ข้ามไปเนื้อหา

เครื่องอิสริยาภรณ์อินโดนีเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องอิสริยาภรณ์ของประเทศอินโดนีเซีย

อิสริยาภรณ์บำเหน็จความชอบ (Tanda Jasa)[แก้]

 1. เหรียญเกเปโลโปราน Medali Kepeloporan
 2. เหรียญเกจายานันท์ Medali Kejayaan
 3. เหรียญเพอร์ดาเมียน Medali Perdamaian

อิสริยาภรณ์ดาราเกียรติยศ (Tanda Kehormatan Bintang)[แก้]

ดาราฝายพลเรือน[แก้]

บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย[แก้]

บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย (อินโดนีเซีย: Bintang Republik Indonesia, อักษรย่อ: BRI) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศ มอบให้แก่ผู้ปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ มีทั้งหมด 5 ชั้น ดังนี้

 • ชั้นอธิปุรณา
 • ชั้นอธิประธานา
 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

บินตัง มหาปุตรา[แก้]

บินตัง มหาปุตรา (อินโดนีเซีย: Bintang Mahaputra, อักษรย่อ: BMP) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา มอบให้เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาตุภูมิอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษในพื้นที่ที่อยู่นอกขอบเขตของทหาร นับเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีทั้งหมด 5 ชั้น

 • ชั้นปุรณา
 • ชั้นอธิประธานา
 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

บินตัง จาซา[แก้]

บินตัง จาซา (อินโดนีเซีย: Bintang Jasa, อักษรย่อ: BJ) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาวแห่งการบริการ เป็นเครื่องอิสริยาณ์สำหรับความกล้าหาญและความกล้าหาญในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก มีทั้งหมด 3 ชั้น คือ

 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

บินตัง เกอมานุเซียอัน[แก้]

บินตัง เกอมานุเซียอัน (อินโดนีเซีย: Bintang Kemanusiaan, อักษรย่อ: BK) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาวแห่งมนุษยศาสตร์ มอบให้กับบุคคลที่ได้รับบริการพิเศษในการส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน

บินตัง เปเนกัค เดโมคราซี[แก้]

บินตัง เปเนกัค เดโมคราซี (อินโดนีเซีย: Bintang Penegak Demokrasi, อักษรย่อ:BPD) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราผู้ผดุงประชาธิปไตย มอบให้แก่บุคคลผู้อุทิศตนเพื่ออุทิศตนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีทั้งหมา 3 ชั้น

 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

บินตัง บูดายา ปารามา ดาร์มา[แก้]

บินตัง บูดายา ปารามา ดาร์มา (อินโดนีเซีย: Bintang Budaya Parama Dharma, อักษรย่อ:BBPD) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาวเด่นทางวัฒนธรรม มอบให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมเป็นพิเศษในการส่งเสริม การศึกษา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะของชาวอินโดนีเซีย

บินตัง บายังคารา[แก้]

บินตัง บายังคารา (อินโดนีเซีย: Bintang Bhayangkara, อักษรย่อ:BB) หรือเครื่องอิสริยาณ์ดาวเด่นของตำรวจ มอบให้กับบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชาวอินโดนีเซียสำหรับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติและในการช่วยรักษาหลักนิติธรรม บินตัง บายังคารา ยังสามารถมอบให้กับพลเรือนสำหรับบริการพิเศษในการพัฒนาและความก้าวหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่นเดียวกับความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่และหน้าที่ของตำรวจตามที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสาธารณรัฐ

 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

ดาราฝ่ายทหาร[แก้]

บินตัง เกริลยา[แก้]

บินตัง เกริลยา

บินตัง เกริลยา (อินโดนีเซีย: Bintang Gerilya, อักษรย่อ:BG) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดารากองโจร เป็นรางวัลสำหรับทหารรับใช้หญิงบริการที่ได้ทำหน้าที่พิเศษในการต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจากการรุกรานของต่างชาติ ผู้รับ บินตัง เกริลยา ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางทหารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติแห่งชาติชาวอินโดนีเซีย

