อศาสนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การแบ่งประเทศตามร้อยละของการเห็นว่าศาสนาไม่สำคัญ (ไม่ทราบวันสำรวจ)
  ไม่มีข้อมูล
การแบ่งประเทศตามร้อยละของการให้ความสำคัญแก่ศาสนา ตามผลสำรวจของสำนักวิจัยพิว ใน พ.ศ. 2545

อศาสนา (อังกฤษ: Irreligion) หมายความว่า ภาวะที่ไม่นับถือศาสนา ไม่มีศาสนา ไม่แบ่งแยกศาสนา หรือเป็นปรปักษ์ต่อศาสนา[1] ผู้ที่มีภาวะดังกล่าวเรียก อศาสนิกชน

ว่ากันตามแต่ละนิยามหรือความเข้าใจของบุคคล อศาสนาอาจเข้าใจได้ว่าหมายถึง อเทวนิยม (atheism), เทวนิยม (deism), อไญยนิยม (agnosticism), ศาสนวิมตินิยม (religious skepticism) หรือ โลกียมนุษยนิยม (secular humanism) เป็นต้น สำหรับในบางสังคมอาจไม่ยอมรับภาวะอศาสนา หรืออาจมีอคติต่ออศาสนิกชน เช่นการเหมารวมว่าอศาสนิกชนหรือคนที่ไม่มีศาสนาทั้งหมดคือคนที่ชั่วร้าย เป็นต้น บ่อยครั้งที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ก่อเหตุอาชญากรรมหรือผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนา แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะแสดงตัวว่ามีศาสนาก็ตาม

อศาสนิกชนอาจมีความเข้าใจในภาวะอศาสนาเท่า ๆ กับศาสนิกชน เช่น ผู้นับถือลัทธิมนุษยนิยมมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งยิ่งในวัตรปฏิบัติของตนเองพอ ๆ กับความลึกซึ้งของความเชื่อที่ศาสนิกชนมีต่อศาสนาของตน เป็นต้น

ถึงแม้ว่าคนที่ระบุว่าตนเองเป็นอศาสนิกชนจะมิได้รับนับถือศาสนาใด ๆ แต่อศาสนิกชนบางกลุ่มยังคงเชื่อถือในเทวะหรือผีสางนางไม้เป็นต้น เช่น คนที่นับถือผีหรือเชื่อโชคลาง แต่ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมใด ๆ หรือไม่ได้เป็นศาสนิก เป็นต้น

พึงทราบว่า ในบางประเทศเช่น ซาอุดิอาระเบีย บังคับให้พลเมืองต้องเป็นศาสนิกชน หรือ ประเทศไทย อศาสนิกชนอาจถูกระบุโดยบุคคลอื่นว่าเป็นพุทธศาสนิกชน หรือในบางสังคมที่ไม่ยอมรับภาวะอศาสนาอาจมีผู้ที่ไม่เปิดเผยว่าตนเป็นอศาสนิกชนในการสำรวจข้อมูลหรือการทำสำมะโนประชากร ดังนั้น จำนวนของอศาสนิกชนในโลกนี้จึงยังไม่อาจระบุให้เป็นที่แน่นอนได้

สถิติเป็นรายประเทศ[แก้]

Map of mostly European Union countries by percentage which claim "I believe there is a God" based on the results of a Eurobarometer poll ([3], pg. 9) conducted in 2005. Other possible responses in the poll were "I believe there is some sort of spirit or life force", "I don't believe there is any sort of spirit, God or life force" and "don't know". Grey signifies that the country was not included in the poll. Results not included below.
สถิติเป็นรายประเทศทั่วโลก
ประเทศ ร้อยละของผู้ที่กล่าวว่าตนไม่มีศาสนา แหล่งข้อมูล
เอสโตเนีย 75.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ประเทศอาเซอร์ไบจาน 74% Gallup WorldView (2008)[3][4]
แอลเบเนีย 60%-75% US Department of State - International Religious Freedom Report 2007[5]

"Instantanés d’Albaníe, un autre regard sur les Balkans", 2005[6]
Various publications[7]

