สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ประเภทหน่วยงานของรัฐ และหน่วยบริการสาธารณะ
ก่อตั้ง15 มกราคม พ.ศ. 2551
ที่ตั้ง145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บุคลากรหลักธนพร วิจันทร์
(ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ)[1]
คำขวัญสื่อสาธารณะที่สร้างเสริมคุณภาพ และ คุณธรรม
เว็บไซต์http://sapa.thaipbs.or.th/

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในการเสนอความคิดเห็นให้เกี่ยวกับรายการและการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในและบริการจัดการศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส เพื่อให้สื่อต่าง ๆ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตอบสนองประโยชน์และคามต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นตัวแทนที่หลากหลายของประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจากกลุ่มเฉพาะต่างๆ จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน ที่คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แต่งตั้งจากผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกคามที่กำหนดและประกาศ[2]

บทบาทหน้าที่[แก้]

  1. รับฟัง รวบรวมข้อมูล ที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมและผู้ฟังรายการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  2. จัดให้มีกระบวนการ กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในภูมิภาค และในวงกว้าง
  3. จัดทำข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนที่สมบูรณ์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด [3]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศแต่งตั้งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (นางสาวธนพร วิจันทร์)
  2. http://sapa.thaipbs.or.th/sapa_aboutus.asp คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เข้าชมเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2555
  3. http://sapa.thaipbs.or.th/sapa_aboutus.asp คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เข้าชมเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2555