สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Ksp.jpg
ที่ทำการ
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 มกราคม พ.ศ. 2488[1]
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 313.574 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ผู้บริหาร สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สำเริง กุจิรพันธ์, รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.ksp.or.th

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของคุรุสภา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บังคับบัญชา มีสำนักงานอยู่ที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ส่วนราชการในสังกัด[แก้]

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดแบ่งส่วนงานออกเป็น 6 สำนัก 1 ศูนย์ 1 หน่วย 1 กลุ่ม

 • สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
 • สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
 • สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
 • สำนักนโยบายและแผน
 • สำนักอำนวยการ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบงาน

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 62 ตอนที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2488
 2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก วันที่ 25 กันยายน 2558

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]