เครื่องอิสริยาภรณ์อินโดนีเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องอิสริยาภรณ์ของประเทศอินโดนีเซีย

อิสริยาภรณ์บำเหน็จความชอบ (Tanda Jasa)[แก้]

 1. Medali Kepeloporan
 2. Medali Kejayaan
 3. Medali Perdamaian

อิสริยาภรณ์ดาราเกียรติยศ (Tanda Kehormatan Bintang)[แก้]

ดาราฝายพลเรือน[แก้]

 1. Bintang Republik Indonesia
  1. Bintang Republik Indonesia Adipurna
  2. Bintang Republik Indonesia Adipradana
  3. Bintang Republik Indonesia Utama
  4. Bintang Republik Indonesia Pratama
  5. Bintang Republik Indonesia Nararya
 2. Bintang Mahaputera
  1. Bintang Mahaputera Adipurna
  2. Bintang Mahaputera Adipradana
  3. Bintang Mahaputera Utama
  4. Bintang Mahaputera Pratama
  5. Bintang Mahaputera Nararya
 3. Bintang Jasa
  1. Bintang Jasa Utama
  2. Bintang Jasa Pratama
  3. Bintang Jasa Nararya
 4. Bintang Kemanusiaan
 5. Bintang Penegak Demokrasi
  1. Bintang Penegak Demokrasi Utama
  2. Bintang Penegak Demokrasi Pratama
  3. Bintang Penegak Demokrasi Nararya
 6. Bintang Budaya Parama Dharma
 7. Bintang Bhayangkara
  1. Bintang Bhayangkara Utama
  2. Bintang Bhayangkara Pratama
  3. Bintang Bhayangkara Nararya

บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย[แก้]

บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย (อินโดนีเซีย: Bintang Republik Indonesia, อักษรย่อ: BRI) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศ มอบให้แก่ผู้ปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ มีทั้งหมด 5 ชั้น ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 Bintang Republik Indonesia Adipurna Ribbon Bar.gif บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย อธิปุรณา (Bintang Republik Indonesia Adipurna)
 • ชั้นที่ 2 Bintang Republik Indonesia Adipradana Ribbon1.gif บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย อธิประธานา (Bintang Republik Indonesia Adipradana)
 • ชั้นที่ 3 Bintang Republik Indonesia Utama Ribbon1.gif บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย อุตมา (Bintang Republik Indonesia Utama)
 • ชั้นที่ 4 Bintang Republik Indonesia Pratama Ribbon1.gif บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย ประถมา (Bintang Republik Indonesia Pratama)
 • ชั้นที่ 5 Bintang Republik Indonesia Nararya Ribbon1.gif บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย นาราร์ยา (Bintang Republik Indonesia Nararya)

บินตัง มหาปุตรา[แก้]

บินตัง มหาปุตรา (อินโดนีเซีย: Bintang Mahaputra, อักษรย่อ: BMP) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา มอบให้เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาตุภูมิอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษในพื้นที่ที่อยู่นอกขอบเขตของทหาร นับเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีทั้งหมด 5 ชั้น

 • ชั้นที่ 1 Bintang Mahaputera Adipurna Rib.png บินตัง มหาปุตรา อธิปุรณา (Bintang Mahaputra Adipurna)
 • ชั้นที่ 2 Bintang Mahaputera Adipradana Rib.png บินตัง มหาปุตรา อธิประธานา (Bintang Mahaputra Adipradana)
 • ชั้นที่ 3 Bintang Mahaputera Utama Rib.png บินตัง มหาปุตรา อุตมา (Bintang Mahaputra Utama)
 • ชั้นที่ 4 Bintang Mahaputera Pratama Rib.png บินตัง มหาปุตรา ประถมา (Bintang Mahaputra Pratama)
 • ชั้นที่ 5 Bintang Mahaputera Nararya Rib.png บินตัง มหาปุตรา นาราร์ยา (Bintang Mahaputra Nararya)

บินตัง จาซา[แก้]

บินตัง เกอมานุเซียอัน (Bintang Kemanusiaan)[แก้]

บินตัง เปเนกัค เดโมคราซี (Bintang Penegak Demokrasi)[แก้]

บินตัง บูดายา ปารามา ดาร์มา (Bintang Budaya Parama Dharma)[แก้]

