héroes que, atónito el mundo
vio en tu torno a millares surgir.

ลูกหลานแห่งแผ่นดินผู้น่าสรรเสริญ
ผู้ตกแต่งภูเขาปิชินชา (Pichincha) อย่างเป็นเลิศยิ่ง
พวกเขาล้วนประกาศว่าท่านคืออธิปไตยของพวกเขาเสมอ
และยอมรินหลั่งเลือดเพื่อท่าน
พระเป็นเจ้าทรงมองเห็นและยอมรับความเสียสละของพวกเขา
และเลือดนี้แลคือเมล็ดพันธุ์อันอุดม
แห่งเหล่าวีรชนอื่น ๆ ซึ่งยังให้โลกตะลึงงัน
และในคราวนี้ เสียงนับอนันต์จักปลุกเร้ารอบตัวท่าน

บทที่ 3

De esos héroes al brazo de hierro
nada tuvo invencible la tierra,
y del valle a la altísima sierra
se escuchaba el fragor de la lid;
tras la lid la victoria volaba,
libertad tras el triunfo venía,
y al león destrozado se oía
de impotencia y despecho rugir.

บทที่ 4

Cedió al fin la fiereza española,
y hoy, ¡oh Patria!, tu libre existencia
es la noble y magnífica herencia
que nos dio el heroísmo feliz:
de las manos paternas la hubimos,
nadie intente arrancárnosla ahora,
ni nuestra ira excitar vengadora
quiera, necio o audaz, contra sí.

บทที่ 5

Nadie, oh Patria, lo intente. Las sombras
de tus héroes gloriosos nos miran,
y el valor y el orgullo que inspiran
son augurios de triunfos por ti.
Venga el hierro y el plomo fulmíneo,
que a la idea de guerra y venganza
se despierta la heroica pujanza
que hizo al fiero español sucumbir.

บทที่ 6

Y si nuevas cadenas prepara
la injusticia de bárbara suerte,
¡gran Pichincha! prevén tú la muerte
de la Patria y sus hijos al fin;
hunde al punto en tus hondas entrañas
cuanto existe en tu tierra, el tirano
huelle sólo cenizas y en vano
busque rastro de ser junto a ti.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศเอกวาดอร์