เครื่องอิสริยาภรณ์ชิลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องอิสริยาภรณ์ชิลี . ประธานาธิบดีชิลี ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ เป็นผู้มอบให้กับผู้กระทำคุณความดีให้แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันสำคัญของชาติ.

อิสริยาภรณ์แห่งชาติ[แก้]

ดวงตราลีเจียนออฟเมอริต ชั้นจตุรถาภรณ์. สำหรับบำเน็จความชอบในระหว่างยุทธการที่เมืองชากาบูโก เมื่อ มิถุนายน ค.ศ. 1817

ลีเจียนออฟเมอริต[แก้]

ลีเจียนออฟเมอริตแห่งชิลี (สเปน: Legión de Mérito de Chile) สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1817 โดย เบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์ ผู้อำนวยการศาลฎีกา ผู้ปลดปล่อยชิลี, เป็นอิสริยาภรณ์สูงสุดภายหลังการประกาศเอกราช เป็นบำเน็จความชอบให้แก่ ทหาร และ พลเรือนที่กระทำคุณความดี.[1] ประมุขแห่งรัฐในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ และ ผู้สถาปนา[1] ภายหลังจากการลาออกของเบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์ เมื่อ ค.ศ. 1823, ประธานาธิบดี โฆเซ มิเกล อินฟันเต, ได้ยกเลิกอิสริยาภรณ์ เมื่อเดือน มิถุนายน ค.ศ. 1825.[2] มีทั้งหมดสี่ชั้น ได้แก่:

 • ประถมาภรณ์ - ผู้บัญชาการ หรือ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา (สเปน: Grandes Oficiales de la Legión)
 • ทุติยาภรณ์ - ผู้บังคับบัญชา หรือ ชั้นเจ้าพนักงาน (สเปน: Oficiales de la Legión)
 • ตริตาภรณ์ - นายทหาร หรือ ชั้นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน (สเปน: Sub-Oficiales de la Legión)
 • จตุรถาภรณ์ - ลีเจียนแนร์ (สเปน: Legionarios o Miembros de la Legión)[1][3]

เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรม[แก้]

(สเปน: Orden del Mérito)[4]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งชิลี (สเปน: Orden al Mérito de Chile) สถาปนาขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1906 แทนอิสริยาภรณ์ลีเจียนออฟเมอริต สำหรับบำเน็จความชอบแก่ 'ชาวต่างประเทศที่ได้กระทำคุณประโยชน์แก่สาธารณรัฐชิลี'. โดย สภาเครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งชิลี. ประกอบด้วย ประธานาธิบดี ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์. รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ (ประธานคณะกรรมการสภาอิสริยาภรณ์), เลขานุการกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายต่างประเทศ และ ผู้อำนวยการสำนักพิธีการทูต และ ข้อบังคับ (เลขานุการสภาอิสริยาภรณ์).[5] มีทั้งหมดห้าชั้น ได้แก่:

 • มหาปรมาภรณ์ - ชั้นสายสร้อย (สเปน: Collar de la Gran Cruz)
 • ประถมาภรณ์ - ชั้นมหากางเขน (สเปน: Gran Cruz),
 • ทุติยาภรณ์ - ชั้นนายทัพ (สเปน: Gran Oficial)
 • ตริตาภรณ์ - ชั้นนายกอง (สเปน: Comendador)
 • จตุรถาภรณ์ - ชั้นเจ้าพนักงาน (สเปน: Oficial)
 • เบญจมาภรณ์ - ชั้นอัศวิน (สเปน: Caballero)[4]

เครื่องอิสริยาภรณ์เบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์[แก้]

ดาราประถมาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์
I Class Breast Star

เครื่องอิสริยาภรณ์เบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์ (สเปน: Orden de Bernardo O'Higgins) สถาปนาขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1956 มีลักษณะเดียวกับ เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งชิลี สำหรับบำเน็จความชอบแก่ชาวต่างประเทศที่ได้กระทำคุณประโยชน์ในสาขา 'วิทยาศาตร์เทคโนโลยี, การศึกษา, อุตสาหกรรม, สังคม หรือ พาณิชย์ และ ความร่วมมือทางสิทธิมนุษยชน'. โดย สภาเครื่องอิสริยาภรณ์เบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์. ประกอบด้วย ประธานาธิบดี ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์. รัฐมนตรีว่ากระทรวงความสัมพันธ์ประเทศ.[5] เดิมมีเพียงสองชั้น:

 • เหรียญเบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์ ชั้นที่ 1 (สเปน: Medalla Bernardo O'Higgins, Primera Clase)
 • เหรียญเบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์ ชั้นที่ 2 (สเปน: Medalla Bernardo O'Higgins, Segunda Clase)[4]

ค.ศ. 1967 ได้เพิ่มลำดับอิสริยาภรณ์ มีห้าชั้น ได้แก่:

 • ประถมาภรณ์ - ชั้นมหากางเขน (สเปน: Gran Cruz)
 • ทุติยาภรณ์ - ชั้นนายทัพ (สเปน: Gran Oficial),
 • ตริตาภรณ์ - ชั้นนายกอง (สเปน: Comendador)
 • จตุรถาภรณ์ - ชั้นเจ้าพนักงาน (สเปน: Oficial)
 • เบญจมาภรณ์ - ชั้นอัศวิน (สเปน: Caballero)[4]

เครื่องอิสริยาภรณ์ประธานาธิบดี[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์ประธานาธิบดี (สเปน: Condecoración Presidente de la República) มีสามชั้น ได้แก่:

 • ประถมาภรณ์ - นายทัพ หรือ ผู้บังคับบัญชา (สเปน: Gran Oficial)
 • ทุติยาภรณ์ - ชั้นเจ้าพนักงาน (สเปน: Oficial)
 • ตริตาภรณ์ - ชั้นอัศวิน (สเปน: Caballero), III Class[6]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐ[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐ (สเปน: Condecoración Servicios Meritorios a la República) สถาปนาขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1985, สำหรับบำเน็จความชอบแก่พลเมืองชิลี 'ในกิจการสาธารณะประโยชน์'. คณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับอิสริยาภรณ์กิตติคุณ ประกอบด้วย ประธานาธิบดี ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ โดยมี รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม และ เลขานุการประธานาธิบดี เป็นคณะกรรมการ.[5] มีหกชั้น ได้แก่:

 • ประถมาภรณ์ - ชั้นมหากางเขน (สเปน: Gran Estrella de Oro),
 • ทุติยาภรณ์ - ชั้นนายทัพ (สเปน: Gran Oficial)
 • ตริตาภรณ์ - ชั้นนายกอง (สเปน: Comendador)
 • จตุรถาภรณ์ - ชั้นเจ้าพนักงาน (สเปน: Comendador)
 • เบญจมาภรณ์ - ชั้นอัศวิน (สเปน: Caballero)
 • ชั้นที่ 6 - ดาวเงิน (สเปน: Comendador)[4]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณทหารเรือ[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณทหารเรือ (สเปน: Orden al Mérito Naval) มีสามชั้น ได้แก่:

 • ประถมาภรณ์ - นายทัพ หรือ ผู้บังคับบัญชา (สเปน: Comendador)
 • ทุติยาภรณ์ - ชั้นเจ้าพนักงาน (สเปน: Oficial)
 • ตริตาภรณ์ - ชั้นอัศวิน (สเปน: Caballero)[6]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณด้านการศึกษา และ วัฒนธรรม[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณกราเบียล มิสทรอล สำหรับการศึกษา และ วัฒนธรรม (สเปน: Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral) สถาปนาขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1977 สำหรับบำเน็จความชอบแก่ 'ผู้ทำคุณประโยชน์ในแวดวงการศึกษา วิชาการ และ ศิลปะวัฒนธรรม' รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการพิจารณาอิสริยาภรณ์กิตติคุณ.[5] The order consists of a single class.[4]

อิสริยาภรณ์[แก้]

อิสริยาภรณ์ความกล้าหาญ[แก้]