บินตัง บายังคารา (Bintang Bhayangkara)[แก้]

ดาราฝ่ายทหาร[แก้]

 1. Bintang Gerilya
 2. Bintang Sakti
 3. Bintang Dharma
 4. Bintang Yudha Dharma, terdiri atas tiga kelas:
  1. Bintang Yudha Dharma Utama
  2. Bintang Yudha Dharma Pratama
  3. Bintang Yudha Dharma Nararya
 5. Bintang Kartika Eka Pakçi, terdiri atas tiga kelas:
  1. Bintang Kartika Eka Paksi Utama
  2. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
  3. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
 6. Bintang Jalasena, terdiri atas tiga kelas:
  1. Bintang Jalasena Utama
  2. Bintang Jalasena Pratama
  3. Bintang Jalasena Nararya
 7. Bintang Swa Bhuwana Paksa, terdiri atas tiga kelas:
  1. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama
  2. Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama
  3. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya

บินตัง เกริลยา ("ดารารบกองโจร")[แก้]

Bintang Gerilya

Given to military personnel served in the guerrilla war in the independence war (1945-1949).

บินตัง ซักตี[แก้]

Bintang Sakti Rib.png บินตัง ซักตี (อินโดนีเซีย: Bintang Sakti) หรือดาราศักติ เป็นรางวัลชั้นสูงสุดที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญ ซึ่งมอบให้เป็นได้ทั้งระดับรายบุคคลหรือระดับหน่วยรบ

บินตัง ดาร์มา ("ดาราธรรมา")[แก้]

Has the same grade with "Bintang Sakti", but bestowed upon the most distinguished service in the military.

บินตัง ยูดา ดาร์มา[แก้]

บินตัง ยูดา ดาร์มา (อินโดนีเซีย: Bintang Yudha Dharma) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดารายุทธธรรม เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มอบให้กับชาวต่างประเทศซึ่งมีความชอบอันโดดเด่นในทางการทหาร มีทั้งหมด 3 ชั้น[1]

 • ชั้นที่ 1 Yudha Dharma Utama Rib.png บินตัง ยูดา ดาร์มา อุตมา (Bintang Yudha Dharma Utama)[2][3]
 • ชั้นที่ 2 Yudha Dharma Pratama Rib.png บินตัง ยูดา ดาร์มา ประถมา (Bintang Yudha Dharma Pratama)
 • ชั้นที่ 3 Yudha Dharma Nararya Rib.png บินตัง ยูดา ดาร์มา นาราร์ยา (Bintang Yudha Dharma Nararya)

บินตัง การ์ติกา เอกา ปักซี[แก้]

บินตัง การ์ติกา เอกา ปักซี (อินโดนีเซีย: Bintang Kartika Eka Paksi) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราการติกาเอกปักษี เป็นดาราบำเหน็จความชอบในราชการทหารบก มีทั้งหมด 3 ชั้น

 • ชั้นที่ 1 Eka Paksi Utama Rib.png บินตัง การ์ติกา เอกา ปักซี อุตมา (Bintang Kartika Eka Paksi Utama)
 • ชั้นที่ 2 Eka Paksi Pratama Rib.png บินตัง การ์ติกา เอกา ปักซี ประถมา (Bintang Kartika Eka Paksi Pratama)
 • ชั้นที่ 3 Eka Paksi Nararya Rib.png บินตัง การ์ติกา เอกา ปักซี นาราร์ยา (Bintang Kartika Eka Paksi Nararya)

คำว่า "การ์ติกา เอกา ปักซี" เป็นคำในภาษาสันสกฤต เมื่อทับศัพท์ตามอย่างภาษาสันสกฤตจะเป็น "การติกาเอกปกฺษี" แปลว่า นกอันมีกำลังเบียดเบียนอย่างเอกอุ

บินตัง จาลาเซนา[แก้]

บินตัง จาลาเซนา (อินโดนีเซีย: Bintang Jalasena) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราชลเสนา เป็นดาราบำเหน็จความชอบในราชการทหารเรือ มีทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่