บินตัง ซักตี[แก้]

บินตัง ซักตี (อินโดนีเซีย: Bintang Sakti, อักษรย่อ:BS) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราศักติ เป็นรางวัลชั้นสูงสุดที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ ซึ่งมอบให้เป็นได้ทั้งระดับรายบุคคลหรือระดับหน่วยรบ

บินตัง ดาร์มา[แก้]

บินตัง ดาร์มา (อินโดนีเซีย: Bintang Dharma, อักษรย่อ:BD) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาวเด่นทางทหาร เป็นรางวัลสำหรับบุคลากรในกองทัพและพลเรือนสำหรับการบริการพิเศษและการปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารและสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งช่วยส่งเสริมและบรรลุความก้าวหน้าของกองทัพแห่งชาติชาวอินโดนีเซีย

บินตัง ยูดา ดาร์มา[แก้]

บินตัง ยูดา ดาร์มา (อินโดนีเซีย: Bintang Yudha Dharma) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดารายุทธธรรม เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มอบให้กับชาวต่างประเทศซึ่งมีความชอบอันโดดเด่นในทางการทหาร มีทั้งหมด 3 ชั้น[1]

 • ชั้นอุตมา[2][3]
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

บินตัง การ์ติกา เอกา ปักซี[แก้]

บินตัง การ์ติกา เอกา ปักซี (อินโดนีเซีย: Bintang Kartika Eka Paksi) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราการติกาเอกปักษี เป็นดาราบำเหน็จความชอบในราชการทหารบก มีทั้งหมด 3 ชั้น

 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

คำว่า "การ์ติกา เอกา ปักซี" เป็นคำในภาษาสันสกฤต เมื่อทับศัพท์ตามอย่างภาษาสันสกฤตจะเป็น "การติกาเอกปกฺษี" แปลว่า นกอันมีกำลังเบียดเบียนอย่างเอกอุ

บินตัง จาลาเซนา[แก้]

บินตัง จาลาเซนา (อินโดนีเซีย: Bintang Jalasena) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราชลเสนา เป็นดาราบำเหน็จความชอบในราชการทหารเรือ มีทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่

 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

"จาลาเซนา" ตรงกับคำว่า "ชลเสนา" ในภาษาสันสกฤต แปลโดยศัพท์ว่า ทหารน้ำ แปลโดยนัย คือ ทหารเรือ

บินตัง ซวา บูวานา ปักซา[แก้]

บินตัง ซวา บูวานา ปักซา (อินโดนีเซีย: Bintang Swa Bhuwana Paksa) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราสวภูวนปักษะ เป็นดาราบำเหน็จความชอบในราชการทหารอากาศ มีทั้งหมด 3 ชั้น

 • ชั้นอุตมา
 • ชั้นประถมา
 • ชั้นนาราร์ยา

คำว่า "ซวา บูวานา ปักซา" เป็นคำในภาษาสันสกฤต เมื่อทับศัพท์ตามอย่างภาษาสันสกฤตจะเป็น "สฺวภูวนปกฺษ" แปลว่า ปีกแห่งแผ่นดินเกิดของตนเอง

อิสริยาภรณ์เกียรติยศแห่งความภักดี (Tanda Kehormatan Satyalancana)[แก้]

อิสริยาภรณ์เกียรติยศแห่งความภักดีฝ่ายพลเรือน[แก้]

สัตยาลันคานา เปรินติส เคเมอร์เดคาน[แก้]

สัตยาลันคานา เปรินติส เคเมอร์เดคาน (อินโดนีเซีย: Satyalancana Perintis Kemerdekaan) หรือเหรียญเพื่ออิสรภาพของนักสู้อิสระ เหรียญจะมอบให้กับผู้ก่อตั้งหรือผู้นำของขบวนการ/องค์กรเพื่อเอกราชของอินโดนีเซียสำหรับผลงานของพวกเขาในอดีตเพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ประจำชาติของอินโดนีเซีย ต่อสู้เพื่อเอกราชจนเกือบถูกตัดสินจำคุกโดยรัฐบาลอาณานิคม หรือต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมอย่างแข็งขันทั้งที่ไม่ได้ต่อต้าน รัฐอินโดนีเซียหรือรัฐบาล