Medal of Valour I Class

Decoration of Valour (สเปน: Condecoración Al Valor)[4]

เหรียญกล้าหาญ (สเปน: Medalla Al Valor)[6]

อิสริยาภรณ์สำหรับการรับราชการ[แก้]

อิสริยาภรณ์กางเขนชัยชนะ (สเปน: Condecoración Gran Cruz de la Victoria) มีสองชั้น ได้แก่:

 • มหากางเขนชัยชนะ (สเปน: Condecoración Gran Cruz de la Victoria)[4]
 • กางเขนชัยชนะ (สเปน: Condecoración Cruz de la Victoria)[4]

อิสริยาภรณ์เกียรติยศสำหรับการรับราชการ (สเปน: Condecoración de Honor por Servicios Distinguidos)[7]

 • มหาดาราเกียรติยศ (ทหารบก) (สเปน: Gran Estrella de Honor Ejército)[7]
 • มหาดารากิตติคุณ (ทหารบก) (สเปน: Gran Estrella al Mérito Ejército)[7]
 • มหาดารา (ทหารบก) (สเปน: Gran Estrella Ejército)[7]
 • ดารา (ทหารบก) (สเปน: Estrella Ejército)[7]
 • มหาดารากิตติคุณ (ทหารอากาศ) (สเปน: Gran Estrella al Mérito Fuerza Aérea)[7]
 • มหาดารา (ทหารอากาศ) (สเปน: Gran Estrella Fuerza Aérea)[7]
 • ดารา (ทหารอากาศ) (สเปน: Estrella Fuerza Aérea)[7]
 • มหาดารากิตติคุณ (ตำรวจทหาร) (สเปน: Gran Estrella al Mérito Carabineros)[7]
 • มหาดารา (ตำรวจทหาร) (สเปน: Gran Estrella Carabineros)[7]
 • ดารา (ตำรวจทหาร) (สเปน: Estrella Carabineros)[7]

อิสริยาภรณ์สำหรับการรับราชการ

อิสริยาภรณ์สำหรับการรับราชการ (สเปน: Condecoración por Servicios Distinguidos) ประกอบด้วย กองทัพบก (สเปน: Ejército), กองทัพเรือ (สเปน: Armada), กองทัพอากาศ (สเปน: Fuerza Aérea) และ ตำรวจทหาร (สเปน: Carabineros). มีสามชั้น ได้แก่:

อิสริยาภรณ์กิตติคุณสำหรับการรับราชการ[แก้]

กางเขนกิตติคุณการบิน

กางเขนกิตติคุณการบิน (สเปน: Condecoración Cruz al Mérito Aeronáutico) มีห้าชั้น ได้แก่:

 • มหากางเขนกิตติคุณการบิน (สเปน: Gran Cruz al Mérito Aeronáutico), ชั้นประถมาภรณ์
 • กางเขนกิตติคุณการบิน (สเปน: Cruz al Mérito Aeronáutico) ทุติยาภรณ์
 • กางเขนนักบิน (สเปน: Cruz al Vuelo Distinguido), ตริตาภรณ์
 • กางเขนรับราชการ (สเปน: Cruz de Servicios Distinguidos), จตุรถาภรณ์
 • แพรเกียรติยศ (สเปน: Barra de Honor) เบญจมาภรณ์[7][8]

กางเขน 2 ศตวรรษกองทัพบก กางเขน 2 ศตวรรษกองทัพบก (สเปน: Cruz del Ejército Bicentenario) สถาปนาอิสริยาภรณ์ ค.ศ. 2010 โดยประธานาธิบดี ซบัสเตียน ปีเญรา ในโอกาสที่ กองทัพบกชิลี สถาปนาครบรอบ 200 ปี (ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1810). สำหรับบำเน็จความชอบแก่ บุคคล หรือ องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงาน และ กิจกรรมต่างๆของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้รับกางเขนกิตติคุณ. มีสองชั้น:

