ภรรยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ภรรยา หมายถึง คู่สมรสฝ่ายหญิง สิทธิและพันธะของภรรยาต่อคู่สมรสของเธอและคนอื่น และสถานะของเธอในชุมชนและตามกฎหมายแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและยุคสมัย ในอดีต บางประเทศ ชายมีภรรยาได้ไม่จำกัดเพราะไม่มีกฎหมายบังคับ ในศาสนาคริสต์ ชายสามารถมีภรรยาได้หนึ่งคน ในศาสนาอิสลาม ชายสามารถมีภรรยาได้มากถึงสี่คน