สัตยาลันคานา เพ็มบางูนันท์[แก้]

สัตยาลันคานา เพ็มบางูนันท์ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Pembangunan) หรือเหรียญผู้มีคุณูปการในการพัฒนาชาติ เหรียญจะมอบให้กับบุคคลผู้มีคุณูปการต่อส่วนรวมหรือเฉพาะภาคส่วนหรือเฉพาะประเด็นเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติ

สัตยาลันคานา วีระ กัลยา[แก้]

สัตยาลันคานา วีระ กัลยา (อินโดนีเซีย: Satyalancana Wira Karya) หรือเหรียญเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่าง เหรียญจะมอบให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นแบบอย่างในสายงานของตน

สัตยาลันคานา เคบัคเตียน โซเซียล[แก้]

สัตยาลันคานา เคบัคเตียน โซเซียล (อินโดนีเซีย: Satyalancana Kebaktian Sosial) หรือเหรียญสำหรับการบริการในสาขาสวัสดิการสังคม เหรียญนี้จะมอบให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านสวัสดิการสังคมและมนุษยธรรมในหมู่ชาวอินโดนีเซีย เช่น การบรรเทาความยากจน การให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการ

สัตยาลันคานา เคบูดายาน[แก้]

สัตยาลันคานา เคบูดายาน (อินโดนีเซีย: Satyalancana Kebudayaan) หรือเหรียญสำหรับการบริการในวัฒนธรรมแห่งชาติ เหรียญนี้มอบให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะของอินโดนีเซีย

สัตยาลันคานา เปนดิดิคาน[แก้]

สัตยาลันคานา เปนดิดิคาน (อินโดนีเซีย: Satyalancana Pendidikan) หรือเหรียญเพื่อการบริการในด้านการศึกษา มอบให้แก่นักการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่อุทิศตนในด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกโรงเรียนที่ได้ทำหน้าที่

  • ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วันหรือ 90 วันโดยหยุดชะงัก หรือผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือภัยสังคมในภูมิภาคอินโดนีเซีย
  • ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี หรือ 6 ปีกับการหยุดชะงักในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาสของอินโดนีเซีย
  • อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี หรือ 8 ปีกับการหยุดชะงักในสังคมที่ล้าหลัง เช่น ชนเผ่าดั้งเดิม หรือในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศอื่น และ
  • อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ปี ด้วยความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคม รัฐบาลอินโดนีเซีย หรือสถาบันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

สัตยาลันจานา คายา สัตยา[แก้]

สัตยาลันจานา คารยา สัตยา (อินโดนีเซีย: Satyalancana Karya Satya) หรือเหรียญรับราชการอายุยืน มอบให้กับข้าราชการที่มีชื่อเสียงสำหรับการบริการที่ภักดีและซื่อสัตย์และการอุทิศตนในงานราชการของอินโดนีเซียมานานหลายทศวรรษ ในการที่จะได้รับรางวัลสัตยาลันจานานี้ ข้าราชการที่มีคุณสมบัติได้รับเหรียญรางวัลจะต้องมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ :

  1. ชั้นที่ 1 สัตยาลันจานา คารยา สัตยา ดำรงตำแหน่ง 30 ปี
  2. ชั้นที่ 2 สัตยาลันจานา คารยา สัตยา ดำรงตำแหน่ง 20 ปี
  3. ชั้นที่ 3 สัตยาลันจานา คารยา สัตยา ดำรงตำแหน่ง 10 ปี

สัตยาลังจานา ธรรมะ โอฬารคะ[แก้]

