สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Ksplogo orange.png
ตราประจำคุรุสภา ( ตราพระพฤหัสบดี )
ที่ทำการ
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 มกราคม พ.ศ. 2488 (75 ปี 287 วัน) [1]
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 313.574 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ผู้บริหารหลัก ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์, รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ, รองเลขาธิการ
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์, รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.ksp.or.th

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของคุรุสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บังคับบัญชา สำนักงานตั้งอยู่ที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ส่วนราชการในสังกัด[แก้]

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบ่งส่วนงานออกเป็น 7 สำนัก 1 สถาบัน 1 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้

 1. สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
 2. สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 3. สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
 4. สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
 5. สำนักนโยบายและแผน
 6. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สำนักอำนวยการ
 8. สถาบันคุรุพัฒนา
 9. กลุ่มพัฒนาระบบงาน
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 62 ตอนที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2488
 2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก วันที่ 25 กันยายน 2558

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]