 • มหากางเขน 2 ศตวรรษกองทัพบก (สเปน: Gran Cruz del Ejército Bicentenario) - ประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวา และประดับดาราเหนืออกซ้าย.
 • กางเขน 2 ศตวรรษกองทัพบก (สเปน: Cruz del Ejército Bicentenario) - ประดับดวงตราบนกัณฐาภรณ์ หรือแถบแพรห้อยคอ.[9][10]

รายนามผู้ที่ได้รับมหากางเขน 2 ศตวรรษกองทัพบก ได้แก่ ประธานาธิบดี ซบัสเตียน ปีเญรา[9] และ พระแม่แห่งคาร์เมน (สเปน: la Virgen del Carmen) ณ Metropolitan Cathedral of Santiago.[11] รายนามผู้ที่ได้รับกางเขน 2 ศตวรรษกองทัพบก ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก เอ็ดมุนโด กอนซาเลส, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, พลอากาศเอก จอร์จ โรฮาซ อาวิลา, ผู้บัญชาการทหารตำรวจ, พลตำรวจเอก กุซตาโว กอนซาเลส จูเร และ ผู้อำนวยการตำรวจสอบสวนแห่งชาติ, มากอส อันโตนิโอ วาเควซ เมซา.[10]

เหรียญกิตติคุณการทูต

เหรียญกิตติคุณการทูต (สเปน: Medalla al Mérito Diplomático) สถาปนาขึ้นสำหรับเป็นบำเน็จความชอบให้แก่ เอกอัคราชทูต, กงศุล, ผู้ช่วยกงศุล, และ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่รับราชการเป็นเวลานาน.[3][5]

Medal of Functionary Merit

The Medal of Functionary Merit (สเปน: Medalla al Mérito Funcionario) was established to recognise selected officials (functionaries) of the Management and Professional branches of the Chilean Ministry of Foreign Affairs of Chile, for long and meritorious service on behalf of Chile.[3][5]

Military Works Corps Star of Honour and Merit (สเปน: Medalla Estrella de Honor al Mérito Cuerpo Militar del Trabajo)[4]

อิสริยาภรณ์กิตติคุณสำหรับการรับราชการ[แก้]

อิสริยาภรณ์กิตติคุณยิ่งกองทัพอากาศชิลี (สเปน: Condecoración al Gran Mérito Militar de la Fuerza Aérea de Chile)[7]

ดาราทหาร (สเปน: Condecoración Estrella Militar)[6]

เหรียญ[แก้]

เหรียญที่ระลึก[แก้]

เหรียญที่ระลึกครบรอบ 50 ปี กองทัพอากาศชิลี (สเปน: Condecoración Conmemorativa del Cincuentenario de la Fuerza Aérea de Chile)[7]

เหรียญสำหรับการรับราชการ[แก้]

 • เหรียญสำหรับการรับราชการทหาร 30 ปี (สเปน: Condecoración 30 años de servicios)[7]
 • เหรียญสำหรับการรับราชการทหาร 20 ปี (สเปน: Condecoración 20 años de servicios)[7]
 • เหรียญสำหรับการรับราชการทหาร 10 ปี (สเปน: Condecoración 10 años de servicios)[7]
 • เหรียญสำหรับการรับราชการตำรวจ 30 ปี (สเปน: Medalla 30 años de servicios Carabineros)[7]
 • เหรียญสำหรับการรับราชการตำรวจ 20 ปี (สเปน: Medalla 20 años de servicios Carabineros)[7]

โรงเรียน และ วิทยาลัยทหาร[แก้]

 • เหรียญมิเนวาร์ (วิทยาลัยการทัพบก) (สเปน: Medalla Minerva de la Academia de Guerra Ejército)[4]
 • เหรียญมิเนวาร์ (วิทยาลัยทหารอากาศ) (สเปน: Medalla Minerva de la Academia de Guerra Fuerza Aérea)[4]
 • General Carlos Ibáñez del Campo Police School Medal (สเปน: Medalla Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo)[4]
 • Second Sergeant Daniel Rebolledo Sepúlveda NCO School Medal (สเปน: Medalla Escuela de Suboficiales del Sargento 2° Daniel Rebolledo Sepúlveda)[4]