สัตยาลังจานา ธรรมะ โอฬารคะ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Dharma Olahraga) หรือเหรียญสำหรับการมีส่วนร่วมในการกีฬา มอบให้แก่นักกีฬา โค้ช ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่กีฬาที่มีชื่อเสียง สำหรับการบริการและการอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าและความก้าวหน้าของกีฬาอินโดนีเซีย รวมถึงความสำเร็จที่ทำเพื่อประเทศในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญ

สัตยาลังจานา ธรรมะ เปมูดา[แก้]

สัตยาลังจานา ธรรมะ เปมูดา (อินโดนีเซีย: Satyalancana Dharma Pemuda) หรือเหรียญเพื่อคุณประโยชน์เยาวชน มอบให้แก่เด็กชายและเด็กหญิงอายุ 16-30 ปี สำหรับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาเยาวชนในอินโดนีเซีย หรือสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากความสำเร็จอันโดดเด่นในระดับชาติ การเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเยาวชนถือเป็นโบนัสพิเศษ

สัตยาลันจานา เกปริวิสถาน[แก้]

สัตยาลันจานา เกปริวิสถาน (อินโดนีเซีย: Satyalancana Kepariwisataan) หรือเหรียญสำหรับการท่องเที่ยว มอบให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงสำหรับการให้บริการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย

สัตยาลันจานา กรยา ภักติ ปราจา นุกราหะ[แก้]

สัตยาลันจานา กรยา ภักติ ปราจา นุกราหะ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha) หรือเหรียญสำหรับการปรับปรุงธรรมาภิบาลระดับภูมิภาค มอบให้กับผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐบาลระดับภูมิภาคสำหรับการบริการหรือการปฏิบัติงานในการบรรลุธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิผลในระดับภูมิภาค (จังหวัดหรือเทศบาล) หรือชุมชน

สัตยาลันจานา เพ็งกัดเดียน[แก้]

สัตยาลันจานา เพ็งกัดเดียน (อินโดนีเซีย: Satyalancana Pengabdian) หรือเหรียญรับราชการตำรวจยืนนานมอบให้แก่บุคลากรที่มีชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย สำหรับการให้ราชการและการอุทิศตนด้วยความซื่อสัตย์และซื่อสัตย์เป็นเวลาหลายปี

 • ชั้นที่ 1 สัตยาลันจานา เพ็งกัดเดียน 32 ปี
 • ชั้นที่ 2 สัตยาลันจานา เพ็งกัดเดียน 24 ปี
 • ชั้นที่ 3 สัตยาลันจานา เพ็งกัดเดียน 16 ปี
 • ชั้นที่ 4 สัตยาลันจานา เพ็งกัดเดียน 8 ปี

สัตยาลันจานา ภักติ เพ็นดิดิการ[แก้]

สัตยาลันจานา ภักติ เพ็นดิดิการ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Bhakti Pendidikan) หรือเหรียญเพื่อการศึกษาตำรวจ มอบให้แก่บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียที่ทุ่มเททำงานในฐานะนักการศึกษาในสถาบันการศึกษาของตำรวจหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีโดยไม่หยุดชะงักหรือ 3 ปีโดยไม่มีการหยุดชะงัก สัตยาลันจานา ภักติ เพ็นดิดิการ นี้ยังอาจมอบให้กับชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักการศึกษาหรือร่วมมือกันในด้านการศึกษาของตำรวจ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีโดยไม่หยุดชะงักหรือ 2 ปีที่มีการหยุดชะงัก

สัตยาลันจานา จะนะ อุตมะ[แก้]

สัตยาลันจานา จะนะ อุตมะ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Jana Utama) หรือเหรียญสำหรับความก้าวหน้าองค์กรตำรวจ มอบให้กับบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย โดยมีอายุราชการอย่างน้อย 8 ปี ในด้านความมั่นคงสาธารณะ และความสงบเรียบร้อยในการขับเคลื่อนองค์กรของตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย และชาวอินโดนีเซียที่อยู่นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย โดยมีผลงานเดียวกัน

