สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Ksp.jpg
ที่ทำการ
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2488
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 313.574 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)[2], ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
ดร.สำเริง กุจิรพันธ์, รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.ksp.or.th

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของคุรุสภา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บังคับบัญชา มีสำนักงานอยู่ที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

ส่วนราชการในสังกัด[แก้]

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบ่งส่วนงานออกเป็น 10 ส่วน คือ

 • สำนักนโยบายและแผน
 • สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
 • สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
 • สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
 • สำนักเทคโนโลนีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 87ง หน้า 2-3 วันที่ 17 เมษายน 2558

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]