เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์กับเหรียญอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

มีทั้งหมด 7 ลำดับชั้น พ้นสมัยพระราชทาน 1 ลำดับชั้นและยังพระราชทาน 6 ลำดับชั้นมีดังต่อไปนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ[แก้]

ribbon bar เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ (ญี่ปุ่น: 大勲位菊花章โรมาจิไดกุนอิ คิกกะโช อังกฤษ: Supreme Order of the Chrysanthemum) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสุงสุดของญี่ปุ่นมอบเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและเป็นเกียรติยศแก่ผู้มีคุณูปการต่อญี่ปุ่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกคิริ[แก้]

ribbon bar เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกคิริ (ญี่ปุ่น: 桐花章 อังกฤษ: Order of the Paulownia Flowers) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์รองจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศมอบแก่รัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโส นักการทูต และตุลาการที่มีผลงานโดดเด่น มอบในฐานะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี ทั้งในกิจการสาธารณะและกิจการทางการเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ (ญี่ปุ่น: 金鵄勲章 (kinshi kunsyou) อังกฤษ: Order of the Golden Kite) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์รองจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศและมีศักดิ์เท่ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกคิริมอบให้แก่บุคลากรทางการทหารเท่านั้น ปัจจุบันพ้นสมัยการพระราชทานแล้ว มีทั้งหมด 7 ลำดับชั้นดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ribbon bar โคอิคคิว คินชิคุนโช
 • ชั้นที่ 2 ribbon bar โคนิคิว คินชิคุนโช
 • ชั้นที่ 3 ribbon bar โคซังคิว คินชิคุนโช
 • ชั้นที่ 4 ribbon bar โคชิคิว คินชิคุนโช
 • ชั้นที่ 5 ribbon bar โคโกะคิว คินชิคุนโช
 • ชั้นที่ 6 ribbon bar โคโรขุคิว คินชิคุนโช
 • ชั้นที่ 7 ribbon bar โคนะนะคิว คินชิคุนโช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (ญี่ปุ่น: 旭日章 Kyokujitsu-shō ?, อังกฤษ: Order of the Rising Sun) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 3 ของประเทศญี่ปุ่นมอบแก่บุคคลทั่วไปมีทั้งหมด 8 ลำดับชั้นดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ribbon bar เคียวกุจิสึ ไดจูโช
 • ชั้นที่ 2 ribbon bar เคียวกุจิสึ จูโกโช
 • ชั้นที่ 3 ribbon bar เคียวกุจิสึ ชูจุโช
 • ชั้นที่ 4 ribbon bar เคียวกุจิสึ โชจูโช
 • ชั้นที่ 5 ribbon bar เคียวกุจิสึ โซโกโช
 • ชั้นที่ 6 ribbon bar เคียวกุจิสึ ทันโกโช
 • ชั้นที่ 7 ribbon bar เซโชะกุ โดโยโช
 • ชั้นที่ 8 ribbon bar ฮะกุโชะกุ โดโยโช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์ (ญี่ปุ่น: 瑞宝章 ซุยโฮ-โช) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 4 ของประเทศญี่ปุ่นแต่เดิมมีทั้งหมด 8 ลำดับชั้นแต่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ลำดับชั้นดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ribbon bar ซูโฮ ไดจูโช
 • ชั้นที่ 2 ribbon bar ซูโฮ จูโกโช
 • ชั้นที่ 3 ribbon bar ซูโฮ ชูจุโช
 • ชั้นที่ 4 ribbon bar ซูโฮ โชจุโช
 • ชั้นที่ 5 ribbon bar ซูโฮ โซโกโช
 • ชั้นที่ 6 ribbon bar ซูโฮ ตันโกโช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่นมอบแก่ผู้มีผลงานดีเด่น ทำประโยชน์แก่วงการศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

 • ชั้นที่ 1 ribbon bar บุงคะคุงโช
ดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎชั้นที่ 1 (สูงสุด) โฮกัง ไดจูโช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 6 ของประเทศญี่ปุ่นมอบแก่พระราชวงศ์ที่เป็นสตรีหรือสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ญี่ปุ่นแต่เดิมมีทั้งหมด 8 ลำดับชั้นแต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ชั้นที่ 7 และ 8 ถูกยกเลิกไปปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ลำดับชั้นดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ribbon bar โฮกัง ไดจูโช
 • ชั้นที่ 2 ribbon bar โฮกัง โบตันโช
 • ชั้นที่ 3 ribbon bar โฮกัง ฮะกุโชโช
 • ชั้นที่ 4 ribbon bar โฮกัง ฟุจิฮะนะโช
 • ชั้นที่ 5 ribbon bar โฮกัง เคียวฮะโช
 • ชั้นที่ 6 ribbon bar โฮกัง วะโกจูโช

อิสริยาภรณ์[แก้]

แบบเหรียญเกียรติยศ

เหรียญเกียรติยศ[แก้]

เหรียญเกียรติยศ เป็นอิสริยาภรณ์ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบแก่บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น6ประเภทดังนี้

ประเภท[แก้]

แถบสีแดง[แก้]

มอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2425 มอบแก่บุคคลผู้เสี่ยงตนในการช่วยชีวิตผู้อื่น

แถบสีเขียว[แก้]

มอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2425 เดิมมอบให้แก่ "เด็ก, ลูกหลาน, ภรรยา และคนรับใช้ สำหรับความกตัญญูและความขยันหมั่นเพียรอันน่ายกย่อง ในขณะที่ตัวของพวกเขาก็เป็นแบบอย่างของประชาชน"

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2493 เหรียญนี้ก็ถูกระงับการมอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เหรียญนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยเหรียญเกียรติยศแถบสีเหลือง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 เหรียญเกียรติยศแถบสีเขียวก็ถูกฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อมอบแก่บุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการสังคม

แถบสีเหลือง[แก้]

มอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2430 (ยกเลิกในภายหลัง); มอบแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร ในขณะที่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับมืออาชีพของพวกเขากลายเป็นแบบอย่างของประชาชน

แถบสีม่วง[แก้]

มอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 มอบแก่บุคคลที่ได้สนับสนุนต่อการพัฒนาและการปรับปรุงทางวิชาการและศิลปะจนประสบความสำเร็จ

แถบสีน้ำเงิน[แก้]

มอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2425 มอบแก่บุคคลที่ได้ทำผลงานสำคัญในพื้นที่พัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือการบริการสาธารณะ

แถบสีน้ำเงินเข้ม[แก้]

มอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2462 มอบแก่บุคคลที่ใจกว้างต่อการช่วยเหลือทางด้านการเงินสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน