เครื่องอิสริยาภรณ์แอฟริกาใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงเครื่องอิสริยาภรณ์แอฟริกาใต้. ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ เป็นผู้มอบให้กับผู้กระทำคุณความดีให้แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันสำคัญของชาติ.

พัฒนาการ[แก้]

สหภาพแอฟริกาใต้[แก้]

สหภาพแอฟริกาใต้ ถือกำเนิดภายใต้พระราชบัญญัติแอฟริกาใต้ก็มีผลบังคับใช้ ทำให้ดินแดนมีสถานะเป็นอาณานิคมในพระองค์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1910.

ลำดับเกียรติอิสริยาภรณ์ในสมัยอาณานิคม ดังนั้น ผู้ที่ได้รับอิสริยาภรณ์ สามารถใช้ชื่อย่อของอิสริยาภรณ์ต่อท้ายชื่อของตน ตามธรรมเนียมสหราชอาณาจักร และ เครือจักรภพ.

ลำดับเกียรติเครื่องอิสริยาภรณ์ฝ่ายพลเรือนสมัยสหภาพ มีดังนี้:

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้[แก้]

แอฟริกาใต้ เปลี่ยนสถานะการปกครองจากอาณาจักรในเครือจักรภพเป็นสาธารณรัฐในเครือจักรภพ เมื่อ ค.ศ. 1961 แม้จะลาออกจากความเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเครือจักรภพ.

ค.ศ. 1967–1986[แก้]

ช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970, รัฐบาลได้มีการปรับลำดับเกียรติเครื่องอิสริยาภรณ์ โดยรวมเหรียญกล้าหาญ และ เหรียญเกียรติคุณ เป็นส่วนหนึ่งของลำดับเกียรติ:

ค.ศ. 1986–2002[แก้]

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ได้มีการปรับลำดับเกียรติเครื่องอิสริยาภรณ์. โดยผนวกรวม "อิสริยาภรณ์แห่งชาติ", และ อิสริยาภรณ์สูงสุด 5 อิสริยาภรณ์ ที่สถาปนาขึ้นใหม่ เมื่อ ค.ศ. 1986. ค.ศ. 1994 ได้มีการยกเลิกบางอิสริยาภรณ์ ภายหลังสิ้นสุดยุค "การถือผิว" และ กลับเข้าเป็นสมาชิกเครือจักรภพอีกครั้ง:

เหรียญกล้าหาญสหภาพแอฟริกาใต้[แก้]

เหรียญกล้าหาญสหภาพแอฟริกาใต้ สถาปนาเมื่อ ค.ศ. 1939 สำหรับ มอบให้กับผู้ที่มีความกล้าหาญขั้นสูงสุด ในระหว่างการป้องกันพลเรือน และ ปฏิบัติการช่วยเหลือในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน.

มีสองประเภท (ทอง และ เงิน) ประกอบแพรสีน้ำเงินของสีส้ม. จนถึง 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 ภายหลังการเข้าสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐ.

เหรียญอิสริยาภรณ์โวลท์เมดสำหรับความกล้าหาญ[แก้]

เหรียญอิสริยาภรณ์โวลท์เมดสำหรับความกล้าหาญ ในสมัยสาธารณรัฐ, แทน เหรียญกล้าหาญ พระราชสหภาพแอฟริกาใต้. สถาปนาเมื่อ ค.ศ. 1970 จนถึง ค.ศ. 1988, แทนที่ด้วย กางเขนโวลท์เมดสำหรับความกล้าหาญ.

กางเขนโวลท์เมดสำหรับความกล้าหาญ[แก้]

กางเขนโวลท์เมดสำหรับความกล้าหาญ (WD) สถาปนาเมื่อ ค.ศ. 1988, แทน เหรียญอิสริยาภรณ์โวลท์เมด มีสองประเภท (ทอง และ เงิน) ประกอบแพรสีน้ำเงินของสีส้ม. ในปี ค.ศ. 2002 ได้มีการยกเลิกกางเขนโวลท์เมด.

