เพลงชาติปารากวัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปารากัวโยส เรปูบลิกาโอมูเอร์เต
คำแปล: ชาวปารากวัยทั้งหลาย ไม่สาธารณรัฐก็ความตาย
ชื่ออื่นเพลงชาติปารากวัย
เนื้อร้องฟรันซิสโก อากุญญา เด ฟิเกโรอา, ค.ศ. 1846
ทำนองฟรันซิสโก โฆเซ เดบาลิ, ค.ศ. 1933
รับไปใช้ค.ศ. 1846
ตัวอย่างเสียง
ปารากัวโยส เรปูบลิกาโอมูเอร์เต (บรรเลง)

ปารากัวโยส เรปูบลิกาโอมูเอร์เต (สเปน: Paraguayos, República o Muerte) หรือ ชาวปารากวัยทั้งหลาย ไม่สาธารณรัฐก็ความตาย เป็นเพลงชาติของปารากวัย เนื้อร้องประพันธ์โดย ฟรันซิสโก อากุญญา เด ฟิเกโรอา (Francisco Acuña de Figueroa) และ ส่วนทำนองเพลงนั้นยังไม่ชัดว่าท่านใดเรียบเรียง ซึ่งมีข้อสันนิษฐานดังกล่าวว่า ฟรันซิสโก โฆเซ เดบาลิ (Francisco José Debali) เป็นผู้เรียบเรียงทำนอง ซึ่งทั้งสองคนนี้ได้ประพันธ์เนื้อร้องและเรียบเรียงทำนองของเพลงชาติอุรุกวัย (Orientales, la Patria o la tumba) บทเพลงนี้ได้ประพันธ์ขึ้นตามคำสั่งของประธานาธิบดี การ์โลส อันโตนิโอ โลเปซ (Carlos Antonio López) ในระยะต่อมา เบอร์นาโด โจเวลลานอส และ อันโตนิโอ กอนซาเลซในการเข้าร่วมประพันธ์เพลงชาติ (ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลอุรุกวัยได้ตั้งคณะกรรมการในการประพันธ์เพลงชาติ โดยมี เบอร์นาโด โจเวลลานอส และ อันโตนิโอ กอนซาเลซ) ฟิกเกอร์โร่ได้ประพันธ์เพลงชาติเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1846

การเรียบเรียงทำนองของเพลงนี้ยังขาดความชัดเจนในเรื่องผู้เรียบเรียง. จากข้อมูลการศึกษาบางแหล่งเชื่อได้ว่า นักเรียบเรียงดนตรีชาวฝรั่งเศส ฟรานซิสโก เดอ ดูปิส เป็นผู้เรียบเรียงทำนองตัวจริง แต่ข้อมูลการศึกษาบางแห่งยืนยันได้ว่า ผู้ประพันธ์บทร้องเพลงชาติตัวจริงคือ ฟรันซิสโก อากุญญา เด ฟิเกโรอา และฟรันซิสโก โฆเซ เดบาลิ ผู้รียบเรียงทำนองเพลงชาติตัวจริง ต่อมาได้มีการแก้ไขทำนอง โดยมีการทบทวนรายละเอียดทางดนตรีอีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1933 โดยนักเรียบเรียงเสียงชาวปารากวัย โรเบอร์โต จีมิเนซ ได้มีการปรับแก้ไข พร้อมกับประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีเดียวกัน[1]

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาสเปน ภาษากวารานี คำแปล
บทประสานเสียง

Paraguayos, ¡República o Muerte!
nuestro brío nos dio libertad;
ni opresores, ni siervos alientan
donde reinan unión e igualdad.

Joyke'y paraguái, iporãma,
anive máramo ñañesũ;
mbarete ha tĩndy ndaijavéiri
oĩhápe joja ha joayhu.

Paraguayans: Republic or Death!
Our spirit gave us liberty
Neither oppressors nor slaves exist
Where union and equality reign.

บทที่ 1

A los pueblos de América, infausto
tres centurias un cetro oprimió,
mas un día soberbia surgiendo,
"¡Basta!" —dijo, y el cetro rompió.
Nuestros padres, lidiando grandiosos,
ilustraron su gloria marcial;
y trozada la augusta diadema,
enalzaron el gorro triunfal.