 • ชั้นที่ 1 Star of the Navy - 1st Class (Indonesia) - ribbon bar.png บินตัง จาลาเซนา อุตมา (Bintang Jalasena Utama)
 • ชั้นที่ 2 Star of the Navy - 2nd Class (Indonesia) - ribbon bar.png บินตัง จาลาเซนา ประถมา (Bintang Jalasena Pratama)
 • ชั้นที่ 3 Star of the Navy - 3rd Class (Indonesia) - ribbon bar.png บินตัง จาลาเซนา นาราร์ยา (Bintang Jalasena Nararya)

"จาลาเซนา" ตรงกับคำว่า "ชลเสนา" ในภาษาสันสกฤต แปลโดยศัพท์ว่า ทหารน้ำ แปลโดยนัย คือ ทหารเรือ

บินตัง ซวา บูวานา ปักซา[แก้]

บินตัง ซวา บูวานา ปักซา (อินโดนีเซีย: Bintang Swa Bhuwana Paksa) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราสวภูวนปักษะ เป็นดาราบำเหน็จความชอบในราชการทหารอากาศ มีทั้งหมด 3 ชั้น

 • ชั้นที่ 1 บินตัง ซวา บูวานา ปักซา อุตมา (Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama)
 • ชั้นที่ 2 บินตัง ซวา บูวานา ปักซา ประถมา (Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama)
 • ชั้นที่ 3 บินตัง ซวา บูวานา ปักซา นาราร์ยา (Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya)

คำว่า "ซวา บูวานา ปักซา" เป็นคำในภาษาสันสกฤต เมื่อทับศัพท์ตามอย่างภาษาสันสกฤตจะเป็น "สฺวภูวนปกฺษ" แปลว่า ปีกแห่งแผ่นดินเกิดของตนเอง

อิสริยาภรณ์เกียรติยศแห่งความภักดี (Tanda Kehormatan Satyalancana)[แก้]

อิสริยาภรณ์เกียรติยศแห่งความภักดีฝ่ายพลเรือน[แก้]

 1. Satyalancana Perintis Kemerdekaan
 2. Satyalancana Pembangunan
 3. Satyalancana Wira Karya
 4. Satyalancana Kebaktian Sosial
 5. Satyalancana Kebudayaan
 6. Satyalancana Pendidikan
  1. Satyalancana Pendidikan
  2. Satyalancana Pendidikan ulangan pertama
  3. Satyalancana Pendidikan ulangan kedua
 7. Satyalancana Karya Satya
  1. Satyalancana Karya Satya 10 tahun
  2. Satyalancana Karya Satya 20 tahun
  3. Satyalancana Karya Satya 30 tahun
 8. Satyalancana Dharma Olahraga
 9. Satyalancana Dharma Pemuda
 10. Satyalancana Kepariwisataan
 11. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
 12. Satyalancana Pengabdian
  1. Satyalancana Pengabdian 8 tahun
  2. Satyalancana Pengabdian 16 tahun
  3. Satyalancana Pengabdian 24 tahun
  4. Satyalancana Pengabdian 32 tahun
 13. Satyalancana Bhakti Pendidikan
 14. Satyalancana Jana Utama
 15. Satyalancana Ksatria Bhayangkara
 16. Satyalancana Karya Bhakti
 17. Satyalancana Operasi Kepolisian
 18. Satyalancana Bhakti Buana
 19. Satyalancana Bhakti Nusa
 20. Satyalancana Bhakti Purna

อิสริยาภรณ์เกียรติยศแห่งความภักดีฝ่ายทหาร[แก้]

 1. Satyalancana Bhakti
 2. Satyalancana Teladan
  1. Satyalancana Teladan
  2. Satyalancana Teladan ulangan pertama
  3. Satyalancana Teladan ulangan kedua
 3. Satyalancana Kesetiaan
  1. Satyalancana Kesetiaan 8 tahun
  2. Satyalancana Kesetiaan 16 tahun
  3. Satyalancana Kesetiaan 24 tahun
  4. Satyalancana Kesetiaan 32 tahun
 4. Satyalancana Santi Dharma
 5. Satyalancana Dwidya Sistha
  1. Satyalancana Dwidya Sistha
  2. Satyalancana Dwidya Sistha ulangan pertama
  3. Satyalancana Dwidya Sistha ulangan kedua
 6. Satyalancana Dharma Nusa
  1. Satyalancana Dharma Nusa
  2. Satyalancana Dharma Nusa ulangan pertama
  3. Satyalancana Dharma Nusa ulangan kedua
 7. Satyalancana Dharma Bantala
 8. Satyalancana Dharma Samudra
 9. Satyalancana Dharma Dirgantara
 10. Satyalancana Wira Nusa
  1. Satyalancana Wira Nusa
  2. Satyalancana Wira Nusa ulangan pertama
  3. Satyalancana Wira Nusa ulangan kedua
 11. Satyalancana Wira Dharma
  1. Satyalancana Wira Dharma
  2. Satyalancana Wira Dharma ulangan pertama
  3. Satyalancana Wira Dharma ulangan kedua
 12. Satyalancana Wira Siaga
 13. Satyalancana Ksatria Yudha