สัตยาลันจานา กษัตริยา ภยังการะ[แก้]

สัตยาลันจานา กษัตริยา ภยังการะ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Ksatria Bhayangkara) หรือเหรียญเกียรติยศหน้าที่ตำรวจดี มอบให้แก่บุคลากรที่มีชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานช่วยเหลือพลเรือน และปฏิบัติตามความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำรวจ

สัตยาลันจานา กรยา ภักติ[แก้]

สัตยาลันจานา กรยา ภักติ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Karya Bhakti) หรือเหรียญสำหรับงานคอนกรีตในฐานะตำรวจ มอบให้แก่บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียสำหรับงานที่เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงนโยบายหรือการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้งานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก้าวหน้าและตามอำนาจหน้าที่ ให้เกียรติแก่ประวัติศาสตร์และมรดกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และช่วยรักษาคุณค่าและความสำคัญ ขององค์กรเพื่อความมั่นคงและสวัสดิภาพของประชาชน

สัตยาลันจานา โอเปราซี เกโปลิเซียน[แก้]

สัตยาลันจานา โอเปราซี เกโปลิเซียน (อินโดนีเซีย: Satyalancana Operasi Kepolisian) หรือเหรียญปฏิบัติการตำรวจ มอบให้กับบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการของตำรวจ หรือผู้ที่ปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญระดับชาติสูงสุด

สัตยาลันจานา ภักติ บัวนา[แก้]

สัตยาลันจานา ภักติ บัวนา (อินโดนีเซีย: Satyalancana Bhakti Buana) หรือเหรียญสำหรับหน้าที่ตำรวจในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ มอบให้กับบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียสำหรับการให้บริการตำรวจในดินแดนโพ้นทะเลหรือในการดำเนินการรักษาสันติภาพใด ๆ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจอนุญาต

สัตยาลันจานา ภักติ นุสา[แก้]

สัตยาลันจานา ภักติ นุสา (อินโดนีเซีย: Satyalancana Bhakti Nusa) หรือเหรียญหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ห่างไกล มอบให้แก่บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลหรือบริเวณชายแดนอินโดนีเซีย

สัตยาลันจานา ภักติปุรณะ[แก้]

สัตยาลันจานา ภักติปุรณะ (อินโดนีเซีย: Satyalancana Bhakti Purna) หรือเหรียญที่ระลึก 32 ปี ราชการตำรวจ มอบให้แก่บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียสำหรับการทำงานและอุทิศตนเป็นเวลา 32 ปี

อิสริยาภรณ์เกียรติยศแห่งความภักดีฝ่ายทหาร[แก้]

 1. Satyalancana Bhakti
 2. Satyalancana Teladan
  1. Satyalancana Teladan
  2. Satyalancana Teladan ulangan pertama
  3. Satyalancana Teladan ulangan kedua
 3. Satyalancana Kesetiaan
  1. Satyalancana Kesetiaan 8 tahun
  2. Satyalancana Kesetiaan 16 tahun
  3. Satyalancana Kesetiaan 24 tahun
  4. Satyalancana Kesetiaan 32 tahun
 4. Satyalancana Santi Dharma
 5. Satyalancana Dwidya Sistha
  1. Satyalancana Dwidya Sistha
  2. Satyalancana Dwidya Sistha ulangan pertama
  3. Satyalancana Dwidya Sistha ulangan kedua
 6. Satyalancana Dharma Nusa
  1. Satyalancana Dharma Nusa
  2. Satyalancana Dharma Nusa ulangan pertama
  3. Satyalancana Dharma Nusa ulangan kedua
 7. Satyalancana Dharma Bantala
 8. Satyalancana Dharma Samudra
 9. Satyalancana Dharma Dirgantara
 10. Satyalancana Wira Nusa
  1. Satyalancana Wira Nusa
  2. Satyalancana Wira Nusa ulangan pertama
  3. Satyalancana Wira Nusa ulangan kedua
 11. Satyalancana Wira Dharma
  1. Satyalancana Wira Dharma
  2. Satyalancana Wira Dharma ulangan pertama
  3. Satyalancana Wira Dharma ulangan kedua
 12. Satyalancana Wira Siaga
 13. Satyalancana Ksatria Yudha

Tanda Kehormatan Samkaryanugraha[แก้]

Samkaryanugraha Sipil :

 1. Parasamya Purnakarya Nugraha
  1. Parasamya Purnakarya Nugraha
  2. Prayojana Kriya Pata Parasamya Purnakarya Nugraha
 2. Nugraha Sakanti
  1. Nugraha Sakanti Yana Utama
  2. Nugraha Sakanti Ksatria Tamtama
  3. Nugraha Sakanti Karya Bhakti

Samkaryanugraha Militer :

 1. Samkaryanugraha

อิสริยาภรณ์ที่พ้นสมัยการมอบไปแล้ว[แก้]

Tanda Kehormatan Bintang

 1. Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
 2. Bintang Garuda

Tanda Kehormatan Satyalancana

Satyalancana-satyalancana Sipil :

 1. Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan
 2. Satyalancana Keamanan
 3. Satyalancana Pepera
 4. Satyalancana Karya Satya
  1. Satyalancana Karya Satya Kelas Satu
  2. Satyalancana Karya Satya Kelas Dua
  3. Satyalancana Karya Satya Kelas Tiga
  4. Satyalancana Karya Satya Kelas Empat
  5. Satyalancana Karya Satya Kelas Lima
 5. Satyalancana Prasetya Pancawarsa
 6. Satyalancana Satya Dasawarsa
 7. Satyalancana Ksatriya Tamtama

Satyalancana-satyalancana Militer :

 1. Satyalancana Perang Kemerdekaan I
 2. Satyalancana Perang Kemerdekaan II
 3. Satyalancana G.O.M I
 4. Satyalancana G.O.M II
 5. Satyalancana G.O.M III
 6. Satyalancana G.O.M IV
 7. Satyalancana G.O.M V
 8. Satyalancana G.O.M VI
 9. Satyalancana G.O.M VII
 10. Satyalancana G.O.M VIIII atau Satyalancana Dharma Phala
 11. Satyalancana G.O.M IX atau Satyalancana Raksaka Dharma
 12. Satyalancana Penegak
 13. Satyalancana Seroja
 14. Satyalancana Sapta Marga
 15. Satyalencana Satya Dharma
 16. Satyalancana Jasadharma Angkatan Laut
 17. Satyalancana Yuda Tama ALRI
  1. Satyalancana Yuda Tama ALRI Kelas Satu
  2. Satyalancana Yuda Tama ALRI Kelas Dua
 18. Satyalancana Yuda Tama Korps Komando ALRI
  1. Satyalancana Yuda Tama Korps Komando ALRI Kelas Satu
  2. Satyalancana Yuda Tama Korps Komando ALRI Kelas Dua

อืสริยาภรณ์อื่นๆ[แก้]

 1. Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia
 2. Satyalancana Legiun Veretan Republik Indonesia
 3. Purnakarya Adi Nugraha
 4. Piagam Kriya Raksana
 5. Piagam Kriya Raksatama

เชิงอรรถ[แก้]

 1. Bintang Yudha Dharma, Sekretariat Negara Republik Indonesia Official Website, www.setneg.go.id
 2. Medal & ribbon, Bintang Yudha Dharma Utama, Copyright picture, Sekretariat Negara Republik Indonesia Official Website, www.setneg.go.id
 3. Certificate, Bintang Yudha Dharma Utama, Copyright picture, Sekretariat Negara Republik Indonesia Official Website, www.setneg.go.id

อ้างอิง[แก้]

 • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 : Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 : Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 : Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 : Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 : Tentang Tanda-tanda Kehormatan / Penghargaan untuk Kepolisian Negara.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:Decorations by country