เหรียญสำหรับการรับราชการกระทรวงกลาโหมแห่งชาติ (สเปน: Medalla de Servicio del Ministerio de Defensa Nacional)[7]

เหรียญ[แก้]

เหรียญเกียรติยศสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาล (สเปน: Medalla por Servicios en la Honorable Junta de Gobierno)[4]

Mission Accomplished (สเปน: Condecoración Misión Cumplida)[12]

เหรียญ 18 กันยายน (สเปน: Medalla 18 de Septiembre)[7]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 O'Higgins, Bernardo (1819). Recopilacion de los decretos expedidos por el Exmo. Sr. director supremo sobre la institucion y reglamento de la Legion de merito de Chile. Page Delivery Service, Collection Development Department, Widener Library, HCL (ภาษาสเปน) (Impr. de Gobierno, Santiago, Chile ed.). Harvard University Library. pp. 1–24. Decrees and Regulations of the Legion of Merit of Chile.
 2. Abarca, Jorge (2006). "Los militares ante la élite: Imagen y modalidades de captación en Perú y Chile (1817-1824)" (PDF). Hispania Nova: Revista electrónica de Historia Contemporánea (ภาษาสเปน). Red Iris. 2006 (6): 13. ISSN 1138-7319. สืบค้นเมื่อ 9 July 2012.
 3. 3.0 3.1 3.2 Barrio, Antonio Prieto (2012). "Coleccion de Cintas - Chile". Colecciones Militares (ภาษาสเปน). Antonio Prieto Barrio. p. 4. สืบค้นเมื่อ 3 July 2012.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Barrio, Antonio Prieto (2012). "Coleccion de Cintas - Chile". Colecciones Militares (ภาษาสเปน). Antonio Prieto Barrio. p. 1. สืบค้นเมื่อ 3 July 2012.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 "Ceremonial y Protocolo - Condecoraciones". Ministerio De Relaciones Exteriores de Chile (ภาษาสเปน). Gobierno de Chile. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-01-31. สืบค้นเมื่อ 3 July 2012.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Barrio, Antonio Prieto (2012). "Coleccion de Cintas - Chile". Colecciones Militares (ภาษาสเปน). Antonio Prieto Barrio. p. 3. สืบค้นเมื่อ 3 July 2012.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 Barrio, Antonio Prieto (2012). "Coleccion de Cintas - Chile". Colecciones Militares (ภาษาสเปน). Antonio Prieto Barrio. p. 2. สืบค้นเมื่อ 3 July 2012.
 8. Dirección de Operaciones, Estado Mayor General (1984). E18 Reglamento para el Otorgamiento de la Condecoración Cruz al Merito Aeronáutiqo de Chile (PDF) (July 2010 ed.). Chile: Fuerza Aerea de Chile.[ลิงก์เสีย] Regulations for Granting of the Decoration Cross of Aeronautical Merit of Chile.
 9. 9.0 9.1 Relaciones Publicas, Ejército de Chile (3 December 2010). "Ejército conmemora a primeras Unidades Militares". Ejército de Chile website - Prensa Noticias (ภาษาสเปน). Santiago, Chile: Ejército de Chile. สืบค้นเมื่อ 8 July 2012.
 10. 10.0 10.1 Dirección de Comunicaciones de la Armada (3 December 2011). "Ejército de Chile condecora con la "Cruz Ejército Bicentenario" a Instituciones de la Defensa Nacional". Armada de Chile website - Noticias Navales (ภาษาสเปน). Santiago, Chile: Armada de Chile. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-03-17. สืบค้นเมื่อ 8 July 2012.
 11. Relaciones Publicas, Ejército de Chile (1 December 2010). "Homenaje a la Virgen del Carmen". Ejército de Chile website - Prensa Noticias (ภาษาสเปน). Santiago, Chile: Ejército de Chile. สืบค้นเมื่อ 8 July 2012.
 12. Barrio, Antonio Prieto (2012). "Coleccion de Cintas - Chile". Colecciones Militares (ภาษาสเปน). Antonio Prieto Barrio. p. 5. สืบค้นเมื่อ 3 July 2012.

บรรณานุกรม[แก้]