เบเรนกาเรียแห่งนาวาร์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
“เบเร็นเจเรียแห่งนาวาร์”

เบเร็นเจเรียแห่งนาวาร์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ: Berengaria of Navarre) (ราว ค.ศ. 1165-ค.ศ. 117023 ธันวาคม ค.ศ. 1230) เบเร็นเจเรียแห่งนาวาร์เป็นพระธิดาองค์โตของพระเจ้าซานโชที่ 6 แห่งนาร์วาและซานชาแห่งคาสตีล เป็นพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1191 ถึงวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1199

การเสกสมรส[แก้]

เบเร็นเจเรียเสกสมรสกับ สมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1191 เบเร็นเจเรียก็เช่นเดียวกับพระราชินีของราชอาณาจักรอังกฤษ ในยุคกลางที่แทบจะไม่มีข้อมูลใดใดเกี่ยวกับพระองค์ เชื่อกันว่าทั้งสองพระองค์เคยได้พบปะกันครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสกสมรส และนักเขียนในสมัยนั้นต้องการที่จะอ้างว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีความต้องพระทัยต่อกัน

ก่อนหน้านั้นพระเจ้าริชาร์ดทรงหมั้นหมายกับอลิส์ เคานเทสแห่งเวอแซง (Alys, Countess of the Vexin) พระขนิษฐาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส แต่อลิส์กลายเป็นพระสนมของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 2พระราชบิดาของพระเจ้าริชาร์ดเอง และกล่าวหากันว่าเป็นมารดาของลูกนอกสมรสของพระเจ้าเฮนรี ฉะนั้นการแต่งงานของพระเจ้าริชาร์ดกับอลิส์จึงเป็นไปไม่ได้ตามหลักการทางศาสนา เพราะความเกี่ยวดองกัน การหมั้นกับอลิส์จึงถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 1190 ที่เมสซินา


พระราชินี[แก้]

ทั้งสองพระองค์อภิเษกสมรสกันโดยไม่มีพระโอรส-ธิดาเนื่องจากพระราชินีทีงเป็นหมัน พระองค์ทรงมีบทบาทในสงครามครูเสด พระเจ้าริชาร์ดทรงถูกขังคุก พระราชินีทรงพยายามหาเงินเพื่อช่วยเหลือ ทั้งสองพระองค์ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เชื่อว่าพระราชินีทรงรักพระสวามีของพระองค์มาก ส่วนพระเจ้าริชาร์ดทรงเชื่อว่าการอภิเษกสมรสเป็นการเมืองเท่านั้น