เครื่องอิสริยาภรณ์ปัจจุบัน[แก้]

ทหาร[แก้]

Nkwe (เสือดาว) เหรียญอิสริยาภรณ์กล้าหาญ[แก้]

Nkwe (เสือดาว) เหรียญอิสริยาภรณ์กล้าหาญ สำหรับ ผู้ที่มีความกล้าหาญในระหว่างปฏิบัติการทางทหาร แทนอิสริยาภรณ์เดิม Honoris Crux Decorations ค.ศ. 2003.

มีสามชั้น ได้แก่:

  • Nkwe ya Gauta (เสือดาวทองคำ) (post-nominal: NG), for exceptional bravery during military operations.
  • Nkwe ya Selefera (เสือดาวเงิน) (post-nominal: NS), for conspicuous bravery during military operations.
  • Nkwe ya Boronse (เสือดาวบรอนซ์) (post-nominal: NB), for bravery during military operations.

Protea เหรียญอิสริยาภรณ์เกียรติคุณ[แก้]

The three Protea เหรียญอิสริยาภรณ์เกียรติคุณสำหรับผู้นำหน่วย, ผู้กระทำความดีความชอบในระหว่างปฏิบัติการทางทหาร แทนอิสริยาภรณ์เดิม เหรียญอิสริยาภรณ์ดาวกางเขนใต้, เหรียญดาวกางเขนใต้ และ เหรียญเกียรติคุณทหาร.

มีสามชั้น ได้แก่:

  • iPhrothiya yeGolide (post-nominal: PG), to officers for outstanding service of the highest order and utmost devotion to duty.
  • iPhrothiya yeSiliva (post-nominal: PS), to officers for exceptionally meritorious service and particular devotion to duty.
  • iPhrothiya yeBhronzi (post-nominal: PB), to all ranks of the SANDF who have distinguished themselves by performing services of the highest order.

พลเรือน[แก้]

ลำดับเกียรติอิสริยาภรณ์ในสมัย เครื่องอิสริยาภรณ์บางชนิดยังมีคงสถานะ ภายหลังการเลือกตั้งแบบหลากชนชาติภายใต้ระบบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1994. เช่น รางวัลกีฬา ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่. อิสริยาภรณ์ใหม่ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 2002, เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์สำคัญของชาติ. ดังนี้:

รายชื่อ ผู้สมควรได้รับ อักษรย่อ สถาปนา คำอธิบาย
อิสริยาภรณ์โบอาบาบ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นด้านประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน, ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และ บริการชุมชน OIG/OIS/OIB ค.ศ. 2002 เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญบรอนซ์
อิสริยาภรณ์อิคามันกา สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม, งานเขียน, ดนตรี, สื่อสารมวลชน และ กีฬา SCOB/GCOB/COB ค.ศ. 2003 เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญบรอนซ์
[[ไฟล์:|80px]] อิสริยาภรณ์ลูตุลี สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นด้านการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน, การสร้างชาติ, ยุตธรรม, สันติภาพ และ ยุติความขัดแย้ง. ค.ศ. 2003 เหรียญแพลตินั่ม เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญบรอนซ์
อิสริยาภรณ์มาปุนกูเบ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นด้าน การเก็บรักษามรดกของชาติ OMP/OMG/OMS/OMB ค.ศ. 2002 เหรียญแพลตินั่ม เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญบรอนซ์
อิสริยาภรณ์แทมโบ ประมุขแห่งรัฐ และ นักการทูตอาวุโสที่ส่งเสริมความพันธ์ระหว่างประเทศของแอฟริกาใต้ SCOT/GCOT/COT ค.ศ. 2002 เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญบรอนซ์
width="80px" อิสริยาภรณ์เมนดีสำหรับความกล้าหาญ สำหรับผู้ที่มีกล้าหาญขั้นสูงสุด ผู้เสียสละชีวิตในการป้องกันพลเรือน และ สถานการณ์ฉุกเฉิน OMBG/OMBS/OMBB ค.ศ. 2002 เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญบรอนซ์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]