การจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุด (อังกฤษ: library classification) ทำเพื่อที่จะให้สามารถจัดเก็บหนังสือได้อย่างเป็นระเบียบ สะดวกในการค้นหา และการจัดเก็บเข้าที่เดิม โดยปัจจุบันมีระบบการจัดหมวดหมู่อยู่หลายระบบ โดยทุกระบบจะใช้หลักพื้นฐานเดียวกันคือ [1] โดยห้องสมุดแต่ละแห่งจะพิจารณาการจำแนกประเภทจากจำนวนหนังสือ ขนาดของห้องสมุด ประเภทของหนังสือที่ให้บริการ ในปัจจุบันมีระบบที่มีประสิทธิภาพและ นิยมกันอย่างแพร่หลายใหญ่ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

  1. จัดเก็บสารสนเทศที่มีเรื่อง ประเภท และลักษณะการประพันธ์แบบเดียวกันไว้ด้วยกัน และโดยการใช้สัญลักษณ์แทน
  • Chan 1994:260-262