Tanda Kehormatan Samkaryanugraha[แก้]

Samkaryanugraha Sipil :

 1. Parasamya Purnakarya Nugraha
  1. Parasamya Purnakarya Nugraha
  2. Prayojana Kriya Pata Parasamya Purnakarya Nugraha
 2. Nugraha Sakanti
  1. Nugraha Sakanti Yana Utama
  2. Nugraha Sakanti Ksatria Tamtama
  3. Nugraha Sakanti Karya Bhakti

Samkaryanugraha Militer :

 1. Samkaryanugraha

อิสริยาภรณ์ที่พ้นสมัยการมอบไปแล้ว[แก้]

Tanda Kehormatan Bintang

 1. Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
 2. Bintang Garuda

Tanda Kehormatan Satyalancana

Satyalancana-satyalancana Sipil :

 1. Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan
 2. Satyalancana Keamanan
 3. Satyalancana Pepera
 4. Satyalancana Karya Satya
  1. Satyalancana Karya Satya Kelas Satu
  2. Satyalancana Karya Satya Kelas Dua
  3. Satyalancana Karya Satya Kelas Tiga
  4. Satyalancana Karya Satya Kelas Empat
  5. Satyalancana Karya Satya Kelas Lima
 5. Satyalancana Prasetya Pancawarsa
 6. Satyalancana Satya Dasawarsa
 7. Satyalancana Ksatriya Tamtama

Satyalancana-satyalancana Militer :

 1. Satyalancana Perang Kemerdekaan I
 2. Satyalancana Perang Kemerdekaan II
 3. Satyalancana G.O.M I
 4. Satyalancana G.O.M II
 5. Satyalancana G.O.M III
 6. Satyalancana G.O.M IV
 7. Satyalancana G.O.M V
 8. Satyalancana G.O.M VI
 9. Satyalancana G.O.M VII
 10. Satyalancana G.O.M VIIII atau Satyalancana Dharma Phala
 11. Satyalancana G.O.M IX atau Satyalancana Raksaka Dharma
 12. Satyalancana Penegak
 13. Satyalancana Seroja
 14. Satyalancana Sapta Marga
 15. Satyalencana Satya Dharma
 16. Satyalancana Jasadharma Angkatan Laut
 17. Satyalancana Yuda Tama ALRI
  1. Satyalancana Yuda Tama ALRI Kelas Satu
  2. Satyalancana Yuda Tama ALRI Kelas Dua
 18. Satyalancana Yuda Tama Korps Komando ALRI
  1. Satyalancana Yuda Tama Korps Komando ALRI Kelas Satu
  2. Satyalancana Yuda Tama Korps Komando ALRI Kelas Dua

อืสริยาภรณ์อื่นๆ[แก้]

 1. Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia
 2. Satyalancana Legiun Veretan Republik Indonesia
 3. Purnakarya Adi Nugraha
 4. Piagam Kriya Raksana
 5. Piagam Kriya Raksatama

เชิงอรรถ[แก้]

 1. Bintang Yudha Dharma, Sekretariat Negara Republik Indonesia Official Website, www.setneg.go.id
 2. Medal & ribbon, Bintang Yudha Dharma Utama, Copyright picture, Sekretariat Negara Republik Indonesia Official Website, www.setneg.go.id
 3. Certificate, Bintang Yudha Dharma Utama, Copyright picture, Sekretariat Negara Republik Indonesia Official Website, www.setneg.go.id

อ้างอิง[แก้]

 • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 : Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 : Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 : Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 : Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.
 • Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 : Tentang Tanda-tanda Kehormatan / Penghargaan untuk Kepolisian Negara.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:Decorations by country