สาธารณรัฐประชาชนจีน 59-71% Various publications[8]
สวีเดน 46%-85% Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005)
สาธารณรัฐเช็ค 59% (plus additional 8% did not fill in anything) Czech Statistical Office (2001 census) [9]
ญี่ปุ่น 51.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
รัสเซีย 48.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เบลารุส 47.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เวียดนาม 46.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เนเธอร์แลนด์ 44.0% Social and Cultural Planning Office[10]
ฟินแลนด์ 28%-60% Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005)
ฮังการี 42.6% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ยูเครน 42.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
อิสราเอล 41.0% Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005) [11]
ลัตเวีย 40.6% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เกาหลีใต้ 36.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เบลเยี่ยม 35.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
นิวซีแลนด์ 34.7% (of the 87.3% who answered an optional question) Statistics New Zealand (2006 census) [12]
ชิลี 33.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เยอรมนี 32.7% German Worldview Research Group (2004) [13]
ลักเซมเบิร์ก 29.9% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
สโลวีเนีย 29.9% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ฝรั่งเศส 27.2% (23.9% of women, 30.6% of men) INSEE (2004 survey) [14]
เวเนซุเอลา 27.0% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
สโลวะเกีย 23.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เม็กซิโก 20.5% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ลิทัวเนีย 19.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เดนมาร์ก 19% Eurobarometer (2005) [15]
ออสเตรเลีย 18.7% (of the 88.8% who answered an optional question). 29.9% including no answer/inadequately described Australian Bureau of Statistics (2006 census) [16]
อิตาลี 17.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
สเปน 17% Centre of Sociological Investigations (2005) [17]
แคนาดา 16.2% Canada 2001 Census[18]
อาร์เจนตินา 16.0% Gallup-Argentina poll, April 2001[19]
สหราชอาณาจักร 15.5% indicated no religion. (23.2% including no answer) United Kingdom 2001 Census.
แอฟริกาใต้ 15.1% Statistics South Africa Census 2001[20]
สหรัฐอเมริกา 15.0% (of the 94.6% who answered an optional question, out of a sample of 50,281 households in the 48 contiguous states; 21% of the United States Military, 32% if including unknown/refused/no answer) American Religious Identification Survey (2001), as reported by US Census Bureau; [21] America's Military Population (Population Reference Bureau) [22]
โครเอเชีย 13.2% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ออสเตรีย 12.2% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
โปรตุเกส 11.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
เปอร์โตริโก 11.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
บัลแกเรีย 11.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ไอซ์แลนด์ 11% Eurobarometer Poll (2005) [15]
ฟิลิปปินส์ 10.9% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
บราซิล 7.4% National Demografic Census in 2000, conducted by the IBGE. [23]
อินเดีย 6.6% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
โปแลนด์ 6% Public Opinion Research Centre (2007) [24]
เซอร์เบียและมอนเตเนโกร 5.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ไอร์แลนด์ 4.5% Central Statistics Office Ireland Census 2006[25]
เปรู 4.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
กรีซ 4.0% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ตุรกี 2.5% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
โรมาเนีย 2.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
แทนซาเนีย 1.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
มอลตา 1.3% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
อิหร่าน 1.1% (Atheism and Agnosticism are illegal[26]) Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ยูกันดา 1.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ไนจีเรีย 0.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]
ไทย 0.27% จากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีประชากรไทยที่ระบุว่าไม่นับถือศาสนา 0.27% และไม่ทราบหรือไม่ตอบ 0.36%[27]
บังกลาเทศ 0.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [2]

เชิงอรรถและอ้างอิง[แก้]

 1. irreligion. Dictionary.com. Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. Irreligion (accessed: March 16, 2008).
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/9460.html English source requested (ญี่ปุ่น)
 3. Gallup WorldView
 4. Gallup WorldView Azerbaijan
 5. Albania
 6. http://www.membres.lycos.fr/instantanesdalbanie/image/dossierdepresse.pdf
 7. Adherents.com
 8. Adherents.com
 9. [1][ลิงก์เสีย]
 10. SCP-publicatie "Godsdienstige veranderingen in Nederland"
 11. Adherents.com
 12. QuickStats About Culture and Identity - Statistics New Zealand
 13. fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland: Home
 14. Insee - France en faits et chiffres - Pratique religieuse selon l'âge
 15. 15.0 15.1 "Eurobarometer on Social Values, Science and technology 2005 - page 11". สืบค้นเมื่อ 2007-05-05. 
 16. 2914.0.55.002 - 2006 Census of Population and Housing: Media Releases and Fact Sheets, 2006
 17. http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2600_2619/e260200.html (สเปน)
 18. 96F0030XIE2001015 - Religions in Canada
 19. Table Of Statistics On Religion In The Americas
 20. [2][ลิงก์เสีย]
 21. http://www.census.gov/compendia/statab/population/religion/
 22. http://www.prb.org/Source/ACF1396.pdf
 23. Brazilian 2000 Demografic Census (โปรตุเกส)
 24. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_078_07.PDF
 25. http://www.cso.ie/census/documents/Final%20Principal%20Demographic%20Results%202006.pdf Final Principal Demographic Results 2006
 26. The Fate of Infidels and Apostates under Islam | International Humanist and Ethical Union
 27. ประชากรจำแนกตามศาสนา หมวดอายุ เพศ และเขตการปกครอง สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดูเพิ่ม[แก้]