หมวดหมู่:สื่อมวลชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สื่อมวลชน คือ สื่อทั้งหมดที่มุ่งหวังและออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ เวิลด์ไวด์เว็บ คำนี้เริ่มใช้งานในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1920 โดยใช้กับเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศและกับหนังสือพิมพ์ นิตยสารที่มีการเข้าถึงทั่วทุกมุมของประเทศ

ส่วนคำว่า สื่อ (media) ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นคำสั้นสำหรับคำว่า สื่อมวลชน แม้ว่าโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นคำเอกพจน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ที่ให้ความหมายไปในทางผิด ๆ ว่า “สื่อ” เป็นหน่วยเดียวที่มีโครงสร้างใหญ่โต — media เป็นพหูพจน์ของ medium และด้วยเหตุนี้จึงหมายถึงความหลากหลายของสิ่งพิมพ์ ช่องรายการออกอากาศ ฯลฯ

นอกจากนี้ "สื่อ" (media) มักใช้แทนกันได้กับ "สื่อข่าว" (news media) โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างพื้นฐานระหว่างคำทั้งสองนี้ สื่อข่าวเป็นส่วนของสื่อที่จ้างนักข่าวเพื่อรายงานและเผยแพร่ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นจะพบได้ใน หมวดหมู่:สื่อข่าว

รูปแบบและการใช้สื่ออื่น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้หัวข้อของสื่อบันเทิง (โดยสื่อบางประเภทผสมผสานองค์ประกอบของทั้งข่าวและความบันเทิง) พร้อมด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาชวนเชื่อ

งานสร้างสรรค์ส่วนบุคคล เช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หนังสือ ละคร และอื่นๆ ควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ย่อยที่เหมาะสมที่ หมวดหมู่:ผลงานสร้างสรรค์ ไม่ใช่ที่นี่

การจัดทำรายการและ
หมู่หนังสือแบบห้องสมุด
ทศนิยมสากล0 060

หน้าในหมวดหมู่ "สื่อมวลชน"

มีบทความ 30 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 30 หน้า รายการที่ปรากฏด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด