สวาสดิ์ ไชยคุณา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุนา อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคนแรก (พ.ศ. 2518)[1] เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และพัฒนากิจการของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ นับถือของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง

ศ.สวาสดิ์ ไชยคุนา จบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2489[2] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ รุ่น 1) เมื่อปี พ.ศ. 2491[3] และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 20[4]

การทำงาน[แก้]

สวาสดิ์ ไชยคุณา เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515 และเป็นอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2527 นับเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  2. ทะเบียนประธานรุ่นและสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่น พ.ศ. 2489[ลิงก์เสีย]
  3. สิงห์ดำรุ่น 1[ลิงก์เสีย]
  4. วปอ.รุ่น 20[ลิงก์เสีย]
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๘๔, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