Tetã nguéra Amerikayguápe
tetãma pytagua ojopy,
sapy'ánte, japáy ñapu'ãvo,
Ha'evéma!... ja'e ha opa.
Ñande ru orairõ pu'akápe,
verapy marã'ỹva oipyhy;
ha ojoka omondoho itasã,
poguypópe oiko ko tetã.

The peoples of the Americas, unfortunately,
Were oppressed for three centuries by a scepter
But one magnificent day surging forth,
"Enough!", it said, and broke the scepter.
Our fathers, grandiose in battle,
Showed their martial glory;
And after smashing the august diadem,
Raised the triumphal cap.

บทที่ 2

Nueva Roma, la Patria ostentará
dos caudillos de nombre y valer,
que rivales —cual Rómulo y Remo—
dividieron gobierno y poder.
Largos años —cual Febo entre nubes—
viose oculta la perla del Sud.
Hoy un héroe grandioso aparece
realzando su gloria y virtud...

A new Rome, the Fatherland shall proudly display
Two leaders of name and valor
Who, rivals, like Romulus and Remus
Divided government and power.
Long years, during which Phoebus in the clouds
Saw darken the pearl of the South,
Today a grand hero appears
Raising up again her glory and virtue...

บทที่ 3

Con aplauso la Europa y el Mundo
la saludan, y aclaman también;
de heroísmo: baluarte invencible,
de riquezas: magnífico Edén.
Cuando entorno rugió la Discordia
que otros Pueblos fatal devoró,
paraguayos, el suelo sagrado
con sus alas un ángel cubrió.

Europe and the world salute her with applause
And also acclaim
Invincible bastion of heroism,
Magnificent Eden of riches.
(But) when discord rumbled all around
Which fatally devoured other Peoples,
Paraguayans, the sacred ground
Was covered by an angel with its wings.

บทที่ 3

¡Oh! cuán pura, de lauro ceñida,
dulce Patria te ostentas así
En tu enseña se ven los colores
del zafiro, diamante y rubí.
En tu escudo que el sol ilumina,
bajo el gorro se mira el león.
Doble imagen de fuertes y libres,
y de glorias, recuerdo y blasón.

Oh, how pure, of laurel girded
Sweet Fatherland, in this manner you show yourself.
In your ensign one sees the colors
Of sapphire, diamond, and ruby.
In your coat of arms, which the Sun illuminates,
Under the cap, one sees the lion.
Double image of the strong and the free,
And of glories, the memory and crest.

บทที่ 5

De la tumba del vil feudalismo
se alza libre la Patria deidad;
opresores, ¡doblad rodilla!,
compatriotas, ¡el Himno entonad!
Suene el grito: "¡República o muerte!",
nuestros pechos lo exhalen con fe,
y sus ecos repitan los montes
cual gigantes poniéndose en pie.

From the tomb of vile feudalism
The national Deity rises free;
Oppressors, bend your knees!
Compatriots, entone the hymn!
Sound the cry, "Republic or death"!
Our breasts exhale it with faith,
And the mountains repeat its echoes
Like giants arising.

บทที่ 6

Libertad y justicia defiende
nuestra Patria; tiranos, ¡oíd!
de sus fueros la carta sagrada
su heroísmo sustenta en la lid.
Contra el mundo, si el mundo se opone,
Si intentare su prenda insultar,
batallando vengar la sabremos
o abrazo con ella expirar.

Our Fatherland defends liberty and justice;
Tyrants: listen!
The laws in its sacred charter
Will sustain its heroism in the fight.
Against the world, if the world opposes it,
If the world dares to insult her security,
Battling to avenge we shall know her
Or die embracing her.

บทที่ 7

Alza, oh Pueblo, tu espada esplendente
que fulmina destellos de Dios,
no hay más medio que libre o esclavo
y un abismo divide a los dos.
En las auras el Himno resuene,
repitiendo con eco triunfal:
¡a los libres perínclita gloria!,
¡a la Patria laurel inmortal!

Arise, oh People, your splendid sword
That strikes with sparkles of God,
There is no middle ground between free or slave
And an abyss divides the two.
In the gentle breezes the Hymn resounds,
Repeating with triumphal echo:
For the free, renowned glory!
For the Fatherland, immortal laurel!

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

  1. República del Paraguay เก็บถาวร 2009-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ALBA (Alternative Bolivariana para nuestra América). Paragraph beginning "Sobre la música del himno aún hoy existen divergencias…" There is no mention of who holds what view. Accessed 9 March 2007.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์